dr hab. Maria Błaszkiewicz


Zakład Literatury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 2.243

Telefon: +48 (22) 5531415

email: m.m.blaszkiewicz@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 22/23
piątki 13.15-14.45
dr hab. Maria Błaszkiewicz

Przebieg kariery

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1992

Magister teologii, UKSW, 2000

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2003

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2016


Zainteresowania

  • Diachroniczne badania nad eposem angielskim (w tym zwłaszcza Milton)
  • Angielskie oratorium i opera barokowa,
  • Proza XVIII i XIX wieku
  • Literatura fantastyczna i jej dialog z tradycją literacką
  • J.R.R. Tolkien
  • Literatura jako locus theologicus


Wybrane publikacje

Książki

Błaszkiewicz, M. i Neubauer, Ł. (Red.). (2017). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. . Kraków: Wydawnictwo Libron.

Błaszkiewicz, B. (Red.). (2014). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowalik, B. (Red.). (2013). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (pierwsze. wyd.). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Rozdziały

Błaszkiewicz, M. (2017). Christian Heroism in Handel's Theodora. W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 157-168). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Błaszkiewicz, M. (2017). Handel's Belshazzar and the Epic Topos of the Siege. W: M. Pypeć , A. Kędra-Kardela i A. Kędzierska (Red.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (s. 37-46). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Błaszkiewicz, M. (2015). "You Turn Worlds Upside Down": The Politics of Reversal in Terry Pratchett's "Nation". W: B. Le Juez i O. Springer (Red.). Shipwreck and Island Motifs in Literature and the Arts. (s. 267-302). Leiden/Boston: Brill Rodopi.

Błaszkiewicz, M. (2015). Oh hard fate, myself am now reduc'd to ask the counsel of those I once abhorr'd! Saul and the Witch of Endor from Ramsey to Handel. W: S. Butler i Ł. Neubauer (Red.). The Music of Chance: Exploring the Principles of Cosmic Governance and Happenstance. (s. 53-70). Jastrzębie Zdrój: Black Unicorn.

Błaszkiewicz, M. (2015). Death and the Hero- 'Paradise Lost" and the Problem of Theomachia. W: R. Borysławski , A. Czarnowus i Ł. Neubauer (Red.). Marvels of Reading. Essays on Honour of prof. Andrzej Wicher. (s. 129-140). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Błaszkiewicz, M. (2014). Allegorizing the Fantastic: A Spenserian Reading of Neil Gaiman’s Neverwhere. W: J. Matyjaszczyk , P. Spyra i A. Wicher (Red.). Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. (s. 127-143). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Błaszkiewicz, M. (2014). The Smell of Elderberries: The Dialogue with the Mock-Heroic Tradition and Monty Python’s Mock Epic in George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire. W: D. Babilas , A. Piskorska i P. Rutkowski (Red.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. (s. 221-228). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Błaszkiewicz, M. (2014). The Function of the Grotesque in George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire. W: B. Błaszkiewicz (Red.). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. (s. 139-160). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, M. (2014). Addison's Milton-the Augustan Apology for the Tertiary Epic. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 67-72). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Błaszkiewicz, M. (2013). "Beware of Trojans, the complete smeg-heads!" Cultures in Contact: The Mock Epic, the Contemporary British Fantastic and the Trojan War. W: K. Hauzer , Z. Mazur i M. Palmowski (Red.). Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication. Vol. 1: Literature. (s. ). Kraków: Tertium.

Błaszkiewicz, M. (2013). Tolkien's Queen Women in "The Lord of the Rings". W: B. Kowalik (Red.). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (s. ). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Artykuły

Błaszkiewicz, M. (2016). Kto dmucha. AIGLOS, 21, (s. 23-41).

Błaszkiewicz, M. (2015). Deceit and Eternity in Thomas Morell's libretto of Handel's "The Triumph of Time and Truth" (1757 and 1758). The New Review : an International Journal of British Studies, 5, (s. 23-39).

Błaszkiewicz, M. (2015). "Co tu zrobić z tym "Hobbitem?"-odpowiedź na polemikę Tadeusza Olszańskiego. AIGLOS, 20, (s. 169-173).

Błaszkiewicz, M. (2014). Co tu zrobić z tym Hobbitem, czyli krótki szkic o żarcie filologa. AIGLOS, , (s. 42-51).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Opiekun   studenckiego koła naukowego The Fellowship of the Book oraz studenckiego pisma literackiego Anything Goes