prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor uczelni

Pokój numer: 336

Telefon: +48 (22) 5531415

email: a.cetera@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 20/21
wtorek 12.00-13:30
prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

Przebieg kariery

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010.

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998.

magister, filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994.

licencjat, historia kultury europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995.


Zainteresowania

 • William Szekspir: interpretacje, przekłady, recepcja
 • literatura i kultura renesansu
 • przekład literacki: teoria, praktyka, krytyka
 • komparatystyka i humanistyka cyfrowa


Promotor

Otwarte przewody doktorskie:

James Dale, Incognitos: Shakespeare’s Uses of Disguise in the Light of New Historicism and Its Legacy.

Alicja Kosim, Shakespeare on the Edges: Translating the Bard in the Multicultural Space of the 19th-century Polish Borderlands. Placyd Jankowski (1810–1872): a Case Study.


Wybrane publikacje

 

Monografie

Opracowania monograficzne utworów

 • Shakespeare, W. (2015), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), Kupiec wenecki. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Shakespeare, W. (2014), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), powieść zimowa. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Shakespeare, W. (2012), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), Burza. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), Wieczór Trzech Króli. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), Makbet. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2009), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (wstęp, komentarz, red. naukowa), Ryszard II. Warszawa:Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuły / rozdziały książek (2013-)

 • Cetera-Włodarczyk, A., Jesús Tronch,  Pavel Drábek, Boris Gaydin, Vladimir Makarov, Beatrice Montorfano, Sara Soncini, Nikolay Zakharov (2019) “National e-resources of Shakespeare translations in Europe: (Dis)assembling the back box," Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, 1-13. DOI  10.1177/0184767819835567
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2018) “Unruly Fidelity: Shakespearean Hybrids and the Translators’ Agon”, Cahiers élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, 1-13.
 • Cetera-Włodarczyk, A., Włodarczyk J. (2017) „Digging (up) the Bard”, Journal for the History of Astronomy, 48(3), 372-375. 
 • Cetera-Włodarczyk, A., Włodarczyk J. (2017) „Niech się połączą niebiosa i ziemia…”: W poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a”, Poznańskie Studia Filologiczne, Seria Literacka 31 (51), 23-46. 
 • Cetera, A. (2016). “Translating Shakespeare for performance”, w: Bruce R. Smith (red.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, New York: Cambridge University Press, 2016, vol. II, 1375-1379
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "Jaki ty dobry mój Józiu … że tak gardłujesz za Szekspirem: czyli o narodzinach polskiej szekspirologii”, Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнийзбірник. зрегіональнихпроблем, 27, 405-412.
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "I see it in my motion, I have it not in my tongue: The Slavic Sounds of Shakespeare Translations”, Anglica. An International Journal of English Studies, 25/3, 119-131.
 • Cetera, A. (2014) "(Re)touching: Shakespeare and Cinematic War Narratives", w: M. Prochazka, M. Dobson, A. Höfele i H. Scolnicov (red.), Proceedings of the World Shakespeare Congress, Prague 2011. Rowman & Littlefield Publishing Group.
 • Cetera, A. (2013). "‘And by opposing end them:' The Rhetoric of Translators’ Polemics", w: C. Dente i S. Soncini (red.), Shakespeare and Conflict: A European Perspective. Palgrave Shakespeare Studies.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Look upon those years’ / Shakespeare: Iron Curtain up” International Conference, Academy of Performing Arts in Bratislava, 4–5 III 2019 (współreferat).

Shakespeare in Changing Cultural Paradigms. International Symposium. Academy of Performing Arts in Bratislava, 29–30 XI 2018 (referat).

The Circulation of Shakespeare's Plays in Europe's Borderland Conference, University of Bucharest, 8–9 Nov. 2018 (referat).

Staging the Literary Translator. Roles, Identities, Personalities, University of Vienna, Center for Translation Studies, 17-19 V 2018 (referat)

Sympozjum “Shakespeare's English Goes Digital: Texts, Tools, Methods", Sapienza Università di Roma, 9 III 2018 (invited speaker).

COST Connect, Cultural Heritage in the Digital Era, Bruksela 25 X 2017 (uczestnik)

IASIS Workshop, Retracing the History of Literary Translation: New Ares and Methods of Research in the Polish Context, Kraków, 2017 (referat).

The ESRA Conference, Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage, Gdańsk 2017 (moderator panelu: National Repositories of Shakespeare Translations: (Dis)assembling the Black Box).

Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe 11 SWT / Pierwiastki Przekładu, Kraków, 2017 (wykład).

The Tenth World Shakespeare Congress. Seminar: Transcultural Shakespeare: Translation, Performance and Adaptation, Stratford-upon-Avon – London, 2016 (referat).

MESEA Conference. Cultural Palimpsests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories. Panel: Ethnic Money, Cultured Debt: An Exploration into Ethnic Monetary Cultures and Global Finance, Warsaw, 2016 (referat).

Konferencja „Przekład literacki dzisiaj i jutro”. Panel: „Tłumaczenie klasyki”, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2016 (moderator panelu).

Sympozjum "Shakespeare and the Idea of the Authority of Performance in Polish Theatre”, Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 (referat).

Sympozjum “Discovering Shakespeare and His World”, College of Europe, Natolin, 2016. (wykład).

The ESRA Conference, Shakespeare and Myth, Montpellier, 2013 (seminarium (z Jesúsem Tronchem) "Translating Myths and Mythologizing Translation”).

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, „Problematyka redakcyjna oryginału i przekładu dramatów Szekspira”. (wystąpienie)

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Warszawa– Białystok – Romanów, 2012. (referat)

Uniwersum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Międzynarodowa naukowa konferencja z okazji dwustulecia narodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812–2012), Uniwersytet w Żytomierzu – Uniwersytet Kijowski, 2012. (referat plenarny, sesja panelowa, członek komitetu naukowego)

The Ninth World Shakespeare Congress. Seminar: Performing Shakespeare in War Conditions, Praga 2011. (referat)

Shakespeare-Tage/ESRA Conference 2011 Shakespeare’s Shipwrecks: Theatres of Maritime Adventure, Weimar 2011.(referat)

Międzynarodowa konferencja Szekspir wśród znaków kultury polskiej, Kraków 2011. (referat)

The Tenth ESSE Conference, Turyn 2010. (referat)

The Ninth Brno International Conference of English and American Studies. Diversification and Its Discontents: Dynamics and of the Discipline. Brno 2009. (seminarium (z Pavlem Drabkiem) "Translating Shakespeare").

Piza, 2009. The Eight ESRA Conference: Shakespeare and Conflict, Piza 2009. (referat)

The Ninth ESSE Conference, Aarhus 2008. (referat)

From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture, IA UW, 2007. (referat)

The Fifth European Society for Translation Studies Congress (EST), Ljubljana 2007. (referat)

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: Literatura Kultura Tolerancja, Łódź 2007. (referat)

Beyond Postmodernism: Literature, Theory, Culture, Wilno 2006. (referat)

Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries, Brno 2005. (referat)

VI Warsztaty Przekładoznawcze, Lublin 2005. (referat)

The Sixth ESRA Conference: History and Memory, Kraków 2005. (referat)

British Drama Through the Ages, Łódź 2005. (referat)

The Tenth International Conference on English and American Literature and Language, Kraków 2005. (referat)

The Fourteenth PASE Conference, Łódź 2005. (referat)

Relevance and Translation, IA UW, Kazimierz Dolny 2004. (referat)

The Twelfth PASE Conference, Międzyszyn 2003. (referat)

Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk 2002. (referat)

The Eighth PASE Conference, Wrocław 1999. (referat)

The Eighth International Conference on English and American Literature and Language, Kraków 1999. (referat)

Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk 1998. (referat)

The Fourth ESSE Conference, Debrecen 1997. (uczestnik)

The Sixth PASE Conference, Puławy 1997. (referat)

The Twelfth Oxford Conferences on Literature Teaching Overseas, Oxford 1997. (referat)

The Fourth PASE Conference, Poznań 1995. (referat)


Inne

Realizowane projekty:

Kierownik projektu Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja w ramach Programu Opus 14 Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji: 2018 – 2021.

Kierownik projektu Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja w ramach Programu Opus 9 Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji: 2016 – 2019.