prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor uczelni

Pokój numer: 2.245

email: a.cetera@uw.edu.pl

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Cetera-Wlodarczyk

  Dyżur: Dyżur w semestrze letnim 2023/2024
środa 12.00-13.30, po wcześniejszym umówieniu (email)
prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

Przebieg kariery

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010.

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998.

magister, filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994.

licencjat, historia kultury europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995.


Zainteresowania

 • William Szekspir: interpretacje, przekłady, recepcja
 • literatura i kultura renesansu
 • przekład literacki: teoria, praktyka, krytyka
 • komparatystyka i humanistyka cyfrowa


Promotor

James Dale, Incognitos: Shakespeare’s Uses of Disguise in the Light of New Historicism and Its Legacy

Alicja Kosim, Shakespeare on the Edges: Translating the Bard in the Multicultural Space of the 19th-century Polish Borderlands. Placyd Jankowski (1810–1872): A Case Study

Sabina Laskowska-Hinz, The image of it gives me content already: The Critical Interpretations of Polish Theatrical Posters for Shakespeare Productions in the Years 1966-1989. A Study of Motives and Approaches


Wybrane publikacje

Monografie

Opracowania monograficzne utworów

 • Shakespeare, W. (2023), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.) Opowieść zimowa. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW (wydanie II rozszerzone)
 • Shakespeare, W. (2023), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.) Ryszard II. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW (wydanie II rozszerzone)
 • Shakespeare, W. (2022), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.) Burza. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW (wydanie II rozszerzone)
 • Shakespeare, W. (2022), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red. )Makbet. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW (wydanie II rozszerzone)
 • Shakespeare, W. (2021), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.), Kupiec wenecki. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW. (wydanie II rozszerzone)
 • Shakespeare, W. (2015), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Kupiec wenecki. Warszawa: W.A.B. 
 • Shakespeare, W. (2014), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Opowieść zimowa. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2012), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Burza. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Wieczór Trzech Króli. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Makbet. Warszawa: W.A.B.
 • Shakespeare, W. (2009), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Ryszard II. Warszawa: WUW.

Artykuły / rozdziały książek (2013-)

 • Cetera-Włodarczyk, Anna, Šárka Havlíčková Kysová, Anna Kowalcze-Pawlik, Ivona Mišterová, Gabriella Reuss (2023), "Monsters and Marvels: Shakespeare Across Opera, Ballet, Dance, Puppetry, and Music in Central and Eastern Europe—and Beyond", Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, vol. 28(43), 89–108.
 • Cetera-Włodarczyk, A., Jonathan Hope, Jarosław Włodarczyk (2021) “Unsphered, Disorbed, Decentred: Shakespeare’s Astronomical Imagination”, Shakespeare, vol. 17, issue 4, 400-427, DOI: 10.1080/17450918.2021.1968478
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2021), ”The e-Repository of Polish Shakespeare Translations. A New Research Environment for Studying Drama Translation”, w: Magda Heydel, Zofia Zimann (red.), Retracing the History of Literary Translation in Poland. People, Politics, Poetics, New York: Routledge, 229-246.
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2021). “No profit but the name: The Polish reception of Shakespeare’s plays”, w: Janet Clare, Dominique Goy-Blanquet (red.), Migrating Shakespeare: First European Encounters, Routes and Networks, The Arden Shakespeare: Bloomsbury, 145-166. 
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2021), “Shakespeare in purgatory: (re)writing the history of the post-war reception”, Theatralia, vol. 24, special issue, 17-32.
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2020), “The Gates of the Day: Shakespeare in the Post-Holocaust Poetry and Translation of Roman Brandstaetter”, w: Mădălina Nicolaescu, Oana-Alis Zaharia, Andrei Nae (red.), Perspectives on Shakespeare in Europe’s Borderlands, Bucharest: The University of Bucharest Press, 105-126.
 • Cetera-Włodarczyk, A., Jesús Tronch,  Pavel Drábek, Boris Gaydin, Vladimir Makarov, Beatrice Montorfano, Sara Soncini, Nikolay Zakharov (2019) “National e-resources of Shakespeare translations in Europe: (Dis)assembling the back box," Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, 1-13. 
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2018) “Unruly Fidelity: Shakespearean Hybrids and the Translators’ Agon”, Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, 1-13.
 • Cetera-Włodarczyk, A., Włodarczyk J. (2017) „Digging (up) the Bard”, Journal for the History of Astronomy, 48(3), 372-375. 
 • Cetera-Włodarczyk, A., Włodarczyk J. (2017) „Niech się połączą niebiosa i ziemia…”: W poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a”, Poznańskie Studia Filologiczne, Seria Literacka 31 (51), 23-46. 
 • Cetera, A. (2016). “Translating Shakespeare for performance”, w: Bruce R. Smith (red.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, New York: Cambridge University Press, 2016, vol. II, 1375-1379
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "Jaki ty dobry mój Józiu … że tak gardłujesz za Szekspirem: czyli o narodzinach polskiej szekspirologii”, Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнийзбірник. зрегіональнихпроблем, 27, 405-412.
 • Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "I see it in my motion, I have it not in my tongue: The Slavic Sounds of Shakespeare Translations”, Anglica. An International Journal of English Studies, 25/3, 119-131.
 • Cetera, A. (2014) "(Re)touching: Shakespeare and Cinematic War Narratives", w: M. Prochazka, M. Dobson, A. Höfele i H. Scolnicov (red.), Proceedings of the World Shakespeare Congress, Prague 2011. Rowman & Littlefield Publishing Group.
 • Cetera, A. (2013). "‘And by opposing end them:' The Rhetoric of Translators’ Polemics", w: C. Dente i S. Soncini (red.), Shakespeare and Conflict: A European Perspective. Palgrave Shakespeare Studies.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

(2013 - )

 • The ESRA Conference, “Then fate o’erruled”: Change in Shakespeare, Budapest 2023 (seminarium (z Jesúsem Tronchem): Shakespeare (Re)Translations: A Field of Innovation and Transgression
 • The International Circulation and Translation of Shakespeare Criticism Conference,  Leuven 2023
 • Brno Theatralia Conference, Crossing Borders with Shakespeare since 1945: Central and Eastern European Roots and Routes, Brno 2023 (panel speaker: Media crossings/translations with Shakespeare) 
 • I Polski Kongres Przekładoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2022 (moderator sekcji: Przekłady Shakespeare’a: zasoby, sposoby, próby systematyzacji) 
 • The ESRA Virtual Conference, ‘The art itself is nature’: Shakespeare’s Nature, Art, Politics, Athens 2021 (moderator panelu: Nature Methodized: Digital Shakespeare Across Europe
 • The 11th World Shakespeare Congress, Shakespeare Circuits [Virtual],  Singapore 2021. 
 • English Theatre Culture 1660-1737 Symposium, Masaryk University in Brno, 2020.
 •  „Światy nierównoległe. Literatura wobec astronomii”, Instytut Filologii Polskiej i Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020
 • Shakespeare in Central Europe after 1989: Common Heritage and Regional Identity, Pázmány Péter Catholic University, 2019. 
 • Look upon those years’ / Shakespeare: Iron Curtain up” International Conference, Academy of Performing Arts in Bratislava, 2019.
 • Shakespeare in Changing Cultural Paradigms. International Symposium. Academy of Performing Arts in Bratislava, 2018.
 • The Circulation of Shakespeare's Plays in Europe's Borderland Conference, University of Bucharest, 2018.
 • Staging the Literary Translator. Roles, Identities, Personalities, University of Vienna, Center for Translation Studies, 2018. 
 • Shakespeare's English Goes Digital: Texts, Tools, Methods, Sapienza Università di Roma, 2018 (invited speaker).
 • IASIS Workshop, Retracing the History of Literary Translation: New Ares and Methods of Research in the Polish Context, UJ Kraków, 2017.
 • The ESRA Conference, Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage, Gdańsk 2017 (moderator panelu: National Repositories of Shakespeare Translations: (Dis)assembling the Black Box).
 • The Tenth World Shakespeare Congress. Stratford-upon-Avon – London, 2016.
 • Konferencja „Przekład literacki dzisiaj i jutro”. Panel: „Tłumaczenie klasyki”, Wydział Lingwistyki Stosowanej, UW, 2016, (moderator panelu).
 • Sympozjum "Shakespeare and the Idea of the Authority of Performance in Polish Theatre”, Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 
 • Sympozjum “Discovering Shakespeare and His World”, College of Europe, Natolin, 2016. (invited speaker).
 • The ESRA Conference, Shakespeare and Myth, Montpellier, 2013 (seminarium (z Jesúsem Tronchem) "Translating Myths and Mythologizing Translation”).

Inne

Projekty

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo (2019-2020, 2021-2024)

Prodziekan ds. Rozwoju Kadry, Wydział Neofilologii (X 2020-X 2023)