dr Przemysław Uściński


Zakład Literatury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 2.247

Telefon: +48 (22) 5531415

email: przemek.u@hotmail.com

  Dyżur: Duty hours:
[room no. 2.247]

sesja poprawkowa (September examination session)
Tuesday, 5 September, 12.30-14.00
Wednesday, 6 September, 13.30-14.45

Sesja letnia (summer term examination session)
22 June, 13.00-14.30
22 June, 14.30-16.00 (for M.A. seminar consultations)
27 June, 12.30-13.30
27 June 13.30-15.00 (for M.A. seminar consultations)
(Room no. 2.247; please, email me in advance)
dr Przemysław Uściński

Przebieg kariery

2009 r. – magister: IA, Uniwersytet Warszawski

2015 r. – doktor nauk humanistycznych (z wyróżnieniem): Uniwersytet Warszawski

2016 r. – adiunkt: IA, Uniwersytet Warszawski


Zainteresowania

  • wiek osiemnasty (Eighteenth-Century Studies)
  • filozofia i literatura okresu oświecenia (the Enlightenment) 
  • satyra i powieść brytyjska (satire and the novel) 
  • intertekstualność: parodia, pastisz, adaptacja (intertextuality) 
  • podróż w literature, pisarstwo podróżnicze (travel writing)
  • kolonializm i teorie postkolonialne (Postcolonial Studies) 
  • teoria literatury, dekonstrukcja, analiza dyskursu (Literary Theory)
  • tendencje krytyczne w badaniach nad kulturą (Cultural Studies) 


Wybrane publikacje

Książki

Uściński, P. & Pypeć, M. (Red.) (2022). Travel and Otherness in Nineteenth-Century British Writing.  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uściński, P. (2017). Parody, Scriblerian Wit and the Rise of the Novel. Parodic Textuality from Pope to Sterne. Frankfurt am Main, Oxford, New York: Peter Lang.

 

Rozdziały

Uściński, P. (2021) “Beyond Terracentric History: The Eighteenth-Century Slave Trade in Barry Unsworth's Sacred HungerNeo-Georgian Fiction. Reimagining the Eighteenth Century in the Contemporary Historical Novel. (str. 40-60) Red. Jakub Lipski, Joanna Maciulewicz. London – New Jork: Routledge ​​​​​​

Uściński, P. (2021) “City and Irony: London's Contradictions in Samuel Johnson's LondonLandscapes and Townscapes. (str. 41-53) Red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 

Uściński, P. (2021) “Nature, Nostalgia, and the Countryside (Goldsmith, Gilpin, and Cobbett)” Landscapes and Townscapes. (str. 79-88) Red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 

Uściński, P. (2020) “Castaways and Colonialism: Dislocating Cultural Encounter in The Female American (1767)” Rewriting Crusoe. The Robinsonade across Languages, Cultures, and Media. (str. 39-51) Red. Jakub Lipski. Lewisburg, Pennsylvania: Bucknell University Press (Rowman & Littlefield) 

Uściński, P.  (2020) “Sounds of Dissent: AIDS Activism and the Music of Diamanda Galás, 1984-1993”Protest and Dissent. Conflicting Spaces in Translation and Culture  (str. 187-205) Red. Agnieszka Pantuchowicz, Anna Warso. Berlin – Oxford – New York: Peter Lang. 

Uściński, P. (2019) Wondering/Wandering: Scepticism and the (Peripatetic) Enlightenment. W: . Jean Ward , . Małgorzata Grzegorzewska i . Martin Potter (Red.). In Wonder, Love and Praise. Approaches to Poetry, Theology and Philosophy. (s. 49-63). Berlin – Oxford – New York: Peter Lang.

Uściński, P. (2018) The Dunciad by Alexander Pope: The Literary Topography of Eighteenth-Century London. W: J. Tambling (Red.). The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. (s. 568-571). Cham: Palgrave Macmillan.

Uściński, P. (2018) Pope's 'Solid Pudding', Swift's 'Proposal', and the Poor: Poverty in Scriblerian Texts. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. (s. 313-326). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uściński, P. (2017) Chains, Castles, Gothic Terror(s) and Blake's Urizen. W: G. Bystydzieńska (Red.). Gothic, Sensation, Detection. (s. 13-28). Warszawa: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Uściński, P. (2016)“Monogamy, Economy and Divine Providence in Oliver Goldsmith’s The Vicar of Wakefield.” w: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture (str. 443-453) Red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Uściński, P.  (2014) Borderlines/Ornaments in Eighteenth-Century Classical Discourse. W: S. Masłoń i A. Pantuchowicz (Red.). Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. (s. 87-105). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Uściński, P.  (2014) 'This unpolish'd, rugged verse': Epistemology in the Poetic Discourse of the Restoration. W: A. Walczuk i W. Witalisz (Red.). Old Challenges and New Horizons in English and American Studies. (s. 49-57). Frankfurt am Main: Peter Lang - International Academic Publishers.

Uściński, P.  (2014) The Mock(ing) Theatre: Parody in John Gay's Achilles and Henry Fielding's Tom Thumb. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 511-520). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Uściński, P.  (2013). Unmasking Evil through Parody: Jonathan Swift’s Politics of Exposure. W: A. Ciuk , S. Nicieja i R. Wolny (Red.). Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. (s. ). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Uściński, P. (2013). Forbidden Territories: the Sexual and the Social in Allan Hollinghurst’s Novel The Line of Beauty. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Artykuły

Uściński, P. (2017) “The ‘Noble Savage’: Aristocracy, Slavery, Restoration Culture and Aphra Behn’s Oroonoko, or the Royal Slave” in: Anglica. An International Journal of English Studies (pp. 43-54) No. 26 (Vol. 1). 

Uściński, P. W. (2015). Circles of Deceit. The (Illusive) Sameness in Alexander Pope's "Essay on Man" and "The Dunciad". The New Review : an International Journal of British Studies, No. 5 (p. 139-154).

Uściński, P. (2014). Liberty and Abuse: The Notion of 'Conscience' in the Selected Writings of Jonathan Swift, John Locke and Laurence Sterne. The New Review : an International Journal of British Studies, No. 4 (p. 117-128).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Projekty

Grant NCN indywidualny (od 2022 r.) MINIATURA 6 pt. Analiza osiemnastowiecznych filozofii i literatur perypatetycznych: dzienniki i zapiski z podróży Williama Beckforda (Ref. 2022/06/X/HS2/00525)

Redaktor pomocniczy w Anglica. An International Journal of English Studies: https://anglica-journal.com/

Członek Zespołu Badawczego "From Queen Anne to Queen Victoria"