dr Przemysław Uściński


Zakład Literatury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 337

Telefon: +48 (22) 5531415

email: przemek.u@hotmail.com

  Dyżur: Sesja poprawkowa wrzesień 2022:
31/08 - 12.30-14.00, pokój 337

Sesja egzaminacyjna
21/06 - 13.30-15.00
5/07 - 13.30 - 15.00

Lato 21/22
czwartek 11.30-13.00 (337)
dr Przemysław Uściński

Przebieg kariery

2009 r. – magister, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

2015 r. – doktor nauk humanistycznych, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

2016 r. – adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski


Zainteresowania

  • proza brytyjska osiemnastego wieku
  • satyra, komizm i ironia w literaturze brytyjskiej
  • filozofia i literatura okresu oświecenia
  • poezja klasycystyczna i wczesnoromantyczna
  • Londyn w literaturze osiemnastego wieku
  • parodia i pastisz; intertekstualność dzieła literackiego
  • teoria literatury, dekonstrukcja, analiza dyskursu
  • tendencje krytyczne w badaniach nad kulturą


Wybrane publikacje

Książki

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (Red.). (2018). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uściński, P. (2016). Parody, Scriblerian Wit and the Rise of the Novel. Parodic Textuality from Pope to Sterne. . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Bystydzieńska, G. (Red.). (2016). Things and Images in 18th and 19th century British Literature and Culture. . Warsaw: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Rozdziały

Uściński, P. (2019). Wondering/Wandering: Scepticism and the (Peripatetic) Enlightenment. W: . Jean Ward , . Małgorzata Grzegorzewska i . Martin Potter (Red.). In Wonder, Love and Praise. Approaches to Poetry, Theology and Philosophy. (s. 49-63). : Peter Lang.

Uściński, P. (2018). The Dunciad by Alexander Pope: The Literary Topography of Eighteenth-Century London. W: J. Tambling (Red.). The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. (s. ). Cham: Palgrave Macmillan.

Uściński, P. (2018). Pope's 'Solid Pudding', Swift's 'Proposal', and the Poor: Poverty in Scriblerian Texts. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. (s. 313-326). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uściński, P. (2017). Chains, Castles, Gothic Terror(s) and Blake's Urizen. W: G. Bystydzieńska (Red.). Gothic, Sensation, Detection. (s. 13-28). Warszawa: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Uściński, P. W. (2014). Borderlines/Ornaments in Eighteenth-Century Classical Discourse. W: S. Masłoń i A. Pantuchowicz (Red.). Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. (s. 87-105). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Uściński, P. W. (2014). 'This unpolish'd, rugged verse': Epistemology in the Poetic Discourse of the Restoration. W: A. Walczuk i W. Witalisz (Red.). Old Challenges and New Horizons in English and American Studies. (s. 49-57). Frankfurt am Main: Peter Lang - International Academic Publishers.

Uściński, P. W. (2014). The Mock(ing) Theatre: Parody in John Gay's Achilles and Henry Fielding's Tom Thumb. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 511-520). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Uściński, P. W. (2013). Unmasking Evil through Parody: Jonathan Swift’s Politics of Exposure. W: A. Ciuk , S. Nicieja i R. Wolny (Red.). Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. (s. ). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Uściński, P. W. (2013). Forbidden Territories: the Sexual and the Social in Allan Hollinghurst’s Novel The Line of Beauty. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Artykuły

Uściński, P. W. (2015). Circles of Deceit. The (Illusive) Sameness in Alexander Pope's "Essay on Man" and "The Dunciad". The New Review : an International Journal of British Studies, 5, (s. 139-154).

Uściński, P. W. (2014). Liberty and Abuse: The Notion of 'Conscience' in the Selected Writings of Jonathan Swift, John Locke and Laurence Sterne. The New Review : an International Journal of British Studies, 4, (s. 117-128).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Redaktor pomocniczy w Anglica. An International Journal of English Studies