prof. ucz. dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor uczelni

Pokój numer: 2.243

Telefon: +48 (22) 5531415

email: m.holdys@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim:
wtorki 14.45-16.15, (po uprzednim umówieniu mailowym).
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys

Przebieg kariery

Magister, Uniwersytet Warszawski, 1997.

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2002.

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2014.

Profesor uczelni, Uniwersytet Warszawski, 2022.


Zainteresowania

  • Poezja romantyczna i wiktoriańska;
  • William Blake: poezja, miedzioryty, malarstwo;
  • Poezja i malarstwo grupy Prerafaelitów, sztuka XIX wieku;
  • Związki poezji i malarstwa w XIX wieku
  • Obraz kobiety w sztuce i literaturze epok romantycznej i wiktoriańskiej;
  • Pojmowanie płci w literaturze i kulturze XIX wieku.


Wybrane publikacje

Książki

Łuczyńska-Hołdys, Malgorzata, Coghen, Monika (red.) (2022). Nowe oblicza romantyzmy brytyjeskiego. Eseje na dwusetlecie. Warszawa: WUW.

Łuczyńska-Hołdys, Malgorzata (2021). The Written and the Visual. Representations of Women in English Nineteenth-Century Poetry and Art. Vandenhoeck und Ruprecht UniPress.

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/interdisziplinaere-geisteswissenschaft/56720/the-written-and-the-visual

Godlewicz-Adamiec, J., Krawczyk, D., Łuczyńska-Hołdys, M. Piszczatowski, P., Sokołowicz, M. (Red). (2020). Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen. Classiques Garnier.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). Soft-Shed Kisses: Re-visioning the Femme Fatale in English Poetry of the 19th Century. . Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing.

Rozdziały

Łuczyńska-Hołdys, M. (2020). “Attitudes to female education in 19th century English literature written by women From Jane Austen to Amy Levy.” Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen. Classiques Garnier,  (s. 347-361). DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09681-8.p.0347

Łuczyńska-Hołdys, M. et al. (2020). “Introduction”. Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen. Classiques Garnier, (s. 7-16). DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09681-8.p.0007

Łuczyńska-Hołdys, M. (2017). Kobieta, sztuka, samotność, piękno: poezja Alfreda Tennysona na płótnach prerafaelitów. W: J. Godlewicz-Adamiec , P. Kociumbas i T. Szybisty (Red.). Literatura a malarstwo. (s. 321-338). Kraków, Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2017). The Sympathetic Eye: Representations of the Figure of Medea in English Culture in the Late Victorian Period. W: M. Pypeć , A. Kędra-Kardela i A. Kędzierska (Red.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (s. 165-176). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2017). Jej głosem - 'Kwestia kobieca" w wczesnej twórczości Williama Blake'a. W: M. Malinowska (Red.). Kobieta w kulturze i literaturze - od antyku po XXI wiek. (s. 211-224). Warszawa: Instytut Romanistki Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2016). From the Romantic to the Decadent Aesthetics: Illustrations for John Keats's Isabella, or the Pot of Basil. W: G. Bystydzieńska (Red.). Things and Images in 18th and 19th century British Literature and Culture. (s. 155-168). Warsaw: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2016). The Road of Excess Leads to the Palace of Wisdom: Emotions, Superfluity and the Body in Selected Romantic Texts. W: T. Bruś i M. Tereszewski (Red.). Production of Emotions: Perspectives and Functions. (s. 77-84). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2016). Rossetti's Muses: Representations of Elizabeth Siddall, Fany Cornforth and Jane Morris in Dante Gabriel Rossetti's Pictorial Art. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. ). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). Perilous Principle in the World – Female from the First’: Dante Gabriel Rossetti’s Stories of the Fall,. W: A. Ciuk , S. Nicieja i R. Wolny (Red.). Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. (s. ). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). Rossetti and the complexities of gender. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Artykuły

Łuczyńska-Hołdys, M., (2020). The Experience of Female Embodiment in William Blake’s Visions of the Daughters of AlbionNordic Journal of English Studies, 19(1), (s. 1–27).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2016). "Awful doubt" and "faith so mild": The Images of Nature from William Blake to Matthew Arnold. Acta Philologica, 49, (s. 163-173).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2014). "Like a God throned on a winged planet" - religious encounter in P.B.Shelley's "Epipsychidion". The New Review, 4, (s. 75-85).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2014). "Darkling I listen": melancholia, self and creativity in Romantic nightingale poems. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 105-114).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2014). She 'felt no fear at all'? The Virgin Mary and the Feminist Voice in Dante Gabriel Rossetti's The Girlhood of Mary Virgin and Ecce Ancilla Domini!. Acta Philologica, 45, (s. 36-42).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2014). “For Where Thou Fliest I Shall Not Follow”: Memory and Poetic Song in Algernon Charles Swinburne’s “Itylus”. Journal of Pre-Raphaelite Studies, 23, (s. 74-84).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). “Life exhal’d in milky fondness”- Becoming a Mother in William Blake’s The Book of Thel.’. BLAKE-AN ILLUSTRATED QUARTERLY, 46, (s. 18-32).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). In the land of Ulro: Satan as a concept of mistaken creativity in William Blake's poetry and designs. Anglica. An International Journal of English Studies, 22, (s. 35-44).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). In the looking glass: the mirror symbolism in Victorian poetry and painting. Acta Philologica, 43, (s. 45-50).

Łuczyńska-Hołdys, M. (2013). (In)significant Details: Vision and Perception in Dante Gabriel Rossetti’s ‘My Sister’s Sleep’ and ‘The Blessed Damozel'. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 61.2, (s. 121-136).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN