Zasady rozliczania roku

I rok studiów II stopnia

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie etapu:

  1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym);
  2.  przedmioty muszą być podpięte pod cykl i program oraz zgłoszone do rozliczenia;
  3. złożyć dokumenty do sekretariatu ds. studenckich do 09.07.2019 r (lub po sesji poprawkowej do 18.09.2019)  tj.:

STUDENCI STUDIÓW ZAOCZNYCH składają tylko kartę przebiegu studiów

W przypadku niespełnienia wymagań etapu należy napisać stosowne podanie. Podpisane podanie należy złożyć w sekretariacie z dokumentami do rozliczenia.

II rok studiów II stopnia

Kartę przebiegu studiów składa się wraz z pracą magisterską.

(patrz: Zasady dyplomowania)