Zasady rozliczania roku

II stopień

Do 15 lipca student zgłasza program do rozliczenia w USOS i informuje o tym sekretariat:

 sekretariat.angli@uw.edu.pl

tytuł maila: Rozliczenie roku II stopień; w treści maila proszę podać numer albumu.

Wszystkie osoby, które zgłosiły program do rozliczenia i poinformowały o tym sekretariat ds. studenckich do  15 lipca, będą rozliczone w systemie do końca sierpnia.

Sesja poprawkowa:

Do 15 września student zgłasza program do rozliczenia w USOS i informuje o tym sekretariat:

sekretariat.angli@uw.edu.pl

Osoby, które nie zrealizowały programu studiów mogą ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku.

Podanie należy wpisać do USOS, a podpisany skan podania wysłać w załączniku na jeden z podanych adresów