Zasady rozliczania roku

w roku akademickim 2020/21 II stopień

Do 12 lipca student zgłasza program do rozliczenia w USOS i informuje o tym mailem jednego z pracowników sekretariatu:

Wszystkie osoby, które zgłosiły program do rozliczenia i poinformowały o tym sekretariat ds. studenckich do dnia 12 lipca, będą rozliczone w systemie do końca sierpnia.

Sesja poprawkowa:

Do 15 września student zgłasza program do rozliczenia w USOS i informuje o tym mailem jednego z pracowników sekretariatu:

Osoby, które nie zrealizowały programu studiów mogą ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku.

Podanie należy wpisać do USOS, a podpisany skan podania wysłać w załączniku na jeden z podanych adresów.