Plany zajęć i program studiów I stopnia

Program zajęć 

Plan zajęć

Kursy

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego i C1

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA do pełnomocnika dyrektora ds PNJA, na podstawie zdanego egzaminu C1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019r. Złożone później będą automatycznie odrzucone. Muszą być napisane w USOSie, wydrukowane i złożone w sekretariacie ds. studenckich.

Podanie złożone rok temu nie jest ważne w 2019/20.

Proszę zwrócić uwagę, że studenci obecnego I roku nie mogą zwalniać się z Academic Writing  i Critical Writing, są one bowiem zajęciami obowiązkowymi.

Sesje egzaminacyjne