Plany zajęć i program studiów I stopnia

Program zajęć 

Plan zajęć

Kursy

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego i C1

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA do pełnomocnika dyrektora ds PNJA, na podstawie zdanego egzaminu C1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019r. Złożone później będą automatycznie odrzucone. Muszą być napisane w USOSie, wydrukowane i złożone w sekretariacie ds. studenckich.

Podanie złożone rok temu nie jest ważne w 2019/20.

Proszę zwrócić uwagę, że studenci obecnego I roku nie mogą zwalniać się z Academic Writing  i Critical Writing, są one bowiem zajęciami obowiązkowymi.

Sesje egzaminacyjne

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

Szkolenie jest dostępne pod adresem

kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2019/20. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

04 listopada 2019-09 lutego 2020

28 lutego 2020-05 kwietnia 2020

Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/16 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2019. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie IA do połowy listopada.