Plany zajęć i program studiów I stopnia

Program zajęć 

Plan zajęć

Kursy

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego i C1

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA do pełnomocnika dyrektora ds PNJA, na podstawie zdanego egzaminu C1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019r. Złożone później będą automatycznie odrzucone. Muszą być napisane w USOSie, wydrukowane i złożone w sekretariacie ds. studenckich.

Podanie złożone rok temu nie jest ważne w 2019/20.

Proszę zwrócić uwagę, że studenci obecnego I roku nie mogą zwalniać się z Academic Writing  i Critical Writing, są one bowiem zajęciami obowiązkowymi.

Sesje egzaminacyjne

Obowiązkowe szkolenie BHP

Szkolenie jest dostępne pod adresem

kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2019/20. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

04 listopada 2019-09 lutego 2020

28 lutego 2020-05 kwietnia 2020

Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/16 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2019. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie IA do połowy listopada.

Obowiązkowe szkolenie POWI

Szkolenie POWI (Podstawy ochrony własności intelektualnej) odbędzie się w następujących terminach:

10 stycznia 2020 r. w godz. 16.30-20.00 w auli 335 – dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia

17 stycznia 2020 r. w godz. 16.30-20.00 w auli 335 – dla studentów I roku studiów dziennych II stopnia oraz studentów SFK I roku studiów I stopnia

19 stycznia 2020 r., w godz. 14.00-17.30 w auli 335 – dla studentów I roku studiów zaocznych

Szkolenie dla studentów zagranicznych odbędzie się w semestrze letnim, informacja o terminie pojawi się na stronie internetowej na początku semestru.