Informacje dla magistrantów i promotorów

1. Najpóźniej na początku semestru letniego temat pracy magisterskiej powinien być zatwierdzony przez Radę Instytutu i wpisany do USOS. Bez wpisanego tematu i daty zatwierdzenia przez Radę Instytutu student nie będzie mógł wykonać żadnej czynności związanej z pracą magisterską.

2. Praca powinna być opatrzona kodem: Kody wg programu Socrates-Erasmus: tabela tutaj

3. Gdy praca magisterska jest gotowa:

 • student wgrywa pracę mgr do APD
 • promotor przesyła pracę do systemu antyplagiatowego
 • promotor zatwierdza pracę w APD
 • student drukuje pracę
 • student składa w sekretariacie pracę dyplomową  podpisaną przez promotora (szczegółowe informacje poniżej)

  

APD krok po kroku – dla studenta:

 • Zaloguj się w APD https://apd.uw.edu.pl/ (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) - ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). 
 • Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej - ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim i polskim, streszczenie i słowa kluczowe a następnie wybrać opcję „Zapisz”. 

Uwaga, przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora np. Word'a, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych np.: ['][„][”][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury, lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego teksu, zastąpić wszystkie znaki specjalne odpowiednikami bezpośrednio z klawiatury (mimo ich pozornego poprawnego wyświetlenia).

Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań: 

 • format pliku PDF
 • nazwa pliku wg schematu: 3301-MGR-FLA-PESEL.pdf

Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku.

 • Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”
 • Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora. 

 Najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną do Sekretariatu ds. Studenckich należy dostarczyć:

 • egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i oprawiony w listwę (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 [wzór] ). EGZEMPLARZ TEN MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ AUTORA I PROMOTORA
 • egzemplarz pracy wydrukowany jednostronnie i oprawiony – również podpisany przez Autora i Promotora
 • 1 płyta CD (praca zapisana w jednym pliku  „pdf” tożsama z wydrukiem; cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniami, słowami kluczowymi w językach polskim i angielskim są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 - tworząc spis treści należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).
 • Kartę przebiegu studiów
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Kwit wpłaty za dyplom – 60 zł za wersję polską, 100 zł za wersje polską i angielską. Opłatę należy wpłacić na swoje subkonto – numer konta w USOSweb.
 • Zmiany dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20:
 • Na wniosek studenta wydaje się odpis dyplomu i suplementu w języku obcym – opłata wynosi 20 zł. Opłatę należy wpłacić na swoje subkonto – numer konta w USOSweb.

Sekretariat powiadomi telefonicznie o dacie egzaminu (zostanie ona również wpisana do USOS) 

NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU STUDENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

Odbiór dyplomu:

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.