The Last Minute Band

Opiekun Koła Naukowego: dr hab. prof. ucz. Agnieszka Piskorska

Przewodnicząca: Paulina Gawryś

Social media: Facebook oraz Instagram

Koło naukowe kultury muzycznej “The Last Minute Band” to koło naukowe zrzeszające miłośników muzyki w Instytucie Anglistyki. Zostało założone 20 listopada 2023, jednak jego działalność zaczęła się wcześniej. W marcu 2023 roku grupa studentów i wykładowców postanowiła wystąpić na 100-leciu Filologii Angielskiej. Tak właśnie zaczęła się nasza historia. Opracowaliśmy własne aranżacje utworów muzycznych i po przygotowaniach, które z uśmiechem określiliśmy jako “last minute”, 21 kwietnia 2023 odbył się nasz pierwszy koncert. Owocem naszej współpracy zostało powstanie zespołu “The Last Minute Band”. Już jako formacja ponownie wystąpiliśmy na uroczystości Inauguracji Roku akademickiego 2023/2024. Postanowiliśmy pójść jednak o krok dalej i sformalizować naszą działalność jako koło naukowe. Będziemy nie tylko kontynuować nasze dotychczasowe działania, czyli organizację i przygotowanie się do występów i koncertów, ale także planujemy organizować różne spotkania na których będziemy rozmawiać o muzyce, czy musicalu. Lubisz śpiewać? Grasz na jakimś instrumencie? Albo po prostu kochasz muzykę? Dołącz do nas!