dr Lucyna Krawczyk-Żywko


Zakład Kultury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 231 lub Księgozbiór OSB

Telefon: +48 (22) 5531412

email: lucyna.krawczyk@uw.edu.pl

  Dyżur: sesja poprawkowa
wtorek 12.00-13.30
dr Lucyna Krawczyk-Żywko

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2004

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010


Zainteresowania

  • adaptacje
  • współczesne postrzeganie epoki wiktoriańskiej, neowiktorianizm
  • wiktoriańscy detektywi i złoczyńcy – historyczni i fikcyjni – w kulturze popularnej
  • narracje typu Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz


Wybrane publikacje

KSIĄŻKI

Krawczyk-Żywko, L. (Red.)  (2017). Victorian Detectives in Contemporary Culture: Beyond Sherlock Holmes. Palgrave Macmillan.

Krawczyk-Żywko, L. (Red.)  (2015). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. Peter Lang.

Krawczyk-Żywko, L. and Dorota Babilas (Red.)  (2013). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. Instytut Anglistyki UW.

 

ROZDZIAŁY

Krawczyk-Żywko, L. (2019). "The Hunt is On: Inter- and Paratextuality of The Autobiography of Jack the Ripper. Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. (s. 189-197). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Krawczyk-Żywko, L. (2018). "Neo-Victorian Revisions of Inspector Abberline: From Hell & Ripper Street."  W: S. Butler i A. Sienkiewicz-Charlish (Red.). Crime Fiction. A Critical Casebook. (s. 197-209). Berlin: Peter Lang.

Krawczyk-Żywko, L. (2017). "Read (and Watch) All About It: Reporting the Ripper Murders in The Lodger and Its Screen Adaptations."  W: G. Bystydzieńska (Red.). Gothic, Sensation, Detection. (s. 131-143). Warszawa: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Krawczyk-Żywko, L. (2016). "(Re)Presenting Detective Inspector Whicher". W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 227-235). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

 

ARTYKUŁY

Krawczyk-Żywko, L. (2021). "The Comfort of Crime: The Appeal of Formulaic Fiction during the Pandemic". Litteraria Copernicana, Tom 3 Nr 39: Powieść kryminalna (s. 13-22).

Krawczyk-Żywko, L. (2018). "On Waxworks Considered as One of the Hyperreal Arts: Exhibiting Jack the Ripper and His Victims". Humanities, 7, Special Issue: The Victorian Art of Murder" (n.p.).

Krawczyk-Żywko, L. (2017). "Time Travelling with Jack the Ripper on Page and Screen". Anglica. An International Journal of English Studies, 26 (s. 207-220).

Krawczyk-Żywko, L. (2016). "A Study in Four Colours: The Case of the Chameleon Detective". Victoriographies – A Journal of Nineteenth-Century Writing, 1790-1914, 6 (s. 25-41).

Krawczyk-Żywko, L. (2016). "Looking Backward, Going Forward? The Abominable Bride and Fan F(r)iction". Acta Philologica, 49 (s. 331-339).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

WYBRANE KONFERENCJE

From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture – IA UW, co dwa lata od 2007

Neo-Victorian Cultures: The Victorians Today – Liverpool John Moores University, 2013

Crime Fiction – Here and There and Again – Uniwersytet Gdański, 2014,

Crime Fiction Here and There: Time and Space – Uniwersytet Gdański, 2016

Warsaw Literary Meeting 5: Mystery – Terror – The Supernatural – the Sensational in 18th- and 19th- Century Britain – IA UW, 2016

Seriale w kontekście kulturowym – UWM, 2016

Postać w kulturze wizualnej – UWM, 2017

Captivating Criminality 2: Crime Fiction, Traditions and Transgressions – Bath Spa University, 2015

Captivating Criminality 4: Crime Fiction: Detection, Public and Private, Past and Present – Bath Spa University, 2017

Ars Culturae Memoriae/The Art Of Cultural Memory - IA UW, 2022

The Futures of Crime: Exploring the evolving terrain of crime fiction - Queen’s University Belfast & University of Wolverhampton, 2022


Inne

 

koordynatorka zespołu badawczego From Queen Anne to Queen Victoria

organizatorka konferencji Framing (Serial) Killing: Changing Narratives

 

Academia

Research Gate

ORCiD

Google Scholar