dr Lucyna Krawczyk-Żywko


Zakład Kultury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 5531412

email: lucyna.krawczyk@uw.edu.pl

  Dyżur: lato 20/21
Zoom, po umówieniu mailowym
wtorek - 12.00-13.30
dr Lucyna Krawczyk-Żywko

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2004

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010


Zainteresowania

  • współczesne postrzeganie epoki wiktoriańskiej – adaptacje, neowiktorianizm
  • wiktoriańscy detektywi i złoczyńcy – historyczni i fikcyjni – w kulturze popularnej
  • narracje typu Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz


Wybrane publikacje

Książki

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (Red.). (2018). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

Krawczyk-Żywko, L. (2018). Neo-Victorian Revisions of Inspector Abberline: From Hell & Ripper Street. W: S. Butler i A. Sienkiewicz-Charlish (Red.). Crime Fiction. A Critical Casebook. (s. 197-209). Berlin: Peter Lang.

Babilas, D. i Krawczyk-Żywko, L. (2017). Edmund Reid and the Representation of the Middle Class in Ripper Street. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Victorian Detectives in Contemporary Culture: Beyond Sherlock Holmes. (s. 43-56). Cham: Palgrave Macmillan.

Krawczyk-Żywko, L. (2017). Introduction Part Two: Crime and Detection. W: G. Bystydzieńska (Red.). Gothic, Sensation, Detection. (s. 9-10). Warszawa: Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW.

Krawczyk-Żywko, L. (2016). (Re)Presenting Detective Inspector Whicher. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 227-235). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Krawczyk-Żywko, L. (2015). From the Editor. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 9-9). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Krawczyk-Żywko, L. (2015). From Hell via London to Paris or Łódź: Rewriting the "Jack the Ripper" Setting. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 125-137). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Krawczyk-Żywko, L. (2014). The Landlady and the Woman: 21-Century Retellings of Major Minor Holmesian Female Characters. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 295-303). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Krawczyk-Żywko, L. (2013). 'Werewolves in kilts': The Not-So-Steampunked Scotland in Gail Carriger's Parasol Protectorate Series. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 153-160). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Babilas, D. i Krawczyk-Żywko, L. (2013). Introduction. W: D. Babilas i L. Krawczyk-Żywko (Red.). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. (s. 11-21). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Artykuły

Krawczyk-Żywko, L. (2018). On Waxworks Considered as One of the Hyperreal Arts: Exhibiting Jack the Ripper and His Victims. Humanities, 7, (s. ).

Krawczyk-Żywko, L. (2017). Time Travelling with Jack the Ripper on Page and Screen. Anglica. An International Journal of English Studies, 26, (s. 207-220).

Krawczyk-Żywko, L. (2016). A Study in Four Colours: The Case of the Chameleon Detective. Victoriographies – A Journal of Nineteenth-Century Writing, 1790-1914, 6, (s. 25-41).

Krawczyk-Żywko, L. (2016). Looking Backward, Going Forward? “The Abominable Bride” and Fan F(r)iction. Acta Philologica, 49, (s. 331-339).

Krawczyk-Żywko, L. (2016). The Ubiquitous Absence of Jack: Ripper Street and the (Neo-)Victorian Obsession. Anglica. An International Journal of English Studies, 25, (s. 171-180).

Krawczyk-Żywko, L. (2015). "My Watson to your Holmes": Rewriting the Sidekick. Anglica. An International Journal of English Studies, 24, (s. 133-146).

Krawczyk-Żywko, L. (2014). The Case of Neo-Victorian Demotions: Colonel Sebastian Moran on Screen. Acta Philologica, 45, (s. 43-49).

Krawczyk-Żywko, L. (2014). The Strange Case of Mr. Hyde: a Victorian villain and a Victorian detective revisited. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 95-104).

Krawczyk-Żywko, L. (2013). All I have is history: Dressing up as Jack the Ripper in the Twenty-First Century Whitechapel. Acta Philologica, 43, (s. 114-121).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN