prof. ucz. dr hab. Dorota Babilas


Zakład Kultury Brytyjskiej

Profesor Uczelni

Pokój numer: 3.515

email: d.babilas@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżur w semestrze letnim 2023/2024
wtorki: 8.15-9.45, pokój 3.515
(zalecane umówienie przez email, możliwe spotkanie online)
prof. ucz. dr hab. Dorota Babilas

Przebieg kariery

1995 – magisterium

2000 – doktorat

2013 – habilitacja

2023 - Profesor Uczelni, Uniwersytet Warszawski


Zainteresowania

  • kultura, literatura i sztuka Anglii epoki wiktoriańskiej,
  • recepcja kultury wiktoriańskiej w późniejszych epokach,
  • powieść gotycka i jej recepcja,
  • teatr muzyczny
  • historia monarchii brytyjskiej


Wybrane publikacje

Książki

Babilas, D. (2018). Opera Paryska Palais Garnier. Historia, sztuka, mit. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Babilas, D. (2017). Grzesznica, dewianka, kryminalistka? Wiktoriańska "kobieta upadła" w sztuce epoki. W: M. Malinowska (Red.). Kobieta w kulturze i literaturze - od antyku po XXI wiek. (s. 235-244). Warszawa: Instytut Romanistki Uniwersytetu Warszawskiego.

Babilas, D. i Krawczyk-Żywko, L. (2017). Edmund Reid and the Representation of the Middle Class in Ripper Street. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Victorian Detectives in Contemporary Culture: Beyond Sherlock Holmes. (s. 43-56). Cham: Palgrave Macmillan.

Babilas, D. (2016). The Scots on Broadway: The Uses and Abuses of Scottishness in Brigadoon. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (s. 349-358). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Babilas, D. (2016). Hollywood Monsters in Love: Quasimodo, Erik, Gwynplaine. W: A. Leadley (Red.). Theorizing Sex and Disability: An Interdisciplinary Approach. (s. 3-13). Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Babilas, D. (2016). Tod Browning's Dracula (1931): The Vampire Wears a Dress Coat. W: I. Ermida (Red.). Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. (s. 137-156). Leiden, Boston: Brill Rodopi.

Babilas, D. (2016). Krzywe lustra - adaptacje filmowe Upiora Opery Gastona Leroux. W: A. HELMAN i P. Włodek (Red.). Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej. (s. 97-110). Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Babilas, D. (2015). Królowa daje mata królowi. Shatranj Ke Khiladi Munshi Premchanda i Satyajita Raya. W: G. Stachówna i T. Szurlej (Red.). Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej. (s. 161-172). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytatu Jagiellońskiego.

Babilas, D. (2015). Queen Anne's Cultural Afterlife. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 11-22). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Babilas, D. (2014). Art and Kitsch in Brian de Palma's The Phantom of the Paradise. W: J. Stępień (Red.). Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture. (s. 115-128). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Babilas, D. (2014). Scientific Knowledge, Artistic Imagination, and Traditional Femininity in Mary Delany's Paper Mosaiscs. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 35-43). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Babilas, D. (2014). Her Majesty's Own Murderer? Queen Victoria and Jack the Ripper in Popular Fiction. W: U. Elias i A. Sienkiewicz-Charlish (Red.). Crime Scenes. Modern Crime Fiction in an International Context. (s. 213-228). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Babilas, D. (2013). Paris Opera as an Edifice and a Literary Haunted House. W: A. Heise-Von Der Lippe (Red.). Dark Cartographies – Exploring Gothic Spaces. (s. 67-87). Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Babilas, D. (2013). The innocence of ugliness: Joseph Merrick, his interpreters and the evils of late-Victorian society. W: R. Wolny i Z. Wąsik (Red.). Faces and Masks of Ugliness in Literary Narratives. (s. 27-36). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Babilas, D. i Krawczyk-Żywko, L. (2013). Introduction. W: D. Babilas i L. Krawczyk-Żywko (Red.). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. (s. 11-21). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Babilas, D. (2013). Wampir zakłada smoking - Dracula Toda Browninga. W: Ł. Plesnar i R. Syska (Red.). Arcydzieła klasycznego kina amerykańskiego. (s. 45-60). Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy.

Artykuły

Babilas, D. (2018). From "Le Fantôme to The Phantom": The Musical Adaptations of Gaston Leroux's Novel. Revue Musicorum, 20, (s. 233-246).

Babilas, D. (2014). Queen Victoria's Canine Companions. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, R. VII (XLIX), (s. 299-310).

Babilas, D. (2013). From Female Accomplishment to Botanical Science: Mary Delany’s Paper Mosaicks. Literature Compass, 10, (s. 631-642).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN