dr hab. Katarzyna Kociołek


Zakład Kultury Brytyjskiej

adiunkt

Pokój numer: 3.515

email: kkociolek@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
po mailowym potwierdzeniu terminu: środa 15.00-16.30 stacjonarnie lub online (Zoom/ Google Meet)
dr hab. Katarzyna Kociołek

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2002

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009

doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2022


Zainteresowania

  • kultura popularna Wielkiej Brytanii
  • sztuka wizualna
  • sztuka brytyjska w XIX i XX w.
  • teorie tożsamości społecznej
  • studia nad mediami
  • studia nad społeczno-kulturową tożsamością płciową (Gender studies)
  • postkolonializm
  • studia nad dyskursem (Krytyczna analiza dyskursu)
  • kultura irlandzka


Wybrane publikacje

Książki

Kociołek, K. (2020). Dress as Metaphor - British Female Fashion and Social Change in the 20th Century. Berlin: Peter Lang GmbH.

Rozdziały

Kociołek, K. (2022). “Seán Keating’s Ireland – the Land of Old Men.” W: M.
Schrage-Früh, T. Tracy (red.), Ageing Masculinities in Irish Literature and Culture, London,
New York: Routledge, s. 207-219.

Kociołek, K. (2022). “Fashion in Literature Based on Margaret Thatcher’s The Autobiography (1995)’” W: E. Paulicelli, V. Manlow, E. Wissinger (red.), Routledge Companion to Fashion Studies, London, New York: Routledge, s. 309-317.

Kociołek, K. (2021). “The Power of the Visual: Media Photographs of Polish Women in Politics and Business in Polityka in 2009.” W: P. Rutkowski, J.Wierzchowska (red.), Texts, Images, Practices. Contemporary Perspectives on American, British and Polish Cultures, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 63-70.

Kociołek, K. (2018). “Landscaping Irishness in the 19th Century.” W: G. Bystydzieńska, E. Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Tom 6, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 133–144.

Kociołek, K. (2016). 'Dress Reform and Its Legacy in British Fashion in the 1970s. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 183-192). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Kociołek, K. (2015). Visualising Irishness in Contemporary Irish Art. W: M. Geron , J. Malinowski i J. Sienkiewicz (Red.). Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th - 21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations. (s. 347-355). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kociołek, K. (2015). Politics and Fashion: British Parliamentary Debate on Utility Suits. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 103-112). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kociołek, K. (2014). Victorian Advice Literature and its Contemporary Legacy: Representation of Motherhood. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 265-272). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Kociołek, K. (2013). Virtual Identity of Ulster-Scots. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 46-52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Kociołek, K. (2013). Representation of Identities in the British Arts Policy of the 1980s. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Kociołek, K. (2013). Vivienne Westwood - a Neo-Victorian Rebel. W: D. Babilas i L. Krawczyk-Żywko (Red.). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. (s. 209-224). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Artykuły

Kociołek, K. (2023) “Ageing Bodies and Beauty in Selected Polish Women’s Magazines.” In Communications, 2023, De Gruyter DOI: https://doi.org/10.1515/commun-2022-0043

Kociołek, K. (2018). “Dress and Metaphors of Mobility in British Visual Culture.” W: N. Segal and M. Maryl (red.), Special Issue: Motion and Emotion: Cultural Literacy on the Move,Open Cultural Studies, t. 2, nr 1, s. 710–722, ISSN (Online) 2451-3474, De Gruyter DOI: https://doi.org/10.1515/culture-2018-0064.

Kociołek, K. (2018). London's Suffragettes, Votes for Women, and Fashion. Anglica. An International Journal of English Studies, 27, (s. 81-95).

Kociołek, K. A. (2017). Punk Fashion as a Metaphor in 1980s Britain and Poland. Acta Philologica, 2017, (s. 73-82).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Wykłady:

2019 

Liverpool John Moores University, tytuł wykładu: “British Second-Wave Feminism, Spare Rib and Fashion”

2019

Liverpool John Moores University, tytuł wykładu: “Sartorial Metaphors of Mobility”

Referaty:

2021

Motherhood and Work, Maynooth University (Irlandia), tytuł referatu: “Working mothers in the British advice literature of the 1990s” (on-line conference)

2020

Ageing Masculinities in Irish Literature and Culture, National University of Ireland, Galway (Irlandia), tytuł referatu: “Seán Keating’s Ireland – the Land of the Old Men” (webinar)

2019

Talking Bodies, Fourth Biennial Conference, University of Chester, Chester (Wielka Brytania), tytuł referatu: “What do the fashioned bodies say? The sartorial representation of feminists in British newspaper cartoons from 1970 to 1973”

2019

Festiwal Literatury i Teatru Between. Pomiędzy, Sopot 13-19 maja 2019: tytuł referatu: “Metaphor Theory and Irishness in Selected Irish Travel Posters”

2017

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich, From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Warszawa, tytuł referatu: “Landscaping Irishness in the 19th Century”

2017

Cultural Literacy Europe, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, tytuł referatu:  “Metaphors of Mobility in British Fashion”

2016

Scotland in Europe Conference III, Warszawa, tytuł referatu: “Screening Scottish Youth Based on Stella Does Tricks (1996) and My Name is Joe (1998)”

2015

Cultural Literacy Europe, Birkbeck Institute for the Humanities University College London, London (Wielka Brytania), tytuł referatu: “Cultural Translation and Punk Fashion in the 1980s”

2013

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka Zjednoczonego Królewstwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX i XXI wieku i Polsko-Brytyjskie kontakty artystyczne, Toruń, tytuł referatu: „Visualising Irishness in Contemporary Irish Art”


Inne

Stypendia:

2020

Visiting Fellowship, Maynooth University Arts and Humanities Institute, (Maynooth, Irlandia)

2019

Erasmus STA/STA+STT 2018/19 Liverpool John Moores University, (Liverpool, Wielka Brytania)