dr Katarzyna Kociołek


Zakład Kultury Krajów Anglosaskich

adiunkt

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: kkociolek@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Lato 2019-2020
piątek - 13.45 - 15.15
dr Katarzyna Kociołek

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2002

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009


Zainteresowania

  • kultura popularna Wielkiej Brytanii
  • sztuka wizualna
  • sztuka brytyjska w XIX i XX w.
  • teorie tożsamości społecznej
  • studia nad mediami
  • studia nad społeczno-kulturową tożsamością płciową (Gender studies)
  • postkolonializm
  • studia nad dyskursem (Krytyczna analiza dyskursu)


Wybrane publikacje

Książki

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (Red.). (2018). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

Kociołek, K. (2016). 'Dress Reform and Its Legacy in British Fashion in the 1970s. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 183-192). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Kociołek, K. (2015). Visualising Irishness in Contemporary Irish Art. W: M. Geron , J. Malinowski i J. Sienkiewicz (Red.). Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th - 21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations. (s. 347-355). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kociołek, K. (2015). Politics and Fashion: British Parliamentary Debate on Utility Suits. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 103-112). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kociołek, K. (2014). Victorian Advice Literature and its Contemporary Legacy: Representation of Motherhood. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 265-272). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Kociołek, K. (2013). Virtual Identity of Ulster-Scots. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 46-52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Kociołek, K. (2013). Representation of Identities in the British Arts Policy of the 1980s. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Kociołek, K. (2013). Vivienne Westwood - a Neo-Victorian Rebel. W: D. Babilas i L. Krawczyk-Żywko (Red.). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. (s. 209-224). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Artykuły

Kociołek, K. (2018). London's Suffragettes, Votes for Women, and Fashion. Anglica. An International Journal of English Studies, 27, (s. 81-95).

Kociołek, K. A. (2017). Punk Fashion as a Metaphor in 1980s Britain and Poland. Acta Philologica, 2017, (s. 73-82).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN