dr Agnieszka Kałdonek-Crnjakovic


Zakład Językoznawstwa Stosowanego

adiunkt

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: a.kaldonek2@uw.edu.pl

Profil academia.edu

Profil researchgate

  Dyżur: Semestr Lato 2019-2020
środa - 10.30-12.00 (po umówieniu mailowym)
dr Agnieszka Kałdonek-Crnjakovic

Przebieg kariery

doktor nauk humanistycznych i filologicznych, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2013)

studia doktoranckie z zakresu glottodydaktyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2008-2013)

 

studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (2003)

studia pierwszego stopnia w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2005)

studia prawnicze, LLB, BPP University, Londyn, Wielka Brytania (2016)

studia podyplomowe w zakresie nauczania i diagnozy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Diploma Level 5 and 7 OCR, Londyn, Wielka Brytania, członek PATOSS UK (the professional association of teachers of students with specific learning difficulties) (2017)

 

 


Zainteresowania

 • Specjalne potrzeby edukacyjne – dydaktyka w kontekście języka angielskiego jako obcego i drugiego
 • Strategie uczenia się w języku obcym i drugim – strategie czytania i pisania, nauczanie strategii
 • Zróżnicowane podejście w kontekście nauczania języka angielskiego obcego i drugiego
 • Nauczanie języka angielskiego prawniczego


Wybrane publikacje

 • Kałdonek-Crnjaković, A. (w recenzji) Naturally occurring Language Learning Strategy Instruction in an adult EFL classroom. Electronic Journal of Foreign Language Teaching.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (w recenzji) Croatian English as a foreign language teachers’ knowledge about dyslexia and teaching students with dyslexia: Is their practice dyslexia-friendly? VIAL - Vigo International Journal of Applied Linguistics.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. & Fišer, Z. (w druku) Disleksija na nastavi engleskoga kao stranog jezika. Zagreb: Alfa Publishing.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2019). Multisensory Structured Learning in light of age factor: Vocabulary development in Croatian English as a foreign language learners with dyslexia. Strani jezici, 48(3).
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2018). The cognitive effects of ADHD on learning an additional language. Govor, 35(2), 215-227. doi:10.22210/govor.2018.35.12    
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2018). Teaching and researching language learning strategies: Self-regulation in context, second edition (book review). International Journal of Applied Linguistics28(2), 350-352.  doi: 10.1111/ijal.12216
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2017). Multisensory, structured, metacognitive method in teaching English as a foreign language (EFL) to dyslexic learners: The learner's perspective (a case study from Croatia). Inclusive Practices & SEN, 1, 16-21.
 • Kałdonek- Crnjaković, A., & Fišer, Z. (2017). 'Dyslexia-friendly' approaches in the teaching practice of Croatian English as a foreign language (EFL) teachers. In S. Letica Krevelj & R. Geld (Eds.), UZRT 2016 Empirical Studies in Applied Linguistics (pp. 139-149). Zagreb: FF Press.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2015). Age effect on spelling development in dyslexic Croatian English as a foreign language (EFL) learners. Govor32(2), 99-129.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2012). Studenci z dysleksją rozwojową a nauczanie języków obcych w kontekście języka polskiego. In B. Skowronek (Ed.), (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym (pp. 195–204). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Kałdonek, A. (2011). Dyslexia/dysgraphia and foreign-language learning: analysis of written discourse: An example from Croatia. In A. Akbarov (Ed.), Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency (pp. 36-50). Sarajevo: International Burch University.
 • Lukica, I., & A. Kałdonek (2011). The value of language and content needs analysis in English for legal purposes courses: An example from Croatia. In A. Akbarov (Ed.), Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency (pp. 648-655). Sarajevo: International Burch University.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

•    Kałdonek-Crnjaković, A. Naturally occurring language learning strategy instruction (LLSI) in an advanced EFL classroom, 2nd International Conference on Situating Strategy Use, 13-15 października 2019, Osaka, Japonia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I., Płachta, K. Reading habits and motivation: What does reading in English mean to ESL students in the UK and Poland?, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 17-19 May 2018

· Kałdonek-Crnjaković, A., Płachta, K. Screening cognitive skills of learners of English in Poland, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 17-19 May 2018

· Kałdonek-Crnjaković, A., Metacognitive awareness of spelling strategies in Chinese and Romanian English as an additional language (EAL) secondary school students: a case study from the UK, 2nd International Conference on Situating Strategy Use: Present issues and future trends, 28-30 September 2017, Komotini, Greece

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I. Metacognitive Awareness of Reading Strategies of English as an additional language (EAL) Students: a year later, 2nd International Conference on Situating Strategy Use: Present issues and future trends, 28-30 September 2017, Komotini, Greece

· Kałdonek-Crnjaković, A., Fišer, Z. Dyslexia-friendly Approaches in the Croatian EFL teachers’ Practice, University of Zagreb Roundtable: Empirical Studies in Applied Linguistics, 3 June 2016, Zagreb, Croatia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Fišer, Z. How Much Do I Know, I Need to Know and I Want to Know About Dyslexia? Moving Forward with Vocational Training for EFL Teachers in Croatia, Moving Forward: Challenges and Transitions,10th British Dyslexia Association International Conference, 10-12 March 2016, Oxford, UK

· Lukica, I., Kałdonek-Crnjaković, A., The Influence of Individual Differences on EAL Students’ Metacognitive Awareness of Reading Strategies, Situating Strategy Use: The Interplay of Language Learning Strategies and Individual Learner Characteristics, 15-17 October 2015, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria

· Kałdonek-Crnjaković, A., The Effect of Dyslexia on Foreign/Second Language Acquisition and Effective Methods in Teaching Foreign Language Skills to Dyslexic Learners, ADHD and Foreign Language Acquisition, Multidisciplinary Approaches to Multilingualism, XXVIII International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society, 27 April 2014, Zagreb, Croatia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I., Meeting the Needs of Students of English for Legal Purposes in Croatia, European Legal English Teachers’ Association Annual Conference, 3-5 September 2010, Hamburg, Germany


Inne

 •  wykład gościnny na Uniwersytecie w Gunma w Japonii (październik 2019) – Specific learning difficulties in a foreign language: What works from the learner’s and teacher’s perspective?
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility na Uniwersytet w Huelvie, Hiszpania, marzec 2020
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility programme na Uniwersytet w Czarnogórze, kwiecień 2020