dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Kierowniczka Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: a.kaldonek2@uw.edu.pl

Profil academia.edu

Profil researchgate

  Dyżur: Lato 21/22
środa 10:30-12:00
(proszę o kontakt mailowy)
dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

Przebieg kariery

doktor nauk humanistycznych i filologicznych, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2013)

studia doktoranckie z zakresu glottodydaktyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2008-2013)

 

studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (2003)

studia pierwszego stopnia w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2005)

studia prawnicze, LLB, BPP University, Londyn, Wielka Brytania (2016)

studia podyplomowe w zakresie nauczania i diagnozy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Diploma Level 5 and 7 OCR, Londyn, Wielka Brytania, członek PATOSS UK (the professional association of teachers of students with specific learning difficulties) (2017)

 

 


Zainteresowania

 • Specjalne potrzeby edukacyjne – dydaktyka w kontekście języka angielskiego jako obcego i drugiego
 • Strategie uczenia się w języku obcym i drugim – strategie czytania i pisania, nauczanie strategii
 • Zróżnicowane podejście w kontekście nauczania języka angielskiego obcego i drugiego
 • Emocje w nauczaniu języków
 • Nauczanie języka angielskiego prawniczego

Obecne projekty:

 • English language teachers and students who exhibit ADHD-type behaviours (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): The effect of ADHD on English language skills 
  development and emotions experienced when teaching students who exhibit ADHD-type behaviours 
   


Wybrane publikacje

 • Kałdonek-Crnjaković, A. (forthcoming). Specific learning difficulties and second language acquisition. Oxford Bibliographies in Linguistics. Oxford University Press. 
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (under review). How did emergency remote teaching impact novice language teachers and their young learners during the COVID-19 lockdown in Poland?Electronic Journal of Foreign Language Teaching
 • Fišer, Z. and Kałdonek-Crnjaković, A. (2022). Croatian English as a foreign language teachers’ knowledge about dyslexia and teaching students with dyslexia: Is their practice dyslexia-friendly? Lenguas Modernas 59, 31-49.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (accepted). How do ADHD-type behaviours affect language learning? Voices of in-service EFL teachers in Poland. In L. McCallum (Ed.), English Language Teaching in the European Union: Theory and Practice across the Region. Springer. 
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2021). Development of metalinguistic awareness in EFL vocabulary and spelling: A longitudinal case study of a child and adult with dyslexia. Anglica: An International Journal of English Studies, 30(2), 129-146.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. & Fišer, Z. (2021). Teacher positioning and students with dyslexia: Voices of Croatian English as a foreign language teachers. Journal of Language and Education,7(3), 144-156, https://doi.org/10.17323/jle.2021.11561
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2021). Fostering literacy skills and self-efficacy in a Chinese EAL learner with dyslexia. Australian Journal of Learning Difficulties, 26(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/19404158.2020.1845218
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2020). Naturally occurring Language Learning Strategy Instruction in an adult EFL classroom. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 17(2), 392–404
 • Kałdonek-Crnjaković, A. & Fišer, Z. (2021) Disleksija na nastavi engleskoga kao stranog jezika. Zagreb: Alfa Publishing.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2020). Teaching an FL to students with ADHD. Govor, 37(2), 205-221. https://doi.org/https://doi.org/10.22210/govor.2020.37.10
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2020). Differentiation in second and foreign language teaching. In I. Szymańska & A. Piskorska (eds.), Between cultures, between languages: Essays in honour of Professor Aniela Korzeniowska (pp. 172-183). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.  
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2020). Learning to spell in a multisensory way: a case of an EAL learner with general learning difficulties. The Newsletter of the IATEFL Inclusive Practices & SEN Interest Group, 6, 32-37.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2019). Multisensory Structured Learning in light of age factor: Vocabulary development in Croatian English as a foreign language learners with dyslexia. Strani jezici, 48(3), 129-152.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2018). The cognitive effects of ADHD on learning an additional language. Govor, 35(2), 215-227. doi:10.22210/govor.2018.35.12    
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2018). Teaching and researching language learning strategies: Self-regulation in context, second edition (book review). International Journal of Applied Linguistics28(2), 350-352.  doi: 10.1111/ijal.12216
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2017). Multisensory, structured, metacognitive method in teaching English as a foreign language (EFL) to dyslexic learners: The learner's perspective (a case study from Croatia). The Newsletter of the IATEFL Inclusive Practices & SEN Interest Group, 1, 16-21.
 • Kałdonek- Crnjaković, A., & Fišer, Z. (2017). 'Dyslexia-friendly' approaches in the teaching practice of Croatian English as a foreign language (EFL) teachers. In S. Letica Krevelj & R. Geld (Eds.), UZRT 2016 Empirical Studies in Applied Linguistics (pp. 139-149). Zagreb: FF Press.
 • Kałdonek-Crnjaković, A. (2015). Age effect on spelling development in dyslexic Croatian English as a foreign language (EFL) learners. Govor32(2), 99-129.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

• Kałdonek-Crnjaković, A. (z dr Luis Javier Pentón Herrera). Ukrainian refugees in Poland: Overview, supports, and educational cooperation. 6 czerwca 2022, California TESOL, webinar. 

•  Kałdonek-Crnjaković, A. Creating equal opportunities and an inclusive language classroom for students with ADHD: The effect of teacher training on teacher emotions and agency. 66th Annual Conference of the International Linguistic Association, 1- 3 April 2022, New Brunswick, New Jersey, USA

•    Kałdonek-Crnjaković, A. Is spelling in English emotional for EAL learners? Multilingual Learning: Policies and Practices (MLPP), 2-3 Dec 2021, Kraków, Poland

•   Kałdonek-Crnjaković, A. & Lukica, I. Reading strategies of learners with English as an additional language: Does their home language matter? 13th International Symposium on Bilingualism, 10–14 July 2021, Warsaw, Poland 

•    Kałdonek-Crnjaković, A. Naturally occurring language learning strategy instruction (LLSI) in an advanced EFL classroom, 3rd International Conference on Situating Strategy Use, 13-15 października 2019, Osaka, Japonia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I., Płachta, K. Reading habits and motivation: What does reading in English mean to ESL students in the UK and Poland?, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 17-19 May 2018

· Kałdonek-Crnjaković, A., Płachta, K. Screening cognitive skills of learners of English in Poland, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 17-19 May 2018

· Kałdonek-Crnjaković, A., Metacognitive awareness of spelling strategies in Chinese and Romanian English as an additional language (EAL) secondary school students: a case study from the UK, 2nd International Conference on Situating Strategy Use: Present issues and future trends, 28-30 September 2017, Komotini, Greece

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I. Metacognitive Awareness of Reading Strategies of English as an additional language (EAL) Students: a year later, 2nd International Conference on Situating Strategy Use: Present issues and future trends, 28-30 September 2017, Komotini, Greece

· Kałdonek-Crnjaković, A., Fišer, Z. Dyslexia-friendly Approaches in the Croatian EFL teachers’ Practice, University of Zagreb Roundtable: Empirical Studies in Applied Linguistics, 3 June 2016, Zagreb, Croatia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Fišer, Z. How Much Do I Know, I Need to Know and I Want to Know About Dyslexia? Moving Forward with Vocational Training for EFL Teachers in Croatia, Moving Forward: Challenges and Transitions,10th British Dyslexia Association International Conference, 10-12 March 2016, Oxford, UK

· Lukica, I., Kałdonek-Crnjaković, A., The Influence of Individual Differences on EAL Students’ Metacognitive Awareness of Reading Strategies, Situating Strategy Use: The Interplay of Language Learning Strategies and Individual Learner Characteristics, 15-17 October 2015, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria

· Kałdonek-Crnjaković, A., The Effect of Dyslexia on Foreign/Second Language Acquisition and Effective Methods in Teaching Foreign Language Skills to Dyslexic Learners, ADHD and Foreign Language Acquisition, Multidisciplinary Approaches to Multilingualism, XXVIII International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society, 27 April 2014, Zagreb, Croatia

· Kałdonek-Crnjaković, A., Lukica, I., Meeting the Needs of Students of English for Legal Purposes in Croatia, European Legal English Teachers’ Association Annual Conference, 3-5 September 2010, Hamburg, Germany


Inne

 • ORCID: 0000-0003-4372-567X
 • wykład gościnny na Uniwersytecie w Gunma w Japonii (październik 2019) – Specific learning difficulties in a foreign language: What works from the learner’s and teacher’s perspective?
 • dotacja na realizację „mikrograntu” - udział w międzynarodowej konferencji w Japonii (października 2019)
 • dotacja na realizację „mikrograntu” - udział w międzynarodowej konferencji w Stanach Zjednoczonych (kwiecień 2022)
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility na Uniwersytet w Huelvie, Hiszpania, marzec 2020
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility programme na Uniwersytet w Czarnogórze, październik 2021
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility programme na Uniwersytet w Jordanii, maj 2022
 • stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Mobility programme (STT; szkolenie z używania eye-trakera) - Uniwersytet w Sewilli, czerwiec 2022
 • członek kolegium redakcyjnego w czasopiśmie Psychology of Language and Communication https://sciendo.com/journal/plc
 • udział w projekcie SCALED - Supporting Content and Language Learning Across Diversity (grant EEA; UW-OsloMet)