O zakładzie

Działania naukowo-dydaktyczne Zakładu rozwijają się przede wszystkim w dwóch kierunkach: językoznawstwa stosowanego, w tym kształcenia nauczycieli języka angielskiego, oraz przekładoznawstwa. Trzeci, nowy obszar zainteresowań niektórych pracowników Zakładu to szeroko pojęte studia szkockie. Badania naukowe pracowników Zakładu w tych dziedzinach przekładają się na szeroką gamę kursów proponowanych studentom zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Kursy te są również włączone w program studiów niestacjonarnych magisterskich (tzw. studiów zaocznych).

Umożliwiamy studentom zdobycie uprawnień do nauczania języka angielskiego według standardów sformułowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, poprzez bogatą propozycję kursów obejmujących zagadnienia pedagogiczne i psycholingwistyczne. Kursy te przygotowują studentów do zawodu nauczycielskiego w systemie edukacji w Polsce i innych krajach europejskich. Wszystkie kursy prezentują najnowsze tendencje w dydaktyce języków obcych (zob. linki do opisów prof. dr hab. Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic, dr hab. Zbigniewa Możejko, dr Agaty Klimczak-Pawlak, dr Katarzyny Hryniuk, dr Agnieszki Kałdonek-Crnjaković i drBrena B. Silvy). Jest to możliwe, ponieważ pracownicy Zakładu są zaangażowani w prowadzenie badań nad kształceniem językowym w ramach polityki europejskiej, współpracując z innymi ośrodkami i instytucjami w Polsce i za granicą (np. z Centrum Języków Nowożytnych w Grazu). Nasi wykładowcy zdobywają granty, biorą udział w konferencjach międzynarodowych i publikują wyniki swoich badań w formie artykułów i książek w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Są autorami wielu podręczników do nauki języka angielskiego i do metodyki nauczania języka angielskiego.

Druga bardzo ważna dziedzina pracy naukowo-dydaktycznej Zakładu to przekładoznawstwo, czyli badania nad różnymi aspektami przekładu. Wprowadzamy studentów w tajniki teorii i praktyki, biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, ale przede wszystkim uwarunkowania i potrzeby współczesnej działalności przekładowej. Patrzymy na przekładoznawstwo w sposób interdyscyplinarny, kładziemy więc nacisk na nierozłączność aspektów językowych i kulturowych w procesie tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów, od literackich, przez filmowe, po techniczne i specjalistyczne. Zajęcia i seminaria magisterskie obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień przekładoznawczych, od tłumaczenia prozy literackiej – w tym też literatury dziecięcej (zob. link do opisu dr hab. Izabeli Szymańskiej) – poprzez związki teorii przekładu z semiotyką (zob. link do opisu dr Anny Rędzioch-Korkuz), aż po tłumaczenie audiowizualne (zob. link do opisu dr hab. Barry Keane’a). Prowadzimy też kursy nawiązujące bardziej szczegółowo do tekstów specjalistycznych (zob. linki do opisów dr Tatiany Kamińskiej dr Wojciecha Kasprzaka), oraz kursy poświęcone teoriom tłumaczenia, np. kursy przedstawiające zastosowanie teorii relewancji (językoznawstwo współczesne) do przekładu (zob. link do opisu dr hab. Agnieszki Piskorskiej), ograniczenia na przykładzie tłumaczenia utworów wokalnych lub zagadnienia ogólnoteoretyczne (zob. link do opisu dr Anny Rędzioch-Korkuz), które prezentują związki teorii z praktyką i uwrażliwiają studentów na złożoność i różnorodność problemów przekładu, pokazując rozmaite sposoby ich rozwiązywania wypracowane przez teoretyków. Zajmujemy się także nowym i bardzo trudnym tematem przekładoznawczym, jakim jest tłumaczenie gwar, dialektów i innych niestandardowych odmian języka, coraz częściej spotykanych we współczesnej literaturze i stanowiących językowe i kulturowe wyzwanie dla tłumaczy (zob. link do opisu prof. dr hab. Anieli Korzeniowskiej).

Pracownicy Zakładu zajmujący się szeroko rozumianymi zagadnieniami przekładu rozpowszechniają też wyniki swoich badań w publikacjach krajowych i międzynarodowych. Kontakty z innymi ośrodkami naukowymi i uczestnictwo w konferencjach nie tylko wzbogaca naszą wiedzę, ale pozwala również rozszerzać tematykę kursów proponowanych studentom. Warto tu też wspomnieć, że od wielu lat współorganizujemy cykliczną konferencję międzynarodową na temat teorii relewancji (Interpreting for Relevance: Discourse and Translation), w ramach której jest bogato reprezentowany przekład. Od 2012 roku również organizujemy cykliczną konferencję na temat Szkocji i jej obecności w Europie (Scotland in Europe).

Szkocja i jej różne oblicza tożsamości coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowań zarówno literaturoznawców, kulturoznawców jak i językoznawców. Stało się to szczególnie widoczne po zawirowaniach związanych z brexitem i dążeniach Szkocji do pełnej niepodległości. Dzięki zaoferowanym kursom studenci mają okazję dowiedzieć się więcej o jej historii, o tym co się tam dzisiaj dzieje, o jej atrakcyjności jako naród, fascynującej literaturze i kulturze, jak również o jej intrygującej sytuacji językowej (zob. linki do prof. dr hab. Anieli Korzeniowskiej i dr Dominiki Lewandowskiej-Rodak).