dr hab. Katarzyna Hryniuk


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Pokój numer: 3.411

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: katarzyna.hryniuk@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
środy 15.00-16.30
(po umówieniu mailowym)
dr hab. Katarzyna Hryniuk

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2007

habilitacja, UMCS, 2021


Zainteresowania

  • dydaktyka języków obcych
  • psycholingwistyka
  • analiza dyskursu
  • lingwistyka korpusowa
  • retoryka interkulturowa


Wybrane publikacje

Książka

Hryniuk, K. (2019). Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Hryniuk, K. (2020). Personalisation and (In)formality in Academic Writing in English as a Foreign Language. W: I. Szymańska i A. Piskorska (Red.). Between Cultures, Between Languages. Essays in Honour of Professor Aniela Korzeniowska. (s. 184-191). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Ene, E. i Hryniuk, K. (2018). Worlds Apart, but in the Same Boat: How Macro-Level Policy Influences EFL Writing Pedagogy in China, Mexico, and Poland. W: T. Ruecker i D. Crusan (Red.). The Politics of English Second Language Writing Assessment in Global Contexts. (s. 15-28). New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Hryniuk, K. (2016). The Use of Citations in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers. W: H. Chodkiewicz , P. Steinbrich i M. Krzemińska-Adamek (Red.). Working with Text and Around Text in Foreign Language Environments. (s. 143-157). Heidelberg: Springer.

Hryniuk, K. (2015). Metalinguistic Expressions in Research Articles Written by Polish and English Native-Speakers: A Corpus-Based Study. W: A. Turula i M. Chojnacka (Red.). CALL for Bridges Between School and Academia. (s. 33-47). Frankfurt am Maine: Peter Lang.

Hryniuk, K. (2012). Contrastive Genre-Specific Studies and LSP Instruction. W: M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska i J. Żmudzki (Red.). Der Mensch und seine Sprachen. (s. 335-344 ). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Hryniuk, K. (2012). The Use of Eye Tracking Research Methods in the Exploration of the Process of Reading in a Foreign Language. W: M. Pawlak i S. Mercer (Red.). Researching Language Teaching and Learning in a Classroom Setting. (s. 14-17). Canterbury: IATEFL.

Hryniuk, K. (2012). Didactic Approaches to Teaching Languages for Specific Purposes. W: M. Dakowska i I. Banasiak-Ryba (Red.). Foreign Language Didactics and its Application in the Educational Setting. (s. 93-102). Warszawa: Wydawnictwo SWSPiZ.

Hryniuk, K. (2011).O konieczności uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w dydaktyce jezyków specjalistycznych. W: S. Piotrowski (Red.). O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych. (s. 81-87). Lublin: Wydawnictwo Werset.

Hryniuk, K. (2009). Wpływ wiedzy leksykalnej i specjalistycznej na zrozumienie tekstów fachowych. W: J. Nijakowska (Red.). Język - poznanie - zachowanie: perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. (s. 136-152). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hryniuk, K. (2009). Przyswajanie słownictwa fachowego z dyskursu profesjonalnego. Na przykładzie tekstów biznesowych. W: J. Lukszyn (Red.) W kręgu problematyki technolektalnej. (s. 96-115). Warszawa: KJS UW.

Artykuły

Hryniuk, K. (2018). Expressing authorial self in research articles written by Polish and English native-speaker writers: A corpus-based study. Studies in Second Language Learning and Teaching, 8(3), (s. 621-642).

Hryniuk, K. (2018). Expert-like use of hedges and boosters in research articles written by Polish and English native-speaker writers. Research in Language, 16(3), (s. 263-280).

Hryniuk, K. (2018). Polish EFL learners' perceptions of learning writing for high-stakes secondary school graduation examinations. Acta Philologica, 53, (s. 7-17).

Hryniuk, K. (2017). Linguistics research articles written in English: comparing native English speakers and Polish writers. International Journal of Applied Linguistics, 27(1), (s. 3-23).

Hryniuk, K. (2013). U. Connor 2011. ”Intercultural Rhetoric in the Writing Classroom”, Ann Arbor: University of Michigan Press. Neofilolog, 41, (s. 83-86).

Hryniuk, K. (2011). Okulograficzne wsparcie badań nad procesem czytania. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Review, 4, (s. 191-198).

Hryniuk, K. (2010). Extensive reading and vocabulary development. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Review, 3, (s. 177-183).

Hryniuk, K. (2009). Sprawozdanie z konferencji naukowej Język-Poznanie-Zachowanie. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 28-30 września 2008). Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Review, 1, (s. 314-317).

Hryniuk, K. (2009). Wybory władz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej na kadencję 2009-2012. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Review, 1, (s. 313).

Hryniuk, K. (2007). K. Koda 2005. "Insights into Second Language Reading", Cambridge: Cambridge University Press. Kwartalnik Neofilologiczny, LIV, 3, (s. 257-259).

Hryniuk, K. (2003). I.S.P. Nation 2001. "Learning Vocabulary in Another Language", Cambridge: Cambridge University Press. Kwartalnik Neofilologiczny, XLIX, 3, (s. 289-292).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Achieving success in academic writing for publication in Anglo-American journals, 32nd online ICFSLA conference "Narratives of Success and Failure: Stories from Foreign Language Teachers and Learners", 20-22 maj, 2021, Szczyrk, Uniwersytet Śląski.

Polish Scholars Writing for Publication in Anglo-American Journals, 1st online IFAW conference “Blurring the lines: Academic, Professional, and Popular Writing”, 7 lipiec, 2020, the Mofet Institute, Tel Aviv, Israel.

Polish EFL Learners’ Perceptions of Learning Writing for High-Stakes Secondary School Graduation Examinations, 1st International conference ”Literacy skills in educational environments: changing theories and practices”, 22-23 październik 2018, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.

with Estela Ene, The Politics of English Second Language Writing Assessment Around the World (colloquium), 16th Symposium on Second Language Writing, 1-3 lipiec 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Polish EFL Learners’ Perceptions of Learning Writing for High-Stakes Secondary School Graduation Examinations, 16th Symposium on Second Language Writing, 1-3 lipiec 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Establishing Writer Identity in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers: A Corpus-Based Study, International conference "Personal Identity Through a Language Lens, PILL", 12-13 maj 2017, Uniwersytet Łódzki.

Expert-Like Use of Hedges and Boosters in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers, 15th Symposium on Second Language Writing, 20-22 październik, 2016, Arizona State University, Tempe, USA.

Writing in EFL - Polish Teachers' Perspectives. European Writing Centers Association conference: "In the (h)art of success(ful) writing", 8-10 lipiec 2016, Uniwersytet Łódzki.

Expressing Discoursal Identity in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers: A Corpus-Based Study. 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication - INPRA, 10-12 czerwiec 2016, University of Split, Croatia.

with Estela Ene, EFL Writing Teacher Training, Beliefs, and Practices in China, Mexico, and Poland, 14th Symposium on Second Language Writing, 19-21 listopad, 2015, Auckland University of Technology, New Zealand.

The Use of Citations in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers. 2nd International conference "Language Skills: Working with Text and around Text". 22-24 wrzesień 2014, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Metalinguistic Expressions in Research Articles Written by Polish and English Native-Speakers: A Corpus-Based Study. International conference "PL-CALL 2014", 5-6 czerwiec 2014, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.

Polish Authors Writing for Publication in English as a Foreign Language. International congress "Writing Research Across Borders III", 19-22 luty, 2014, Universite Paris-Quest Nanterre – La Defense, Paryż, Francja.

Stypendium Fulbrighta drogą do nowatorskich rozwiązań w badaniach nad polskimi i anglo-amerykańskimi konwencjami pisarstwa akademickiego (invited lecture), Sympozjum Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 30 listopad 2013, Warszawa.

Writing for Publication in English - a Comparative Study of Research Articles in Linguistics Written by Native Speakers and Polish Authors, 58th Annual Conference of the International Linguistic Association: "English – Global and Local", 12-14 kwiecień 2013, City University of New York, USA.

Writing for Publication in L2 – a Comparative Study of Academic Texts in Linguistics Created by English and Polish Writers, American Association for Applied Linguistics 2013 Conference: "Applied Linguistics in a Globalizing World", 16-19 marzec 2013, Dallas, Texas, USA.

Writing for Publication in English – a Comparative Study of Research Articles in Linguistics Written by Native Speakers and Polish Authors (invited lecture), Indiana Center for Intercultural Communication Research Seminar, Indiana University-Purdue University Iindianapolis (IUPUI), 24 styczeń 2013, Indianapolis, USA.

Teaching English in Poland. Its Development, Assessment and Other Issues (invited lecture). Indiana Center for Intercultural Communication, School of Liberal Arts, IUPUI, 14 grudzień 2012, Indianapolis, USA.

The Use of Eye Tracking Research Methods in the Exploration of the Process of Reading in a Foreign Language. International conference "Classroom-oriented research: Achievements and challenges", 14-16 październik 2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz.

Podejścia do nauczania języków obcych w dydaktyce języków specjalistycznych a indywidualne potrzeby ucznia. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 6-8 wrzesień 2010, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Wpływ wiedzy leksykalnej i specjalistycznej na zrozumienie tekstów fachowych. Konferencja "Język-Poznanie-Zachowanie", 28-30 wrzesień 2008, Uniwersytet Łódzki.