dr Katarzyna Hryniuk


Zakład Językoznawstwa Stosowanego

adiunkt

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: katarzyna.hryniuk@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Zima 2019-2020
poniedziałek - 10.15-11.15
środa - 11.30-12.00
(po umówieniu mailowym)
dr Katarzyna Hryniuk

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2007


Zainteresowania

  • dydaktyka języków obcych
  • psycholingwistyka
  • analiza dyskursu
  • lingwistyka korpusowa
  • retoryka interkulturowa


Wybrane publikacje

Książka

Hryniuk, K. (2019). Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Ene, E. i Hryniuk, K. (2018). Worlds Apart, but in the Same Boat: How Macro-Level Policy Influences EFL Writing Pedagogy in China, Mexico, and Poland. W: D. Crusan i T. Ruecker (Red.). The Politics of English Second Language Writing Assessment in Global Contexts. (s. 15-28). New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Hryniuk, K. (2016). The Use of Citations in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers. W: H. Chodkiewicz , M. Krzemińska-Adamek i P. Steinbrich (Red.). Working with Text and Around Text in Foreign Language Environment. (s. 143 - 157). Switzerland: Springer.

Hryniuk, K. (2015). Metalinguistic expressions in research articles written by Polish and English native-speakers: A corpus-based study. W: A. Turula i M. Chojnacka (Red.). CALL for Bridges between School and Academia. (s. 33-47). Frankfurt am Maine: Peter Lang.

Hryniuk, K. (2012). Contrastive genre-specific studies and LSP instruction. W: (Red.). Der Mensch und seine Sprachen. (s. ). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Hryniuk, K. (2012). The use of eye tracking research methods in the exploration of the process of reading in a Foreign Language. W: (Red.). Researching language teaching and learning in a classroom setting. (s. ). Canterbury: IATEFL.

Hryniuk, K. (2012). "Didactic approaches to teaching Languages for Specific Purposes". W: (Red.). "Foreign language didactics and its application in the educational setting". (s. 93-102). Warszawa: Wydawnictwo SWSPiZ.

Hryniuk, K. (2011). "O konieczności uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w dydaktyce jezyków specjalistycznych". W: (Red.). "O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych". (s. ). Lublin: Wydawnictwo Werset.

Hryniuk, K. (2009). "Wpływ wiedzy leksykalnej i specjalistycznej na zrozumienie tekstów fachowych". W: (Red.). "Język - poznanie - zachowanie: perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego". (s. ). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuły

Hryniuk, K. (2018). Expressing authorial self in research articles written by Polish and English native-speaker writers: A corpus-based study. Studies in Second Language Learning and Teaching, 8, (s. 621-642).

Hryniuk, K. (2018). Expert-like use of hedges and boosters in research articles written by polish and english native-speaker writers. Research in Language, 16, (s. 263-280).

Hryniuk, K. (2018). Polish EFL learners' perceptions of learning writing for high-stakes secondary school graduation examinations. Acta Philologica, 53, (s. 5-15).

Hryniuk, K. (2017). Linguistics research articles written in English: comparing native English speakers and Polish writers. International Journal of Applied Linguistics, 27, (s. 3-23).

Hryniuk, K. (2011). "Okulograficzne wsparcie badań nad procesem czytania". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, 4, (s. 191-198).

Hryniuk, K. (2010). "Extensive reading and vocabulary development". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, 3, (s. 177-183).

Hryniuk, K. (2009). Sprawozdanie z konferencji naukowej Język-Poznanie-Zachowanie. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 28-30 września 2008). Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (s. ).

Hryniuk, K. (2009). "Język - poznanie - zachowanie". Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 28-30 września 2008). Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (s. 314-317).

Hryniuk, K. (2009). "Wybory władz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej na kadencję 2009 - 2012". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (s. 313).

Hryniuk, K. (2007). K. Koda 2005. "Insights into Second Language Reading". Kwartalnik Neofilologiczny, LIV, (s. 257-259).

Hryniuk, K. (2003). I.S.P. Nation 2001. "Learning Vocabulary in Another Language". Kwartalnik Neofilologiczny, (s. 289-292).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN