dr Katarzyna Hryniuk


Applied linguistics

assistant professor

Room number: 220

Phone: +48 (22) 553 14 14

email: katarzyna.hryniuk@uw.edu.pl

  Office hours: Summer semester 2019-2020
Monday - 10.00-11.30 (by e-mail appointment)
dr Katarzyna Hryniuk

Degrees

M.A., University of Warsaw, 2000

Ph.D., University of Warsaw, 2007


Research interests and projects

  • Teaching Foreign Languages
  • Psycholinguistics
  • Discourse analysis
  • Corpus Linguistics
  • Intercultural rhetoric


Selected publications

Chapters

Ene, E. & Hryniuk, K. (2018). Worlds Apart, but in the Same Boat: How Macro-Level Policy Influences EFL Writing Pedagogy in China, Mexico, and Poland. In D. Crusan & T. Ruecker (Eds.). The Politics of English Second Language Writing Assessment in Global Contexts. (pp. 15-28). New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Hryniuk, K. (2016). The Use of Citations in Research Articles Written by Polish and English Native-Speaker Writers. In H. Chodkiewicz , M. Krzemińska-Adamek & P. Steinbrich (Eds.). Working with Text and Around Text in Foreign Language Environment. (pp. 143 - 157). Switzerland: Springer.

Hryniuk, K. (2012). "Didactic approaches to teaching Languages for Specific Purposes". In (Ed.). "Foreign language didactics and its application in the educational setting". (pp. 93-102). Warszawa: Wydawnictwo SWSPiZ.

Hryniuk, K. (2012). The use of eye tracking research methods in the exploration of the process of reading in a Foreign Language. In (Ed.). Researching language teaching and learning in a classroom setting. (pp. ). Canterbury: IATEFL.

Hryniuk, K. (2012). Contrastive genre-specific studies and LSP instruction. In (Ed.). Der Mensch und seine Sprachen. (pp. ). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Hryniuk, K. (2011). "O konieczności uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w dydaktyce jezyków specjalistycznych". In (Ed.). "O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych". (pp. ). Lublin: Wydawnictwo Werset.

Hryniuk, K. (2009). Przyswajanie słownictwa fachowego z dyskursu profesjonalnego na przykładzie tekstów biznesowych". In E. Zwierzchoń-Grabowska & A. Waszczuk-Ziń (Eds.). W kręgu problematyki technolektalnej. (pp. ). : Katedra Języków Specjalistycznych, UW.

Hryniuk, K. (2009). "Wpływ wiedzy leksykalnej i specjalistycznej na zrozumienie tekstów fachowych". In (Ed.). "Język - poznanie - zachowanie: perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego". (pp. ). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hryniuk, K. (2009). "Przyswajanie słownictwa fachowego z dyskursu profesjonalnego na przykładzie tekstów biznesowych". In (Ed.). "W kręgu problematyki technolektalnej". (pp. ). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Articles

Hryniuk, K. (2018). Expert-like use of hedges and boosters in research articles written by polish and english native-speaker writers. Research in Language, 16, (pp. 263-280).

Hryniuk, K. (2018). Expressing authorial self in research articles written by Polish and English native-speaker writers: A corpus-based study. Studies in Second Language Learning and Teaching, 8, (pp. 621-642).

Hryniuk, K. (2017). Linguistics research articles written in English: comparing native English speakers and Polish writers. International Journal of Applied Linguistics, 27, (pp. 3-23).

Hryniuk, K. (2011). "Okulograficzne wsparcie badań nad procesem czytania". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, 4, (pp. 191-198).

Hryniuk, K. (2010). "Extensive reading and vocabulary development". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, 3, (pp. 177-183).

Hryniuk, K. (2009). "Język - poznanie - zachowanie". Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 28-30 września 2008). Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (pp. 314-317).

Hryniuk, K. (2009). "Wybory władz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej na kadencję 2009 - 2012". Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (pp. 313).

Hryniuk, K. (2009). Sprawozdanie z konferencji naukowej Język-Poznanie-Zachowanie. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 28-30 września 2008). Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, (pp. ).

Hryniuk, K. (2007). K. Koda 2005. "Insights into Second Language Reading". Kwartalnik Neofilologiczny, LIV, (pp. 257-259).

Hryniuk, K. (2003). I.S.P. Nation 2001. "Learning Vocabulary in Another Language". Kwartalnik Neofilologiczny, (pp. 289-292).

Older publications can be found on the complete list in PBN