dr Agata Klimczak-Pawlak


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: agata.klimczak.pawlak@uw.edu.pl

  Dyżur: urlop wychowawczy
dr Agata Klimczak-Pawlak

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Łódzki, 2007

doktor, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

  • Pragmatyka międzykulturowa
  • Pragmatyka w nauczaniu języka angielskiego
  • Teoria aktów mowy
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Język angielski w Europie
  • Język angielski dla komunikacji europejskiej


Wybrane publikacje

Książka

Klimczak-Pawlak, A. (2014). Towards the Pragmatic Core of English for European Communication: The Speech Act of Apologising in Selected Euro-Englishes. . Cham: Springer.

Rozdział

Klimczak-Pawlak, A. (2013). Discourse completion test as a tool for the development of intercultural competence. W: W. Szubko-Sitarek i Ł. Salski (Red.). Perspectives on Foreign Language Learning. (s. ). Łódź: .

Artykuły

Klimczak-Pawlak, A. i Kossakowska - Pisarek, S. (2018). Language learning over 50 at the Open University in Poland: An exploratory study of needs and emotions. EDUCATIONAL GERONTOLOGY, 44, (s. 255-264).

Klimczak-Pawlak, A. (2018). Intercultural Competence in Translator Training. Translatorica & Translata, 1, (s. 103-114).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Klimczak-Pawlak, A. (2013, wrzesień). The speech act of apologising in Euro-Englishes. Referat zostanie wygłoszony na konferencji 13th International Pragmatics Conference New Delhi, Indie.

Klimczak-Pawlak, A. (2013, maj). Discourse Completion Tests in the study of apologizing: a qualitative vs quantitative data perspective. Referat zostanie wygłoszony na konferencji 25th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Szczyrk, Polska.

Klimczak-Pawlak, A. (2013, kwiecień). Facebook in education: attitudes and thoughts from Lodz. Paper presented at the New Media New Audiences 2013 workshop, Lodz, Polska.

Klimczak-Pawlak, A. (2013, kwiecień). Towards the pragmatic core of English for European Communication: the speech act of apologizing in selected Euro-Englishes. Referat wygłoszony na konferencji Meaning, Context and Cognition 2013, Lodz, Polska.

Klimczak-Pawlak, A. (2012, listopad). New Media: awareness among teachers and their students’ attitudes. Referat wygłoszony na konferencji Topics in Applied Linguistics, Opole, Polska.

Klimczak-Pawlak, A. (2012, wrzesień). Discourse completion task in teaching speech acts. Referat wygłoszony na konferencji 2nd International conference on Classroom-oriented Research, Lodz, Polska.

Klimczak, A. (2011, lipiec). E pluribus una: about the possibilities of establishing a common language of the European Union. Referat wygłoszony na konferencji My Voice for Europe Congress. Lodz, Polska.

Klimczak, A. (2011, czerwiec). English(es) in Europe. Referat wygłoszony na konferencji INTERCOM 2011– Intercultural Communication in the European Context: 2nd Lodz Meeting, Lodz, Polska.

Klimczak, A. (2011, czerwiec). Globalny angielski w lokalnej Łodzi: wykorzystanie wirtualnej klasy w nauczaniu języka angielskiego. Referat wygłoszony na konferencji Educamp 2011, Lodz, Polska.

Klimczak, A. (2010, wrzesień). Apologies across cultures. Referat wygłoszony na konferencji Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD), Lodz, Polska.

Klimczak, A. (2010, czerwiec). Komunikacja interkulturowa a kształcenie językowe w teorii i praktyce. Referat wygłoszony na konferencjiCo nowego w nauczaniu języków obcych? Włocławek, Polska.

Klimczak, A. (2010, kwiecień). British Politeness in the Polish ESL/EFL Classroom. Referat wygłoszony na konferencji 19th PASE Conference Crossing frontiers, staking out new territories, Kalisz, Poland.

Klimczak, A. (2010, kwiecień). Students from Macedonia, The Netherlands, Slovakia and Poland apologise – an analysis of strategy preference. Referat wygłoszony na konferencji New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, Chorwacja.

Klimczak, A. (2009, wrzesień). Genre approach to teaching writing on the basis of letters of complaint”. Referat wygłoszony na konferencji Foreign Language Opportunities in Writing, Lodz, Polska.