prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Kształcenia Nauczycieli

Pokój numer: 3.229

email: z.mozejko@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze LETNIM 2023/24
czwartki 11.30-13.00, pokój 3.229
prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko

Przebieg kariery

magisterium (Uniwersytet Warszawski, 1994, językoznawstwo), tytuł pracy: The Parametrized Binding Theory. A Study in the Acquisition of Anaphors and Pronouns.

doktorat (Uniwersytet Warszawski, 2002, językoznawstwo), tytuł rozprawy: Language Awareness as a Factor in Foreign Language Learning and Teaching (as Exemplified by the Learning and Teaching of English)

habilitacja (Uniwersytet Warszawski, 2014, językoznawstwo), tytuł monografii: Teaching English at the Tertiary Level. A Study on Tokens of Advancedness, Perceptions of Needs and Quality Management


Zainteresowania

Dorobek naukowy zogniskowany jest na dwóch dziedzinach, na badaniach nad
świadomością językową (language awareness), oraz nad procesami uczenia języka na
poziomie zaawansowanym, w tym na badaniu potrzeb (needs analysis) oraz zarządzaniu
jakością (quality management). Dodatkowo, w pracy zawodowej jak i w badaniach
zajmuję się kształceniem nauczycieli języka angielskiego (najświeższe badanie dotyczyło
przekonań studentów odnośnie czynników wpływających na nauczanie czytania w języku
obcym i rodzimym).


Promotor

Sprawuje opiekę nad następującymi doktorantami:
1. mgr Marcin Jurkowski (rok 4), rozprawa dotyczy badania nauczania pisania na
potrzeby akademickie w Zintegrowanym Nauczaniu Przedmiotowo-Językowym
(CLIL);
2. mgr Ammar Al-Khawlani (rok 3), rozprawa dotyczy badania autonomii i strategii
językowych w nauczaniu języka angielskiego;
3. mgr Issa Al-Qaderi (rok 2), rozprawa dotyczy badania aspektów pragmatyki języka
angielskiego jak lingua franca (ELF);
4. mgr Karolina Czopek (rok 2), rozprawa dotyczy badania nauczania języka angielskiego słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Wybrane publikacje

Książka

Możejko, Z. (2013). Teaching English at the Tertiary Level. A Study on Tokens of Advancedness, Perceptions of Needs and Quality Management. . Warszawa: Nakł. Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Możejko, Z. (2016). A Post-methods Perspective on ELT Materials in Pre-war Poland. W: D. Gałajda , M. PAWLAK i P. Zakrajewski (Red.). Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective. Studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker. (s. 223-235). Basel: Springer.

Możejko, Z. (2014). Is language awareness actually part and parcel of FL teacher training?. W: K. Szcześniak i A. Łyda (Red.). Awareness in Action: The Role of Consciousness in Language Acquisition. (s. 35-49). Berlin: Springer.

Możejko, Z. (2013). On standards and advancedness in foreign language education. W: D. Gabryś-Barker , E. Piechurska-Kuciel i J. Zybert (Red.). Investigations in Teaching and Learning Languages. Studies in Honour of Hanna Komorowska. (s. 171-180). Heidelberg: Springer International Publishing.

Możejko, Z. (2013). The role of affective factors in CLIL provision in the secondary school. W: J. Bielska i D. Gabryś-Barker (Red.). The Affective Dimension in Second Language Acquisition. (s. 226-240). Bristol: Multilingual Matters.

Artykuły

Możejko, Z. i Jurkowski, M. J. (2016). The Role of CLIL Science Teachers in Teaching Writing Skills. Anglica Wratislaviensia, 54, (s. 87-98).

Możejko, Z. , Gadomska, A. i Krajka, J. (2016). CLIL instruction in online interactive multimedia: a case study of Polish middle school learners of English. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 26, (s. 168–182).

Krajka, J. , Gadomska, A. i Możejko, Z. (2016). CLIL instruction in online interactive multimedia: a case study of Polish middle school learners of English. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 26, (s. 168–182).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Z. P. Możejko. (2012, May). Is language awareness actually part and parcel of FL teacher training? Paper presented at the 24th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.

Z. P. Możejko. (2011, September). Manipulating the structure of information in advanced written discourse of multilingual students of English. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw: University of Warsaw.

Z. P. Możejko. (2011, May). The role of affective factors in CLIL provision in the secondary school. Paper presented at the 23rd International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.

Z. P. Możejko. (2010, November). Measures of advancedness as tokens of linguistic change, Paper presented at the conference “Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability”, Opole: Opole University.

Z. P. Możejko. (2010, May). Elements of culture in additional materials designed for EFL at the secondary school context, Paper presented at the 22nd International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.

Z. P. Możejko. (2010, May). Świadomość struktury informacyjnej tekstu pisanego w nauczaniu języka obcego. Paper presented at the conference ”Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”, Chełm: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Z. P. Możejko. (2010, April). CLIL activities – a teacher trainer's perspective. A workshop session at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka: Institute of English Studies UW and Teacher Training College in Ostrołęka.

Z. P. Możejko. (2010, April). CLIL: the-state-of-the-art. Paper presented at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka: Institute of English Studies UW and Teacher Training College in Ostrołęka.