Page 1 of 16.

Program MOST na rok akademicki 2022/2023

Sprawy organizacyjne: studenckie

Rekrutacja do programu ruszyła 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br.

Legalizacja pobytu studentów i doktorantów zagranicznych

Sprawy organizacyjne: studenckie

Welcome Point zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych. Spotkania poprowadzi dr Łukasz Wieczorek, Pełnomocnik Dziekana ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 

Wykład z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej

Sprawy organizacyjne: studenckie

Wykład z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom: 11 grudnia 2022 r. (niedziela) w godz. 14:30-17:30 dla studentów I roku studiów zaocznych II stopnia oraz 16 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 17.30-20.30 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia.

4th Re-Examining American Literature Student Symposium

Nauka: konferencje
Sprawy organizacyjne: studenckie

Studencka konferencja organizowana na Wydziale Anglistyki UAM przez sekcję Literatury Amerykańskiej Koła Naukowego WA UAM. 25 Marca 2023, online

EKOinnowatorzy

Sprawy organizacyjne: studenckie

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej, konstrukcyjnej, organizacyjnej i popularyzatorskiej o charakterze proekologicznym.

Open Lectures for students - course requirements

Sprawy organizacyjne: studenckie

You need to participate in open lectures (from 8 to 12) organized by the University of Warsaw, an institution of higher education or a cultural institution. The lecture has to be at an academic level, which is the necessary condition for the event to be accepted.

Second Thoughts Issue 6

Sprawy organizacyjne: studenckie

6 numer studenckiego magazynu Second Thoughts

Cykl szkoleń z neurolingwistyki

Nauka: warsztaty/szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych neurolingwistyką rozpoczynamy cykl szkoleń dotyczących badań z użyciem aparatury EEG,…

OGUN-y Wydziału Neofilologii

Sprawy organizacyjne: studenckie

“Język, komunikacja, kultura” to koszyk nowych zajęć ogólnouniwersyteckich oferowanych w roku akademickim 2022-2023 przez Wydział Neofilologii w ramach programu ZIP UW. Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych przydatnych w nauce i na rynku pracy.

Stypendia - informacje

Sprawy organizacyjne: stypendia

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora...

Page 1 of 16.