Page 1 of 10.

2 listopada dniem wolnym od zajęć.

Sprawy organizacyjne

Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Dziekanem, Kierownikami Studiów i Radą Samorządu Studentów, ustanawia wtorek 2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Neofilologii. Zamknięte będą również sekretariaty i biblioteka IA.

Biblioteka IA dla studentów pierwszego roku

Nauka: biblioteka
Sprawy organizacyjne: studenckie

Przewodnik w 5 krokach dla studentów pierwszego roku.

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Anny Orzechowskiej

Sprawy organizacyjne

Pełna zakładka "Przewody doktorskie" - znajduje się tutaj

Mgr Magdalena Wieczorek  - praca doktorska pt. "Humour as a…

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: stypendia

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Program Edukacja - Uniwersytet w Oslo

Sprawy organizacyjne

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Uniwersytetu w Oslo

Wybory studenckie do Rady Samorządu Studentów i Rad Dydaktycznych

Sprawy organizacyjne

Zamieszczamy obwieszczenia wyborcze dot. RSS i RD

Ustny Egzamin z Praktycznego Angielskiego, Rok I, I stopnia

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Na platformie Moodle zostały zamieszczone materiały do egzaminu ustnego z Praktycznego Angielskiego, który odbędzie się w sesji letniej 2022r. Im wcześniej zaczną je Państwo opracowywać, tym lepiej. Powodzenia, Zespół Egzaminacyjny.

 

Wytyczne dla użytkowników obiektu Hoża 69 od 1 października 2021

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: pracownicze

Wymienione zasady muszą być przestrzegane do odwołania.

Zarządzenie KJD nr 3

Sprawy organizacyjne: studenckie

w sprawie zajęć prowadzonych zdalnie.

Welcome Day for international students by Welcome Point UW

Sprawy organizacyjne

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021…

Page 1 of 10.