The Terrific Teachers Team


Opiekun organizacji: dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković (a.kaldonek2@uw.edu.pl)

Przewodniczący: Cezary Czarnecki (c.czarnecki2@student.uw.edu.pl)

adres do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079654351215

Jesteśmy grupą studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do wykonywania tego zawodu. Celem naszej Organizacji jest więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji nauczycielskich studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, podnoszenie wiedzy o badaniach z zakresu nauczania i uczenia się oraz podnoszenie wiedzy o metodach nauczania języków obcych. 

Chcemy realizować te cele poprzez:

  1. Organizowanie regularnych spotkań i warsztatów dotyczących różnych aspektów zawodu nauczyciela;
  2. Zapraszanie ekspertów z dziedzin związanych z zawodem nauczyciela;
  3. Organizację wizyt studyjnych, podczas których będziemy mieli możliwość obserwowania specjalistów podczas pracy. 

Chcemy, by TTTT stanowiło przestrzeń do wspólnego zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz ciągłego rozwoju osobistego.

Nasze projekty:

Pakiet powitalny dla klas 1-8