Przewody Doktorskie

Dyscyplina Językoznawstwo

 

Mgr Issa Al-Qaderi, rozprawa doktorska  pt. "Investigation of pragmatic competence of Polish and Yemeni students of English as a foreign language at the tertiary level”. 
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
Praca doktorska
Zawiadomienie o obronie
Promotor: dr hab. Zbigniew P. Możejko, prof. ucz.
Recenzenci pracy:
dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) - recenzja
dr hab. Agnieszka Piskorska (Uniwersytet Warszawski) - recenzja