Przewody Doktorskie

Dyscyplina Językoznawstwo

 

Mgr Małgorzata Waśniewska, rozprawa doktorska  pt. "Linguistic dehumanization within the framework of Discursive Worldview”. 
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
Praca doktorska
Zawiadomienie o obronie
Promotor: dr hab. Izabela Maria Szymańska prof. ucz.
Promotor pomocniczy: dr Agata Klimczak-Pawlak
Recenzenci pracy:
prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki) - recenzja
dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja