Przewody Doktorskie

Dyscyplina Językoznawstwo

Mgr Anna Kiljańczyk

rozprawa pt. "Medieval English Names of Watercourses and Natural Water Reservoirs: Lexis and Semantics” - plik PDF

Promotor; prof. dr hab. Jerzy Wełna

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Molencki (UŚ) i dr hab. Artur Bartnik (KUL).

Zakres egzaminu: Leksyka historyczna języka angielskiego.

 

Mgr Weronika Kaźmierczak 

Treść zawiadomienia

Rozprawa doktorska pt. "Non-metaphorical and metaphorical meanings of Middle English military nouns in the historical perspective: a corpus-based study”.  - plik PDF

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wełna

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (UWr) (recenzja) i dr hab. Artur Bartnik (KUL) (recenzja).

 

Dyscyplina Literaturoznawstwo

1. Mgr Anna Orzechowska, rozprawa doktorska  pt. "Anxiety, Ambiguity and Authenticity: The Vision of Women’s Existential Experience in Marilyn Duckworth’s Fiction,”

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Recenzenci pracy:

  • prof. dr hab. Anna  Anna Branach-Kallas (UNK) - recenzja
  • prof. dr hab. Dagmara Drewniak (UAM) - recenzja

2. Mgr Kamil Chrzczonowicz  - praca doktorska pt. "Open-Source Blackness: Anti-Essentialist Humor in the Satire of the New Black Renaissance”.

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Promotor: dr hab. prof. ucz. Ewa Łuczak

Recenzenci:

  • dr hab. prof. ucz. Urszula Niewiadomska-Flis, KUL - recenzja
  • prof. Richard Yarborough, University of California, Los Angeles - recenzja

3. Mgr James Dale  - praca doktorska pt. "Incognitos: Shakespeare’s Uses of Disguise in the Light of New Historicism and Its Legacy”.

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Promotor: prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie) - recenzja
  • prof. ucz. dr hab. Jacek Fabiszak (UAM) - recenzja

 

4. Mgr Aleksandra Bolimowska. Tytuł rozprawy:„Translating the Untranslatable: Media and Literary Translation within Diverse Legal and Political Systems”.

Promotor: dr hab. prof. ucz. Aniela Korzeniowska

Recenzenci:

  • dr hab. prof. ucz. Ewa Kujawska-Lis - recenzja
  • dr hab. prof. ucz. Agnieszka Szarkowska - recenzja