Przewody Doktorskie

Dyscyplina Literaturoznawstwo

1. Mgr Anna Orzechowska, rozprawa doktorska  pt. "Anxiety, Ambiguity and Authenticity: The Vision of Women’s Existential Experience in Marilyn Duckworth’s Fiction,”

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Recenzenci pracy:

 • prof. dr hab. Anna  Anna Branach-Kallas (UNK) - recenzja
 • prof. dr hab. Dagmara Drewniak (UAM) - recenzja

2. Mgr Kamil Chrzczonowicz  - praca doktorska pt. "Open-Source Blackness: Anti-Essentialist Humor in the Satire of the New Black Renaissance”.

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Promotor: dr hab. prof. ucz. Ewa Łuczak

Recenzenci:

 • dr hab. prof. ucz. Urszula Niewiadomska-Flis, KUL - recenzja
 • prof. Richard Yarborough, University of California, Los Angeles - recenzja

3. Mgr James Dale  - praca doktorska pt. "Incognitos: Shakespeare’s Uses of Disguise in the Light of New Historicism and Its Legacy”.

Praca PDF
Zawiadomienie o publicznej obronie

Promotor: prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie) - recenzja
 • prof. ucz. dr hab. Jacek Fabiszak (UAM) - recenzja

 

4. Mgr Aleksandra Bolimowska. Tytuł rozprawy:„Translating the Untranslatable: Media and Literary Translation within Diverse Legal and Political Systems”.

Promotor: dr hab. prof. ucz. Aniela Korzeniowska

Recenzenci:

 • dr hab. prof. ucz. Ewa Kujawska-Lis - recenzja
 • dr hab. prof. ucz. Agnieszka Szarkowska - recenzja

  Dyscyplina Językoznawstwo

   

  1. Mgr Justyna Kosecka  - praca doktorska pt. "Kashubian Palatalization from the Perspective of Lexical Phonology and Optimality Theory”.

  Promotor: prof dr hab. Jerzy Rubach

  Recenzenci pracy:

  • prof. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak ( Uniwersytet Łódzki) - recenzja
  • prof. dr hab. Lechosław Jocz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) - recenzja

  2. Mgr Breno Silva

  Promotor: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

  Recenzenci pracy:

  • Dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska (Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) - recenzja
  • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) - recenzja

  3. Mgr Magdalena Wieczorek  - praca doktorska pt. "Humour as a Carrier of Meaning in Sitcom Discourse: A Data-Based Study from a Relevance-Theoretic Perspective”.

  Promotor: dr hab. Agnieszka Piskorska

  Recenzenci:

  • prof. dr hab. Dorota Brzozowska - recenzja
  • prof. dr hab. Maria Jodłowiec - recenzja