Przewody Doktorskie

Dyscyplina językoznawstwo

Mgr Piotr Mosionek, rozprawa doktorska  pt. "Onset-Driven Processes in OT from the Perspective of Selected Germanic and Slavic Languages”. 
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
Praca doktorska 
Zawiadomienie o publicznej obronie
Promotor: dr hab. Bartłomiej Czaplicki, prof. ucz.
Promotor pomocniczy: dr Joanna Zaleska
Recenzenci pracy:
dr hab. Kamil Kaźmierski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - recenzja
dr hab. Janina Mołczanow, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) - recenzja

Mgr Aleksandra Ożarowska, rozprawa doktorska  pt. "Opera surtitling and subtitling in the context of contemporary opera staging practice: a functional and multimodal perspective”. 
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
Praca doktorska 
Zawiadomienie o publicznej obronie
Promotor: dr hab. Izabela Szymańska
Recenzenci pracy:
prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki) - recenzja
dr hab. Mikołaj Deckert, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - recenzja

Mgr Ammar Al-Khawlani, rozprawa doktorska  pt. "The effect of self-regulation, metacognition and learning strategies on English language learning at the tertiary level: a study of Polish and Yemeni EFL learners” 
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim 
Zawiadomienie o publicznej obronie
Promotor: dr hab. Zbigniew P. Możejko
Recenzenci pracy:
dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - recenzja
dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) - recenzja

Dyscyplina Literaturoznawstwo

Mgr Jakub Wardęga, rozprawa doktorska  pt. "The Development of the Catholic Teaching of the Eucharist and Its Influence on Bible Verses and Paratexts Concerned with This Teaching as Exemplified by Subsequent English Catholic Bible Translations (PL: Rozwój katolickiej nauki o Eucharystii i jego wpływ na wersety i parateksty związane z tą nauką na przykładzie kolejnych katolickich tłumaczeń Biblii na język angielski)”
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
Praca doktorska
Zawiadomienie o publicznej obronie
Promotorzy:
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
dr. hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW
Recenzenci pracy:
dr hab. Marta Zając (Uniwersytet Śląski) - recenzja
dr. hab. Damian Wąsek, prof. ucz. (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - recenzja