dr hab. Joanna Ziarkowska-Ciechanowska


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: j.ziarkowska@uw.edu.pl

dr hab. Joanna Ziarkowska-Ciechanowska

Przebieg kariery

2002 magister, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

2008 doktor nauk humanistycznych, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski


Zainteresowania

  • Literatura Indian amerykańskich
  • Native American Studies
  • Film indiański
  • Związki literatury i medycyny
  • Medical humanities


Wybrane publikacje

Książka

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Ziarkowska, J. (2016). Travelling Tonto Choctalks in Japan: Tribalography and Crossing Transnational Borders in LeAnne Howe's Choctalking in Other Realities. W: E. Bańka i Z. Kolbuszewska (Red.). Borderlands: Art, Literature, Culture. (s. 253-266). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ziarkowska, J. i Łuczak, E. (2015). Wstęp. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 7-18). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziarkowska, J. (2015). Nadchodzi rewolucja!: krytyka "wampirycznego kapitalizmu" i wizja międzynarodowych koalicji w Almanac of the Dead Leslie Marmon Silko. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 79-101). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziarkowska, J. (2015). Pooglądajmy rodzinny album: mariaż słowa i obrazu w Storyteller Leslie Marmon Silko. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 60-78). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. (2014). Disease, Disability, and Human Debris: The Politics of Medical Discourse in Silko's Almanac. W: . Tillett (Red.). Howling for Justice: New Perspectives on Leslie Marmon Silko's Almanac of the Dead. (s. 56-68). Tucson: The University of Arizona Press.

Ziarkowska, J. (2013). Marketing Indigenous Bodies in the Fiction of Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich and Sherman Alexie. W: R. Tillett i J. Fear-Segal (Red.). Indigenous Bodies: Reviewing, Relocating, Reclaiming. (s. ). Albany: State University of New York Press.

Ziarkowska, J. (2013). Sztuczne zęby Johna Wayne’a czyli dlaczego Indiańscy pisarze nie lubią westernów. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Ziarkowska, J. (2014). Carmen Birkle and Johanna Heil, eds. Communicating Disease: Cultural Representations of American Medicine. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 262-265).

Ziarkowska, J. (2014). “History Lives in the Body”: The Body/Land/History Triad in Linda Hogan’s The Woman Who Watches Over the World. E-rea: Revue électronique d’études sur le monde anglophone, 12, (s. brak numeracji).

Ziarkowska, J. (2013). Christina Judith Hein, Whiteness, the Gaze, and Transdifference in Contemporary Native American Fiction. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 227-231).

Ziarkowska, J. (2013). Karsten Fitz ed., Visual Representations of Native Americans: Transnational Contexts and Perspectives. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 222-227).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN