prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

profesor uczelni

Kierowniczka Zakładu Kultur i Literatur Ameryki Północnej, Koordynatorka ds. Programu Erasmus dla Studentów

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: j.wlodarczyk@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
środa 12.00-13.00, pokój 221
lub on-line po wcześniejszym umówieniu
prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2003, 2005

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009

habilitacja, 2019


Zainteresowania

animal studies, konstrukcje zwierzęcości w literaturze i kulturze

amerykańskie pisarki XIX- i XX-wieczne

sentymentalizm w literaturze i kulturze amerykańskiej

teoria feministyczna

teoria literatury i kultury


Wybrane publikacje

Książki

Włodarczyk, J. (2018). Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training Literature, 1850s-2000s. . Boston/Leiden: Brill.

Włodarczyk, J. i Pręgowski, M. (Red.). (2016). Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland. . West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.

Rozdziały

Włodarczyk, J. (2017). Zielone Wzgórza Afryki: dobre zwierzę to martwe zwierzę?. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 125-142). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. (2016). Canine Disc: America's Best Export Product to Poland. W: M. Pręgowski (Red.). Companion Animals in Everyday Life. (s. 283-297). New York: Palgrave Macmillan US.

Włodarczyk, J. (2015). Rasa, klasa, płeć, gatunek? Metodologie w animal studies. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. 23-54). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Włodarczyk, J. (2014). Intensive Grandmothering? Social Policy, Social Class and the Cultural Contradictions of Intensive Mothering in Poland. W: L. Ennis (Red.). Intensive Mothering. The Cultural Contradictions of Modern Motherhood. (s. ). Toronto: Demeter Press.

Włodarczyk, J. (2014). Kto śni o owcach. Pasterstwo z psami a pastoralizm. W: J. Włodarczyk i M. Pręgowski (Red.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (s. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. i Pręgowski, M. (2014). Trzecia Rzeczpospolita czworonożna. Badając psy i ich ludzi we współczesnej Polsce. W: J. Włodarczyk i M. Pręgowski (Red.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (s. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. (2014). Strefy kontaktu, strefy władzy. Feministyczna analiza relacji kobiet i psów w sportach kynologicznych w Polsce. W: J. Włodarczyk i M. Pręgowski (Red.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (s. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. E. (2013). How to Become Famous in Rural Arkansas. The Duggar Family’s Extreme Makeover on 19 Kids and Counting. W: E. Bańska , M. Liwiński i K. Rusiłowicz (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. ). Lublin: KUL.

Włodarczyk, J. (2013). Niewypowiadalne wypowiedziane: debiutancka powieść Toni Morrison The Bluest Eye. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 17-31). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. (2013). Westernowy melodramat. Tajemnica Brokeback Mountain: opowiadanie Annie Proulx i film Anga Lee. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Włodarczyk, J. (2019). When pigs fly: emotional support animals, service dogs and the politics of suspicion across species boundaries. Medical Humanities, 45, (s. 82-92).

Włodarczyk, J. (2018). Disciplining Affects: The Dog Whisperer. Fictions. Studi sulla narrativita., XVII, (s. 49-62).

Włodarczyk, J. (2017). Małgorzata Rutkowska, Koty, psy i ludzie. Zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej [Cats, Dogs, and People: Pets in American Literature]. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 253-255).

Włodarczyk, J. (2017). Be More Dog: The Human-Canine Relationship in Contemporary Dog-Training Methdologies. PERFORMANCE RESEARCH, 22, (s. 40-47).

Włodarczyk, J. (2016). Post-Communist Canine: A Feminist Approach to Women and Dogs in Canine Performance Sports in Poland. SOCIETY & ANIMALS, 24, (s. 129-152).

Włodarczyk, J. (2015). Of Sheep and Shepherds: Sheepdog Culture and the American Pastoral. AMERICAN STUDIES IN SCANDINAVIA, 47, (s. 71-98).

Włodarczyk, J. (2013). Cross-Cultural Delivery. The American Influence on Representations of Birth in Polish Popular Culture. Genders, (s. 1-47).

Włodarczyk, J. (2013). Anne Mihan. Undoing Difference? Race and Gender in Selected Works by Toni Morrison and Jeanette Winterson. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 219-222).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

II 2016 Manchester Metropolitan University, UK. International Sports Colloquium. “The Emergence of Canince Performance Sports in Poland”

IX 2015 Polish Association for American Studies. Warszawa, Uniwersytet SWPS. “Tricks, Class and Gender: The Emergence of the Sport of Canine Obedience in the US”

VI 2015 Middletown, CT. Wesleyan University. “Cultural History of Animal Training in the US”

X 2014. Ormskirk University, UK. Launch of Centre for Human-Animal Studies. Prezentacja: “From Submission for Self-Control. Another Look at the Ethical Turn in Animal Training”

III 2014. PAN, Warszawa. Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? Prezentacja: “Postmodern Breed. The Demise of the Grand Narrative of Dog Breed.”