prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

profesor uczelni

Kierowniczka Zakładu Kultur i Literatur Ameryki Północnej

Pokój numer: 3.415

email: j.wlodarczyk@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
wtorek 11.30-13.00, pokój 3.415
prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2003, 2005

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009

habilitacja, 2019

stanowisko profesora uczelni, 2022


Zainteresowania

animal studies, konstrukcje zwierzęcości w literaturze i kulturze amerykańskiej

humanistyka środowiskowa

przedstawienia relacji międzygatunkowych w literaturze i kulturze popularnej

relacje między konstrukcjami rasy/płci/gatunku w amerykańskiej literaturze popularnej

film amerykański i teorie adaptacji filmowej (ze szczególnym naciskiem na zwierzęta w filmie)

geografia kulturowa USA

 

Obecnie (2021-2024) prowadzę projekt finansowany z grantu NCN pt. Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze i kulturze anglosaskiej, UMO-2020/38/E-HS2/00130)


Wybrane publikacje

Książki

Włodarczyk, J. (Red.). (2022). John Steinbeck. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. (2018). Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training Literature, 1850s-2000s. . Boston/Leiden: Brill.

Włodarczyk, J. i Pręgowski, M. (Red.). (2016). Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland. . West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.

Rozdziały

Włodarczyk, J. (2017). Zielone Wzgórza Afryki: dobre zwierzę to martwe zwierzę?. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 125-142). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. (2016). Canine Disc: America's Best Export Product to Poland. W: M. Pręgowski (Red.). Companion Animals in Everyday Life. (s. 283-297). New York: Palgrave Macmillan US.

Włodarczyk, J. (2015). Rasa, klasa, płeć, gatunek? Metodologie w animal studies. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. 23-54). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Makeover on 19 Kids and Counting. W: E. Bańska , M. Liwiński i K. Rusiłowicz (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. ). Lublin: KUL.

Włodarczyk, J. (2013). Niewypowiadalne wypowiedziane: debiutancka powieść Toni Morrison The Bluest Eye. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 17-31). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. (2013). Westernowy melodramat. Tajemnica Brokeback Mountain: opowiadanie Annie Proulx i film Anga Lee. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Włodarczyk, J. i J. Wilde (2022). Non-Human Kids of Kiddie Lit: Marjorie Kinnan Rawlings's The Yearling and the Cultural Construction of Animal Narratives as Children's Literature. Children's Literature in Education, https://doi.org/10.1007/s10583-022-09508-6

Włodarczyk, J. (2021). My Dog and I, We Need The Park: More-Than-Human Agency and the Emergence of Dog Parks in Poland, 2015-2020. Cultural geographies, 28.3 (s. 495-511). https://doi.org/10.1177/1474474020987249

Włodarczyk, J. (2020). Beyond Bizarre: Nature, Culture and the Spectacular Failure of B.F. Skinner's Pigeon-Guided Missiles. Polish Journal for American Studies, 14 (s. 7-20). DOI: 10.7311/PJAS.14/1/2020.01

Włodarczyk, J. (2019). When Pigs Fly: Emotional Support Animals, Service Dogs and the Politics of Suspicion across Species Boundaries. Medical Humanities, 45, (s. 82-92).

Włodarczyk, J. (2018). Disciplining Affects: The Dog Whisperer. Fictions. Studi sulla narrativita., XVII, (s. 49-62).

Włodarczyk, J. (2017). Be More Dog: The Human-Canine Relationship in Contemporary Dog-Training Methdologies. PERFORMANCE RESEARCH, 22, (s. 40-47).

Włodarczyk, J. (2016). Post-Communist Canine: A Feminist Approach to Women and Dogs in Canine Performance Sports in Poland. SOCIETY & ANIMALS, 24, (s. 129-152).

Włodarczyk, J. (2015). Of Sheep and Shepherds: Sheepdog Culture and the American Pastoral. AMERICAN STUDIES IN SCANDINAVIA, 47, (s. 71-98).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Obecni doktoranci:

Sara Kruszona (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, od 2020), Anna Potoczny (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, od 2022), Imad Adjabi (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, od 2022)

Jestem otwarta na opiekę nad międzydziedzinową rozprawą doktorską w zakresie animal studies, która łączyłaby metodologie nauk humanistycznych i nauk biologicznych lub nauk społecznych i nauk humanistycznych.