dr hab. Justyna Włodarczyk


American literature

assistant professor

Erasmus Programme Coordinator (students)

Room number: 221

Phone: +48 (22) 5531417

email: j.wlodarczyk@uw.edu.pl

  Office hours: online - Google Meet
Tuesday 12.00-13.00,
link: meet.google.com/chn-ddvv-eer
Thursday 12.00-13.00,
link: meet.google.com/wek-bdbx-kkj
dr hab. Justyna Włodarczyk

Degrees

M.A., University of Warsaw, 2003, 2005

Ph.D., University of Warsaw, 2009

Postdoctoral degree, 2019


Research interests and projects

  • animal studies, cultural and literary construction of animality
  • 19th- and 20th-century American women writers
  • sentimentalism in American literature and culture
  • feminist theory
  • cultural theory


Selected publications

Books

Włodarczyk, J. (2018). Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training Literature, 1850s-2000s. . Boston/Leiden: Brill.

Włodarczyk, J. & Pręgowski, M. (Eds.). (2016). Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland. . West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.

Chapters

Włodarczyk, J. (2018). Postmodern Breed: The Crisis of Breed as a Master Narrative of the Dog World. In A. Barcz & D. Łagodzka (Eds.). Animals and Their People: Connecting East and West in Cultural Animal Studies. (pp. 173-190). Boston i Leiden: Brill.

Włodarczyk, J. (2017). Zielone Wzgórza Afryki: dobre zwierzę to martwe zwierzę?. In E. Łuczak (Ed.). Ernest Hemingway. (pp. 125-142). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. & Pręgowski, M. (2016). Researching the Human-Canine Relationship in Democratic Poland. In J. Włodarczyk & M. Pręgowski (Eds.). Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland. (pp. 1-34). West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.

Włodarczyk, J. (2016). Canine Disc: America's Best Export Product to Poland. In M. Pręgowski (Ed.). Companion Animals in Everyday Life. (pp. 283-297). New York: Palgrave Macmillan US.

Włodarczyk, J. (2015). Rasa, klasa, płeć, gatunek? Metodologie w animal studies. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. 23-54). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Włodarczyk, J. & Ładyga-Michalska, Z. (2015). Wstęp. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. ). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Włodarczyk, J. & Pręgowski, M. (2014). Trzecia Rzeczpospolita czworonożna. Badając psy i ich ludzi we współczesnej Polsce. In J. Włodarczyk & M. Pręgowski (Eds.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (pp. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. (2014). Intensive Grandmothering? Social Policy, Social Class and the Cultural Contradictions of Intensive Mothering in Poland. In L. Ennis (Ed.). Intensive Mothering. The Cultural Contradictions of Modern Motherhood. (pp. ). Toronto: Demeter Press.

Włodarczyk, J. (2014). Strefy kontaktu, strefy władzy. Feministyczna analiza relacji kobiet i psów w sportach kynologicznych w Polsce. In J. Włodarczyk & M. Pręgowski (Eds.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (pp. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. (2014). Kto śni o owcach. Pasterstwo z psami a pastoralizm. In J. Włodarczyk & M. Pręgowski (Eds.). Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. (pp. ). Gdańsk: WN Katedra.

Włodarczyk, J. (2013). Westernowy melodramat. Tajemnica Brokeback Mountain: opowiadanie Annie Proulx i film Anga Lee. In M. Paryż & A. Preis-Smith (Eds.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (pp. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Włodarczyk, J. (2013). Niewypowiadalne wypowiedziane: debiutancka powieść Toni Morrison The Bluest Eye. In E. Łuczak (Ed.). Toni Morrison. (pp. 17-31). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk, J. E. (2013). How to Become Famous in Rural Arkansas. The Duggar Family’s Extreme Makeover on 19 Kids and Counting. In E. Bańska , M. Liwiński & K. Rusiłowicz (Eds.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (pp. ). Lublin: KUL.

Articles

Włodarczyk, J. (2018). Disciplining Affects: The Dog Whisperer. Fictions. Studi sulla narrativita., XVII, (pp. 49-62).

Włodarczyk, J. (2017). Be More Dog: The Human-Canine Relationship in Contemporary Dog-Training Methdologies. PERFORMANCE RESEARCH, 22, (pp. 40-47).

Włodarczyk, J. (2016). Post-Communist Canine: A Feminist Approach to Women and Dogs in Canine Performance Sports in Poland. SOCIETY & ANIMALS, 24, (pp. 129-152).

Włodarczyk, J. (2015). Of Sheep and Shepherds: Sheepdog Culture and the American Pastoral. AMERICAN STUDIES IN SCANDINAVIA, 47, (pp. 71-98).

Włodarczyk, J. (2013). Cross-Cultural Delivery. The American Influence on Representations of Birth in Polish Popular Culture. Genders, (pp. 1-47).

Older publications can be found on the complete list in PBN


Conferences

Conferences

II 2016 Manchester Metropolitan University, UK. International Sports Colloquium. “The Emergence of Canince Performance Sports in Poland”

IX 2015 Polish Association for American Studies. Warszawa, Uniwersytet SWPS. “Tricks, Class and Gender: The Emergence of the Sport of Canine Obedience in the US”

VI 2015 Middletown, CT. Wesleyan University. “Cultural History of Animal Training in the US”

X 2014. Ormskirk University, UK. Launch of Centre for Human-Animal Studies. Prezentacja: “From Submission for Self-Control. Another Look at the Ethical Turn in Animal Training”

III 2014. PAN, Warszawa. Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? Prezentacja: “Postmodern Breed. The Demise of the Grand Narrative of Dog Breed.”