dr hab. Mirosław Miernik


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 3.239

email: m.a.miernik@uw.edu.pl

  Dyżur: Rok akademicki 2023/2024 - urlop naukowy
dr hab. Mirosław Miernik

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski (2005)

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski (2011)

Habilitacja, Uniwersytet Warszawski (2022)


Zainteresowania

  • Życie codzienne i kultura popularna w Stanach Zjednoczonych w XX i XXI w.
  • badania nad subkulturami
  • konsumpcja i kultura konsumeryzmu w Stanach Zjednoczonych
  • Literatura amerykańska XX i XXI wieku
  • życie i twórczość Fredericka Williama Rolfe'a


Wybrane publikacje

Książki

Miernik, M. A. (2021). Rethinking Fiction after the 2007/8 Financial Crisis: Consumption, Economics, and the American Dream. Abingdon and New York: Routledge

Miernik, M. A. (2015). Rolfe, Rose, Corvo, Crabbe: the Literary Images of Frederick Rolfe. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Miernik, M. A., Skurowski, P. (2009) Selected Papers in British and American Licterature and Culture. Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Rozdziały

Miernik, M. A. (2023). "Optymistycznie krocząc ku prekaryzacji. Krytyka praktyk neoliberalnego Kapitalizmu w Hologramie dla Króla". W: Julia Nikiel (red.), Dave Eggers str. 115-134, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Miernik, M. A. (2019). Turmoil and Change: A View at the Legacy of the 2007-2008 Financial Crisis and Great Recession. W: I. Kimak i J.Nikiel (Red.). Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North-American Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang

Miernik, M. A. (2019).Sprzedali się! Kwestia komercji w kontekście muzyki rockowej. Zarys problemu. W: J. Osiński , M. Pranke , A. Szwagrzyk i P. Tański (Red.). Kultura Rocka 3: Tradycje, Poszukiwania, Kontynuacje (3). (s. 90-102). Toruń: Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miernik, M. A. (2016). 51. stan. Wizerunek USA w Twórczości New Model Army. W: J. Osiński , M. Pranke , A. Szwagrzyk i P. Tański (Red.). Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy (2). (s. 218-229). Toruń: Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miernik, M. (2016). Hipsterzy, beaci i bitnicy: o subkulturowych korzeniach Beat Generation. W: M. Paryż (Red.). Bitnicy. (s. 25-44). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Miernik, M. (2016). “Everybody knows that the game was rigged”: Protests against the War on Terror in the Work of Ministry, Nine Inch Nails, and Tom Waits. W: A. Gilroy i M. Messmer (Red.). America: Justice, Conflict, War. (s. 171-188). Heidelberg: Winter Verlag.

Miernik, M. (2015). Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999. W: J. Osiński , M. Pranke , A. Szwagrzyk i P. Tański (Red.). Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy (1). (s. 200-211). Toruń: Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miernik, M. A. (2015). The Problem of Deviance in Subcultural Studies. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 113-124). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Miernik, M. A. (2014). Between Audacity and Convention: a Reassessment of Frederick Rolfe's Fiction. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 343-351). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Artykuły

Miernik, M. (2018). Whaddya Rebellin' Against? Youth Rebellion and Domesticity in The Wild One and Rebel Without a Cause. KULTURA POPULARNA, 4, (s. 68-76).

Miernik, M. (2017). Capitalism as a Cultural System: In Memory of Joyce Appleby. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 223-230).

Miernik, M. A. (2015). A Vicious Circle: How Canon Continues to Reinforce Sex Segregation in Literature in the 21st century. Acta Philologica, (s. 85-96).

Miernik, M. (2014). Robert Scoble. Raven: The Turbulent World of Baron Corvo. Acta Philologica, 45, (s. 93-94).

Miernik, M. A. (2013). A Taxonomy of Fame: A Semiotic Approach. Acta Philologica, 43, (s. 13-20).

Miernik, M. A. (2013). The Evolution of Emo and Its Theoretical Implications. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 175-188).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

25-27 Października 2023. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Badań Amerykanistycznych. Odczyt “Puritans and Snobs: Conflict Between the Urban and the Provincial in the works of Elizabeth Strout.”

20-22 Września 2023. Konferencja Międzynarodowa From Queen Anne to Queen Victoria. Odczyt: “George Arthur Rose’s “Altruistic Individualism” in Frederick Rolfe’s Hadrian the Seventh

19-21 Paździerenika 2022. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Badań Amerykanistycznych. Odczyt “Dismantling the American Dream from the Inside: Dave Eggers A Hologram for the King.”

30 kwietnia-2 maja 2021, Warszawa. Konferencje międzynarodowa Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych "EAAS 20/20 Vision: Citizenship, Space, Renewal". Odczyt: „Of Structural Integrity and Individual Failings: Why American Cultural Texts Fail in Their Criticisms of the Wealthy”

24 maja 2019. Lublin. Instytut Filologii Angielskiej KUL. Konferencja ogólnopolska „Texts10”. Odczyt: „Rethinking Subcultural Theory: Age, Leisure, and Consumption”.

7 grudnia 2018. Lublin. Instytut Filologii Angielskiej KUL. Konferencja ogólnopolska „Texts9”. Odczyt: „A Conscience for the Filthy Rich? Morals and Money in Jonathan Dee’s The Privileges and Adam Haslett’s Union Atlantic.

10-11 maja 2018. Lublin. Wydział Humanistyczny UMCS. Konferencja międzynarodowa „ExRe(y) 2018: Exhaustion and Regeneration in Post-Millenial North American LIterature and Visual Culture”. Odczyt „Turmoil and Change: A View at the Legacy” of the 2007-2008 Financial Crisis and Great Recession”.

19-20 kwietnia 2017. Toruń. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja Ogólnopolska “Kultura Rocka: Tradycja – Poszukiwania – Kontynuacje”, odczyt „Sprzedali się! Kwestia komercji w kontekście muzyki rockowej. Zarys problemu.”

Październik 2016. Warszawa. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, odczyt “Good Market, Bad Market: The Discussion of Consumer Culture and American Ideology in Texts of Culture”

Kwiecien 2016. Konstanca, Rumunia. Konferencja międzynarodowa European Association for American Studies Biennial Conference. Odczyt “Between the Body and Dystopia: The Interplay of Free Will and Authoritative Power William Gibson‘s The Peripheral”

Marzec 2016. Toruń. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja Ogólnopolska “Kultura Rocka 2. Słowo-dźwięk-performance.” Odczyt: „51. Stan. Wizerunek USA w twórczości New Model Army”

Wrzesień 2015. Warszawa. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, odczyt “Youth Rebellion and Domesticity in The Wild One and Rebel Without a Cause.”

Kwiecień 2015. Toruń, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja Ogólnopolska “Kultura Rocka. Twórcy-tematy-motywy”. Odczyt: Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999.

Grudzień 2014. Gdańsk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja ogólnopolska  ‘Why are there no great women writers? And more questions on CANON,’ odczyt: “A Vicious Circle: How Canon Reinforces Sex Segregation in Literature.”

Kwiecień 2014. Haga, konferencja międzynarodowa European Association for American Studies Biennial Conference, odczyt “The War on Terror as Presented and Criticized by Nine Inch Nails, Ministry, and Tom Waits”

Wrzesień 2013. Warszawa, Ośrodek Studiów Brytyjskich UW. Konferencja międzynarodowa: “From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th century British literature and culture,” odczyt: “Between Audacity and Convention: a Reassessment of Frederick Rolfe’s fiction.”

Kwiecień 2011. Kraków, Uniwersytet Jagieloński. Konferencja Międzynarowoda April Conference 12, “Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication,” odczyt “A Special Plan for the World. The Politics of Frederick Rolfe's Hadrian the Seventh

Październik 2008, Warszawa. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, odczyt “Zeitgeist, Change, and Subculture: The Case of Emo”

Grudzień 2007 Organizacja konferencji British and American Literature and Culture

Listopad 2007, Łódź. Konferencja Międzynarodowa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, odczyt “The Message is the Massage – Rethinking Marshall McLuhan's Theories in the Age of New Media”

Październik 2007. Kraków, Uniwersytet Jagieloński. Konferencja krajowa “Tożsamość Kulturoznawstwa”, odczyt “Nadinterpretacje i metafory – analiza porównawcza błędów 
popełnianych w dziedzinie kulturoznawstwa”

Maj 2004. Współorganizacja konferencji Kultura-Subkultura-Kontrkultura; odczyt: “Radykalizacja ruchów lewicowych na przykładzie RAF


Inne

JFK Institute Research Grant (2016)

EAAS 2016 Conference Travel Grant

dofinansowanie rektora do publikacji Rolfe, Rose, Corvo, Crabbe. (decyzja BOB 661-36/2014)

dofinansowanie do publikacji Selected Papers;

Popularyzacja Nauki:

20.11.2019 Udział w audycji OFF Czarek w radiu Tok.fm omawiająca artykuł „Sprzedali się! O komercji w muzyce rockowej” opublikowany w tym samym roku.

3.06.2019 Wizyta w Zespole Szkół nr 32 im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. Prelekcja pt.: From New Amsterdam to New York.

Koordynator Festiwalu Nauki UW w roku 2018 z ramienia Instytutu Anglistyki UW

29.05.2018 Wizyta w Zespole Szkół nr 32 im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. Trzy prelekcje:
„How the construction of Houses in the US was Influenced by Expansion into the Continent”
„The development of retail before the 20th Century”
„The popularization of the automobile and its social impact”

12.12.2017: Wizyta w XXII LO im. José Martí. Prelekcje pt.: „The impact of new technologies and consumer goods on the 1920s” oraz „The popular culture of the Jazz Age”.

29.9.2017 Występ na Festiwali Nauki UW 2017 „Puste przestrzenie i wielkie miasta. O Geografii Kulturowej USA”

Koordynator Festiwalu Nauki UW w roku 2017 z ramienia Instytutu Anglistyki UW

17.1.2017: Wizyta w CX LO im. Roberta Schumana. Prelekcja pt.: „Interstate Transportation in the United States”

13.12.2016 Udział w audycji z cyklu „Radiogrzałka” w radiu Żak. Tematem audycji były subkultury bitników i hipsterów.

Występ na Festiwali Nauki UW 2016 „Pieniądze w Ameryce”

Występ na Festiwali Nauki UW 2016 „Ten okropny Baron Corvo”

Koordynator Festiwalu Nauki UW w roku 2016 z ramienia Instytutu Anglistyki UW

7 maja 2016: Wizyta w LVIII L.O. im K. K. Baczyńskiego, prelekcja pt.: Historia prohibicji w Stanach Zjednoczonych i jej skutki społeczne (dwa spotkania).

8 marca 2015: Wizyta w CX LO im. Roberta Schumana. Prezentacja sylwetki Instytutu oraz prelekcja pt.: “How the early technological innovations of the 20th century influenced American culture”.

Występ na Festiwali Nauki UW 2015 „Życie Codzienne w USA w Latach 20. XX w.”

Koordynator Festiwalu Nauki UW w roku 2015 z ramienia Instytutu Anglistyki UW

Prezentacja sylwetki Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich Instytutu Anglistyki na dniach otwartych UW w kwietniu 2015.

6 marca 2015: Wizyta w LVIII L.O. im K. K. Baczyńskiego, prelekcja pt.: „Technologia a zmiany społeczne w USA w latach 20. XX w.”

Reprezentowanie Instytutu Anglistyki UW na Academic International Week w Crewe w Wielkiej Brytanii w Lutym 2015 r.

Występ na Festiwalu Nauki UW 2014: Reakcja społeczna w muzyce popularnej w USA i Anglii

Koordynator Festiwalu Nauki UW w roku 2014 z ramienia Instytutu Anglistyki  UW

23 maja 2014: wizyta w XLIV L.O. im. Antoniego Dobiszewskiego: prezentacja sylwetki badawczej  instytutu, prelekcja pt.: „Reakcja trzech wybranych amerykańskich artystów na inwazję Iraku w 2003 r.”

26 maja 2014: Wizyta w LVIII L.O. im K. K. Baczyńskiego: prezentacja sylwetki badawczej  instytutu, prelekcja pt.: „Kulturowe role ubrań w życiu codziennym”

8 lipca 2014: Prelekcja (prowadzona razem z mgr Katarzyną Kłosińską) „Powody buntownika: konflikty rodzinne i społeczne w Ameryce lat pięćdziesiątych na przykładzie Buntownika bez powodu” w ramach cyklu Kino letnie z Uniwersytetem Otwartym UW i Filmową Stolicą

Prezentacja sylwetki Instytutu Anglistyki Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich na dniach otwartych UW w kwietniu 2014.

25. IX.2013 udział w audycji z cyklu „Rozmowy po zmroku”, Program Drugi Polskiego Radia pt.: „Podglądanie Króla i Królowej”

Występ na Festiwali Nauki UW 2013: Między Smokingiem i Agrafką

Opiekun Amerykanistycznego Koła Naukowego IAUW 2012/2013, następnie po jego wznowieniu w 2016 r.