dr Mirosław Miernik


Zakład Kultury Krajów Anglosaskich

adiunkt

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 5531412

email: m.a.miernik@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Lato 2019-2020
środa - 14.15-15.45
dr Mirosław Miernik

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2005

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2011


Zainteresowania

  • Życie codzienne i kultura popularna w Stanach Zjednoczonych w XX i XXI w.
  • badania nad subkulturami
  • konsumpcja i kultura konsumeryzmu w Stanach Zjednoczonych
  • Literatura amerykańska XX i XXI wieku
  • życie i twórczość Fredericka Williama Rolfe'a


Wybrane publikacje

Książki

Paryż, M. (Red.). (2016). Bitnicy. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Miernik, M. A. (2015). Rolfe, Rose, Corvo, Crabbe: the Literary Images of Frederick Rolfe. . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rozdziały

Miernik, M. A. (2016). 51. stan. Wizerunek USA w Twórczości New Model Army. W: J. Osiński , M. Pranke , A. Szwagrzyk i P. Tański (Red.). Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy (2). (s. 218-229). Toruń: Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miernik, M. (2016). Hipsterzy, beaci i bitnicy: o subkulturowych korzeniach Beat Generation. W: M. Paryż (Red.). Bitnicy. (s. 25-44). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Miernik, M. (2016). “Everybody knows that the game was rigged”: Protests against the War on Terror in the Work of Ministry, Nine Inch Nails, and Tom Waits. W: A. Gilroy i M. Messmer (Red.). America: Justice, Conflict, War. (s. 171-188). Heidelberg: Winter Verlag.

Miernik, M. (2015). Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999. W: J. Osiński , M. Pranke , A. Szwagrzyk i P. Tański (Red.). Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy (1). (s. 200-211). Toruń: Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miernik, M. A. (2015). The Problem of Deviance in Subcultural Studies. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 113-124). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Miernik, M. A. (2014). Between Audacity and Convention: a Reassessment of Frederick Rolfe's Fiction. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 343-351). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Artykuły

Miernik, M. (2018). Whaddya Rebellin' Against? Youth Rebellion and Domesticity in The Wild One and Rebel Without a Cause. KULTURA POPULARNA, 4, (s. 68-76).

Miernik, M. (2017). Capitalism as a Cultural System: In Memory of Joyce Appleby. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 223-230).

Miernik, M. A. (2015). A Vicious Circle: How Canon Continues to Reinforce Sex Segregation in Literature in the 21st century. Acta Philologica, (s. 85-96).

Miernik, M. (2014). Robert Scoble. Raven: The Turbulent World of Baron Corvo. Acta Philologica, 45, (s. 93-94).

Miernik, M. A. (2013). A Taxonomy of Fame: A Semiotic Approach. Acta Philologica, 43, (s. 13-20).

Miernik, M. A. (2013). The Evolution of Emo and Its Theoretical Implications. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 175-188).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN