Strona 1 z 14

Lectures by by Seiko Harumi (SOAS, University of London) and Dat Bao (Monash University)

Nauka
Nauka: wykłady otwarte

The use of silence by Japanese second language (L2) learners of English has been explored within a diverse landscape,…

prof. dr hab. Ewa Geller

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej językoznawczyni prof. dr hab. Ewy Geller, autorki…

"Dog is Love: Why and how your dog loves you" lecture by Clive Wynne

Nauka: wykłady otwarte

"Construction of an artistic self" lecture by Patricia Gillies (University of Essex)

Nauka: wykłady otwarte

"Understanding emotions in language education" lecture by Christina Gkonou (University of Essex)

Nauka
Nauka: wykłady otwarte

”US Multicultural Autobiography” lecture by A. Robert Lee (Nihon University)

Nauka: wykłady otwarte

"Tech, Talk, and Touch: Making Sense of Language" lecture by Prof. Usree Bhattacharya (University of Georgia, USA)

Nauka
Nauka: wykłady otwarte

Tech, Talk, and Touch: Making Sense of Language

This talk, drawing on a multi-year qualitative study, poses the…

Linguistics or Literature and Culture?

Nauka
Sprawy organizacyjne

Dear Students,

1. beginning with the second year of your study you follow two different curricula: either English…

Panel discussion: AI and Academic Texts: Exploring Impact, Challenges, and Opportunities

Nauka
Specjalne: wydarzenia

Join our professors – prof. ucz. dr hab. Aniela Korzeniowska (translation), dr hab. Katarzyna Kociołek (culture), dr…

Strefa współPRACY "Trzy nowe cykle warsztatowe"

Nauka: warsztaty/szkolenia

Wydział Neofilologii serdecznie zaprasza całą społeczność* studencką Uniwersytetu Warszawskiego na trzy cykle…

Strona 1 z 14