dr hab. Anna Wojtyś


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: a.wojtys@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 20/21
online - po wcześniejszym mailowym umówieniu
dr hab. Anna Wojtyś

Przebieg kariery

2018 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2007 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2002 – tytuł magistra filologii angielskiej


Zainteresowania

  • historia języka angielskiego
  • dialektologia języka angielskiego
  • morfologia
  • fonetyka i fonologia


Wybrane publikacje

Książki

Wojtyś, A. (2017). The Non-Surviving Preterite-Present Verbs in English. The Demise of *dugan, munan, *-nugan, *þurfan, and unnan. (1. wyd.). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wojtyś, A. (2016). Past Participle Marking in Mediaeval English. A Corpus-Based Study in Historical Morphology. (2. wyd.). San Diego, CA: Æ Academic Publishing.

Rozdziały

Wojtyś, A. (2017). The role of syntactic factors in the elimination of *þurfan from English. W: A. Kijak , J. Nykiel i A. Łęcki (Red.). Current Developments in English Historical Linguistics. (s. 176-191). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtyś, A. (2015). Verbs of granting in Old English documents. W: B. Lowrey i F. Toupin (Red.). Studies in Linguistic Variation and Change. From Old to Middle English. (s. 2-18). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wojtyś, A. (2014). The demise of a preterite-present verb. Why was unnan lost?. W: S. Pfenninger (Red.). Contact, Variation, and Change in the History of English. (s. 61-82). Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Esquibel, J. i Wojtyś, A. (2014). Att heffness yate uss openn be or oppnedd be: How adjectival can a Middle English participle be?. W: M. Bilynsky (Red.). Studies in Middle English Words. Forms, Senses and Texts. (s. 151-164). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły

Wojtyś, A. i Esquibel, J. (2016). Æfter/ra in the Lindisfarne Gospels: On the Plethora of Its Meanings and Uses in the English Gloss. Anglica. An International Journal of English Studies, 25, (s. 117-138).

Wojtyś, A. (2016). Tracing an obsolete preterite-present verb: the fates of OE *dugan. Linguistica silesiana, 37, (s. 7–23).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Koordynator Flagshipu 2 w ramach Sojuszu 4EU+ Alliance

Redaktor w czasopiśmie ANGLICA. An International Journal of English Studies