dr hab. Anna Wojtyś


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 3.418 / 2.310

Telefon: +48 (22) 5531416

email: a.wojtys@uw.edu.pl

dr hab. Anna Wojtyś

Przebieg kariery

2018 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2007 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2002 – tytuł magistra filologii angielskiej


Zainteresowania

  • historia języka angielskiego
  • dialektologia języka angielskiego
  • socjolingwistyka
  • morfologia
  • fonetyka i fonologia


Wybrane publikacje

Książki

Wojtyś, A. (2017). The Non-Surviving Preterite-Present Verbs in English. The Demise of *dugan, munan, *-nugan, *þurfan, and unnan. (1. wyd.). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wojtyś, A. (2016). Past Participle Marking in Mediaeval English. A Corpus-Based Study in Historical Morphology. (2. wyd.). San Diego, CA: Æ Academic Publishing.

Esquibel, J. i A. Wojtyś (red) (2012)Explorations in the English Language: Middle Ages and Beyond. (Studies in English Medieval Language and Literature - Volume 35). Frankfurt am Main: Peter Lang. (402 strony)

tłumaczenie:

Szekspir, William (2017) Dwóch szlachetnych krewnych. Poematy. (Szekspir, volume 41)Tłum. Anna Wojtyś. Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o.

Rozdziały

Wojtyś, A. – M. Kizeweter (2020) “Adapting Shakespeare and Fletcher’s drama for theater: A selection of problems on the way of rendering the tragicomedy The Two Noble Kinsmen into Polish.” In: H. Sauer – P. P. Chruszczewski (eds.) Mostly Medieval. In Memory of Jacek Fisiak. San Diego, CA: Æ Academic Publishing. 371–394.

Wojtyś, A. (2017). "The role of syntactic factors in the elimination of *þurfan from English."  In: A. Kijak, J. Nykiel i A. Łęcki (eds.). Current Developments in English Historical Linguistics. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 176-191.

Wojtyś, A. (2015). "Verbs of granting in Old English documents."  In: B. Lowrey i F. Toupin (eds.). Studies in Linguistic Variation and Change. From Old to Middle English. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2-18.

Wojtyś, A. (2014). "The demise of a preterite-present verb. Why was unnan lost? In: S. Pfenninger (Red.). Contact, Variation, and Change in the History of English. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 61-82.

Esquibel, Joanna i Anna Wojtyś (2014). "Att heffness yate uss openn be or oppnedd be: How adjectival can a Middle English participle be?" In: M. Bilynsky (ed.). Studies in Middle English Words. Forms, Senses and Texts. Frankfurt am Main: Peter Lang. 151-164.

Artykuły

Wojtyś, Anna (2021) “Emergent labial stops in English.” English Language and Linguistics  25.4/851–871. DOI: https://doi.org/10.1017/S1360674320000428

Wojtyś, Anna (2021) "Glossing the unfamiliar in the Lindisfarne Gospels." Linguistica Silesiana 42: 21-41. DOI 10.24425/linsi.2021.137230 

Sylwanowicz, Marta i Anna Wojtyś (2020) "The adversary or the Devil?: Semantic analysis of wiþer-nouns in Old English." Studia Anglica Posnaniensia 55: 119–137. DOI 10.2478/stap-2020-0005

Wojtyś, Anna (2019) “The value of the sources surviving in more than one version for studies on obsolete words: the case of non-surviving preterite-presents in English." Kwartalnik Neofilologiczny 2019/3: 492–503. DOI: 10.24425/kn.2019.129910

Wojtyś, A. i Esquibel, J. (2016). Æfter/ra in the Lindisfarne Gospels: On the Plethora of Its Meanings and Uses in the English Gloss. Anglica. An International Journal of English Studies 25: 117–138.

Wojtyś, A. (2016). Tracing an obsolete preterite-present verb: the fates of OE *dugan. Linguistica silesiana 37: 7–23.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

2022 12th International Conference on Middle English (ICOME 12) w Glasgow

2022  Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) w Warszawie

2022  European Education and Innovation Summit w Brukseli

2019  History of the English Language in Poznań (HEL-P 2)

2019  7th Old English Student Conference: Dragons over Northumbria w Krakowie (wykład plenarny)

2018  International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 20) w Edynburgu

2017  History of English Language in Poznań (HEL-P)

2017  10th International Conference on Middle English (ICOME10) w Stavanger

2016  Old Masters in New Interpretations: Rediscovering Shakespeare w Olsztynie

2016  51st  International Congress on Medieval Studies w Kalamazoo

2014  18th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 18) w Leuven

2013  3rd Biennial Conference on the Diachrony of English (CBDA) w Amiens

2012  International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 17) w Zurychu

2012  Workshop on the Old English gloss to the Lindisfarne Gospels w Londynie 

2011  International Conference on Middle English (ICOME7) we Lwowie 

2011  Languages in Contact, we Wrocławiu

2010  Languages in Contact, we Wrocławiu

2010  Problemy leksykografii dwujęzycznej w Warszawie

2009  Foreign influences on Medieval English Conference (FIME) w Warszawie

2008  6th International Conference on Middle English (ICOME 6) w Cambridge

2007  6th Medieval English Studies Symposium (MESS) w Poznaniu

2006  14th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL) w Bergamo

2005  5th International Conference on Middle English (ICOME) w Neapolu

2005  14th PASE Conference w Łodzi

2004  3rd Medieval English Studies Symposium (MESS) w Poznaniu


Inne

Prodziekan ds. badań i współpracy na Wydziale Neofilologii 2020-24

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo 2020-24

Redaktor naczelny w czasopiśmie ANGLICA. An International Journal of English Studies