dr hab. Anna Wojtyś


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: a.wojtys@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Lato 2019-2020
wtorek - 11.30-13.00
dr hab. Anna Wojtyś

Przebieg kariery

2018 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2007 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

2002 – tytuł magistra filologii angielskiej


Zainteresowania

  • historia języka angielskiego
  • dialektologia języka angielskiego
  • morfologia
  • fonetyka i fonologia


Wybrane publikacje

Książki

Wojtyś, A. (2017). The Non-Surviving Preterite-Present Verbs in English. The Demise of *dugan, munan, *-nugan, *þurfan, and unnan. (1. wyd.). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wojtyś, A. (2016). Past Participle Marking in Mediaeval English. A Corpus-Based Study in Historical Morphology. (2. wyd.). San Diego, CA: Æ Academic Publishing.

Rozdziały

Wojtyś, A. (2017). The role of syntactic factors in the elimination of *þurfan from English. W: A. Kijak , J. Nykiel i A. Łęcki (Red.). Current Developments in English Historical Linguistics. (s. 176-191). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtyś, A. (2015). Verbs of granting in Old English documents. W: B. Lowrey i F. Toupin (Red.). Studies in Linguistic Variation and Change. From Old to Middle English. (s. 2-18). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wojtyś, A. (2014). The demise of a preterite-present verb. Why was unnan lost?. W: S. Pfenninger (Red.). Contact, Variation, and Change in the History of English. (s. 61-82). Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Esquibel, J. i Wojtyś, A. (2014). Att heffness yate uss openn be or oppnedd be: How adjectival can a Middle English participle be?. W: M. Bilynsky (Red.). Studies in Middle English Words. Forms, Senses and Texts. (s. 151-164). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły

Wojtyś, A. i Esquibel, J. (2016). Æfter/ra in the Lindisfarne Gospels: On the Plethora of Its Meanings and Uses in the English Gloss. Anglica. An International Journal of English Studies, 25, (s. 117-138).

Wojtyś, A. (2016). Tracing an obsolete preterite-present verb: the fates of OE *dugan. Linguistica silesiana, 37, (s. 7–23).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Asystent redaktora czasopisma ANGLICA. An International Journal of English Studies 
Asystent redaktora serii Warsaw Studies in English Historical Linguistics