dr hab. Monika Opalińska


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 55 314 16

email: m.m.opalinska@uw.edu.pl

dr hab. Monika Opalińska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1998

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2002

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015


Zainteresowania

 • językoznawstwo historyczne
 • fonologia historyczna języków germańskich
 • metryka i wersyfikacja języków germańskich
 • badania nad manuskryptami
 • historia języka angielskiego
 • język i literatura średniowiecznej Anglii
 • przekład tekstów dawnych


Wybrane publikacje

Książki

 • Czaplicki, B. , Opalińska, M. i Łukaszewicz, B. (Red.). (2018). Phonology, Fieldwork and Generalisations. . Berlin: Peter Lang.
 • Opalińska, M. (2016). "Święty Ojcze, który mieszkasz w niebiosach..." Staroangielskie parafrazy Modlitwy Pańskiej. Kraków-Tyniec: Homini. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.
 • Opalińska, M. (2014). To the rhythm of poetry. A study of late Old English metrical prayers. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Opalińska, M. (2013). Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Opalińska, M. (2007, 1 .wyd.; 2013, 2. wyd.). Sen o Krzyżu. Staroangielski poemat mistyczny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Bański, P, B. Łukaszewicz, M. Opalińska, M. and J. Zaleska (Red.). (2011). Generative Investigations: Syntax, Morphology, and Phonology. Cambridge Scholars Publishing.
 • Bański, P, B. Łukaszewicz and M. Opalińska (Red.). (2006). Studies in Constraint-based Phonology. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Rozdziały

 • Opalińska, M. (forthcoming) ‘The canon and variants – boundaries and internal variation in the corpus of Middle English Pater noster versifications’. In: J. A. Lapin, S. Pink and J. Dresvina (eds.). Dark Archives: The Medieval Unread and Unreadable. Medium Aevum Series, Oxford University Press.
 • Opalińska, M. (forthcoming) ‘Continuity and innovation in medieval English prayers’. In: L. Doležalová and J. Čermák (eds.). What Words Remember, and Other Stories. International Medieval Research Series, Brepols.
 • Opalińska, M. (forthcoming) ‘Middle English Lyrics from Cambridge MS Additional 5943 – at the intersection of old and new philology’. In: M. Jakubek-Raczkowska and M. Czyżak (Red.). Textus et pictura III. Mikołaj Kopernik University, Toruń.
 • Opalińska, M. (2019). ‘Lost in editions – on manuscripts and editions of medieval English liturgical prayers. In: M. Jakubek-Raczkowska and M. Czyżak (eds.). Textus et pictura II (s. 33-52). Mikołaj Kopernik University, Toruń.
 • Opalińska, M. (2018). “Hearing the inaudible” – on scribal representations of phonological categories in medieval English verse. W: B. Czaplicki , M. Opalińska i B. Łukaszewicz (Red.). Phonology, Fieldwork and Generalisations. (s. 169-184). Berlin: Peter Lang.
 • Just, A. i Opalińska, M. (2018). Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy - reguła czy wyjątek?. W: M. Pastuch , M. Siuciak , W. Wilczek i K. Wąsińska (Red.). Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. (s. 136-153). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Opalińska, M. (2017). "O Ihesu Crist, þe verray lycht": on the origins of English Christian tradition in the light of versified prayers. W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 21-35). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Artykuły

 • Opalińska, M. (2020). ‘Mnemonic verses and pastoral care – the case of MS Aldini 69 from Bibliotheca Universitaria in Pavia’. Studia Neophilologica. DOI: 10.1080/00393274.2020.1775117
 • Opalińska, M. (2016). The (un)known Beowulf - walking through the shadows of an Old English epic. Kwartalnik Neofilologiczny, 63, (s. 269-280).
 • Opalińska, M. (2015). Meandry filologii. Na marginesie lektury książki Jamesa Turnera Philology. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Princeton 2014. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9, (s. 312-326). 
 • Opalińska, M. (2010). ‘Medieval manuscripts and false go-betweens: on editions and translations of the Old English Pater Noster’. Przekładaniec. A Journal of Literary Translation. 24. 227-261. 
 • Łukaszewicz, B. andM. Opalińska, (2007). ‘How abstract are children’s representations – evidence from Polish. Journal of Slavic Linguistics 15.2, (s. 263-289).
 • Opalińska, M. (2007). ‘Pre-sonorant h in Old English’. Anglica. An International Journal of English Studies, s. 83-97. 
 • Łukaszewicz, B. and M. Opalińska, (2006). ‘‘e-raising’ in child Polish: phonetics–phonology interface. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 42, s. 163-190.
 • Opalińska, M. (2004). ‘Compensatory Lengthening in Old English’. Folia Linguistica Historica 25, s. 235-251.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • 2019: Medium Ævum Conference, The Dark Archives, Oxford,‘Reconstructing medieval English religious culture: forgotten manuscript sources versus digital media’
 • 2019: keynote speaker at the 7th Medieval Symposium, Koszalin University, ‘Between the land and the sea – on linguistic and editorial cruces in the Old English elegies’
 • 2019: keynote speaker at the 7th Old English Student Conference, Jagiellonian University, Kraków, ‘A dragon or a snake? On linguistic and functional ambiguities of medieval monsters’
 • 2018: 25th International Medieval Congress, University of Leeds ‘Continuity and innovation in medieval English prayers – the case of the Pater Noster’ 
 • 2018: Textus et Pictura II, International Conference on Medieval Manuscripts, Mikołaj Kopernik University, Toruń, ‘A Middle English metrical gloss from Pavia, Ms. Aldini 69’ 
 • 2018: International Conference on English Historical Linguistics SLIN 18, Leopold-Franzens Universität, Innsbruck ‘Romance elements in the architecture of non-canonical variants of medieval English Pater noster
 • 2017: Textus et Pictura I, International Conference on Medieval Manuscripts, Mikołaj Kopernik University, Toruń, ‘Between text and image – Anglo-Saxon liturgical poems in manuscripts and editions’ 
 • 2016: Historical Linguistics Congress, University of Silesia, Katowice ‘Manuscripts in the  hands of historical linguists, philologists and editors’ (co-speaker: A. Just) 
 • 2015: International Linguistic Conference ‘Ways to Religion’, University of Wrocław, ‘Remembrance of things past – metrical patterns in the Paris Psalter psalms’ 
 • 2014: Internationale Wissenschafliche Konferenz Im Rahmen Des Projekts ‘Literatur – Kontexte’, University of Warsaw ‘Can angels be glosses? On the functions of images in medieval English manuscripts’ 
 • 2008: Generative Linguistics in Poland GLiP-6, ‘Conspiracies in Old English: the case of h’. 
 • 2005: 13th Manchester Phonology Meeting, ‘How abstract are children’s representations: evidence from Polish’ (co-speaker: B. Łukaszewicz)
 • 2003: 11th Manchester Phonology Meeting, poster presentation ‘Old English Hiatus’
 • 2002: Generative Linguistics in Poland GLiP-4, ‘Contraction and lengthening in Old English’ 

Inne

Granty i stypendia badawcze

 • 2020 Mikrogrant IDUB, projekt "Analiza multispektralna wybranych kart z rękopisu Oxford, Corpus Christi College MS 69 lub Pavia, Bibliotheca Universitaria MS Aldini 69", we współpracy z Centre for the Study of Manuscript Cultures w Hamburgu
 • 2020 Polska Akademia Nauk, Fundacja Lanckorońskich z Brzezia, stypendium badawcze, projekt “Średnioangielskie wersyfikowane przekłady i parafrazy Pater noster w rękopisach ze zbiorów British Library i Lambeth Palace Library w Londynie”, British Library, Londy
 • 2019 Mikrogrant Rektora UW, British Library, Londyn
 • 2018/2019 The Sassoon Visiting Fellowship 2018/2019, projekt Middle English Metrical Translations and Paraphrases of the Pater Noster in Bodleian Library Manuscripts”, Bodleian Library, University of Oxford
 • 2017 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2016 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2015 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2010 Grant badawczy prowadzony w Bodleian Library w Oxford, dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu - N104177736 “Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Przekłąd i opracowanie naukowe”
 • 2008 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002/2003 Fulbright Junior Grant, Stanford University, Stanford

Projekty badawcze i edukacyjne

 • 2020-2021  Projekt badawczy "Multispectral Analysis of palimpsest fragments in Oxford, Corpus Christi College MS 59 and Pavia; Bibliotheca Universitaria MS Aldini 69", w ramach mikrograntu UW IDUB prowadzony we współpracy z ekspertami z Centre for the Study of Manuscript Cultures Uniwersytetu w Hamburgu
 • 2018-2023 Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki “Słownik Historyczny Terminów Gramatycznych” nr 0101/NPRH6/H11/85/2018; rola w projekcie: wykonawca i koordynator prac and źródłami angielskimi; redakcja i opracowanie haseł w języku angielskim
 • 2009-2011 Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N104177736), Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Przekład i opracowanie Naukowe"; rola w projekcie: kierownik

 

 • 2019-2022 Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”, nr POWR.03.01.00-00-T215/18; funkcja: szkoleniowiec

 

Organizacja cyklu spotkań mediewistycznych i wykładów otwartych z udziałem gości z kraju i zagranicy:

 

 • mgr Agnieszka Fabiańska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rękopisów, „Habent sua fata libelli. O kolekcji Gabinetu Rękopisów BUW” (8.06.2021)
 • dr Mateusz Marszałkowski, Instytut Historii Nauki PAN, "Dekoracje filigranowe w  średniowiecznych rękopisach pelplińskich" (20.04.2021)
 • dr Łukasz Neubauer, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, "They began to sing him a sorhleoð: possible echoes of the Anglo-Saxon funerary rites in The Dream of the Rood" (24.03.2021)
 • dr Paulina Pludra-Żuk, Instytut Historii Nauki PAN, "Średniowieczne Biblie wierszowane" (7.01.2020)
 • prof. Jan Čermák, Uniwersytet Karola w Pradze, "Constraints of Culture, Limits of Language: Old English Poetry in Czech” (24.10.2019)
 • dr. Tomasz Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Między mrokiem a barwą. Percepcja architektury gotyckiej w niemieckiej literaturze pięknej przełomu XVII i XIX wieku” (20.05.2019)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, Warsztaty kodykologiczne w Gabinecie Rękopisów BUW (14.03.2019)
 • prof. Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki PAN, "Glossa biblijna – istotny etap w recepcji tekstu Pisma świętego i w rozwoju średniowiecznej nauki” (23.11.2018)
 • prof. Ronnie Ellenblum, Hebrew University of Jerusalem, ‘Fragility and Climate Change: The Collapse of Complex Civilizations in the Eastern Mediterranean and China during the Medieval Climate Anomaly’ (17.10.2018)
 • dr hab. Magdalena Bator, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, "Cooking recipes in Middle English" (24.04.2018)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, "Valerius Maximus (1st century AD) and Heinrich von Mügeln (ca. 1319-1380). Translating classical exempla into the vernacular" (13.03.2018)
 • dr hab., prof. UW Anna Just, Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, "O perełkach i obdartych śmieciach, czyli niemieckojęzycznych rękopisach z dawnej Biblioteki Załuskich (1747-1795) w zbiorach Biblioteki Narodowej” (17.01.2018)
 • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, "Czy rzeczywiście tak zaczął się Renesans?” (22.11.2017)
 • dr. Sylwester Łodej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, "On the diachronic semantics of pope: from a medieval bishop of Rome to pest of grain crops and a drink of mulled wine” (17.05.2017)
 • prof. Hans Sauer, Uniwersytet w Monachium, "English binomials: structure and history" (26.04.2017)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, "John Capgrave and the medieval Wonders of Rome" (07.04.2017)
 • dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394)" (16.03.2017)
 • dr Paweł Krupa OP, Instytut Tomistyczny w Warszawie „Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku”(23.11.2016)
 • dr Izabela Winiarska-Górska „Na tropach staropolskiej grafii: Kazania Świętokrzyskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski” (13.05.2016)
 • dr hab. Dominika Skrzypek,  "Futhark. Mysteries and history of the runic alphabet” (19.04.2016)
 • dr Aleksandra Czapelska, IH PAN, "Królowie, którzy stworzyli Anglię. Od Alfreda Wielkiego do Edgara”(11.03.2016)
 • prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, "Saskie początki na Wyspie i na Kontynencie we  wczesnośredniowiecznych przekazach narracyjnych” (15.01.2016)
 • dr hab., prof. KUL Magdalena Charzyńska-Wójcik "The Anatomy of Two Medieval Texts: False Facts and Factual Frauds” (10.12.2015)
 • prof. dr hab. Roman Michałowski, WNH UW, "Renesans karoliński i Anglosasi”(18.11.2015)