dr hab. Monika Opalińska


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: m.m.opalinska@uw.edu.pl

dr hab. Monika Opalińska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1998

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2002

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015


Zainteresowania

 • językoznawstwo historyczne
 • fonetyka i fonologia
 • fonologia historyczna języków germańskich
 • historia języka angielskiego
 • metryka i wersyfikacja języków germańskich
 • język i literatura średniowiecznej Anglii
 • przekład literatury średniowiecznej
 • badania nad manuskryptami


Wybrane publikacje

 

Książki

 • Czaplicki, B. , Opalińska, M. i Łukaszewicz, B. (Red.). (2018). Phonology, Fieldwork and Generalisations. . Berlin: Peter Lang.
 • Opalińska, M. (2016). "Święty Ojcze, który mieszkasz w niebiosach..." Staroangielskie parafrazy Modlitwy Pańskiej. (1. wyd.). Kraków-Tyniec: Homini. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.
 • Opalińska, M. (2014). To the rhythm of poetry. A study of late Old English metrical prayers. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Opalińska, M. (2013). Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

 • Opalińska, M. (2018). “Hearing the inaudible” – on scribal representations of phonological categories in medieval English verse. W: B. Czaplicki , M. Opalińska i B. Łukaszewicz (Red.). Phonology, Fieldwork and Generalisations. (s. 169-184). Berlin: Peter Lang.
 • Just, A. i Opalińska, M. (2018). Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy - reguła czy wyjątek?. W: M. Pastuch , M. Siuciak , W. Wilczek i K. Wąsińska (Red.). Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. (s. 136-153). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Opalińska, M. (2017). "O Ihesu Crist, þe verray lycht": on the origins of English Christian tradition in the light of versified prayers. W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 21-35). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Artykuły

 • Opalińska, M. (2016). The (un)known Beowulf - walking through the shadows of an Old English epic. Kwartalnik Neofilologiczny, 63, (s. 269-280).
 • Opalińska, M. (2015). Meandry filologii. Na marginesie lektury książki Jamesa Turnera Philology. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Princeton 2014. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9, (s. 312-326).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN