prof. ucz. dr hab. Monika Opalińska


Zakład Języka Angielskiego

profesor uczelni

Pokój numer: 3.418

Telefon: +48 (22) 55 314 16

email: m.m.opalinska@uw.edu.pl

https://siglum.uw.edu.pl/

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/24
poniedziałki 11.30-12.15
piątki 9.30-10.15
pokój 3.418 (po uprzednim umówieniu mailowym)
prof. ucz. dr hab. Monika Opalińska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1998

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2002

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015

profesor uczelni, Uniwersytet Warszawski, 2022


Zainteresowania

 • językoznawstwo historyczne
 • fonologia historyczna języków germańskich
 • metryka i wersyfikacja języków germańskich
 • badania nad manuskryptami, kodykologia, paleografia
 • historia języka angielskiego
 • język i literatura średniowiecznej Anglii
 • przekład tekstów dawnych


Wybrane publikacje

Książki

 • Czaplicki, B., B. Łukaszewicz and M. Opalińska (eds.). 2018. Phonology, Fieldwork and Generalisations. Berlin: Peter Lang.
 • Opalińska, M. 2016. "Święty Ojcze, który mieszkasz w niebiosach..." Staroangielskie parafrazy Modlitwy Pańskiej. Kraków-Tyniec: Homini. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.
 • Opalińska, M. 2014. To the rhythm of poetry. A study of late Old English metrical prayers. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Opalińska, M. 2013. Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Opalińska, M. 2007; 2013, 2 wyd. Sen o Krzyżu. Staroangielski poemat mistyczny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Bański, P, B. Łukaszewicz, M. Opalińska and J. Zaleska (eds.). 2011. Generative Investigations: Syntax, Morphology, and Phonology. Cambridge Scholars Publishing.
 • Bański, P, B. Łukaszewicz and M. Opalińska (eds.). 2006. Studies in Constraint-based Phonology. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Rozdziały

 • Opalińska, M. 2022. ‘The canon and variants – boundaries and internal variation in the corpus of Middle English Pater noster versifications’. In: J. A. Lapin and S. Pink (eds.). Dark Archives: Voyages into the Medieval Unread and Unreadable, Vol. I. Graphosphere – Medium Aevum Monographs. The Society for the Study of Medieval Languages and Literature. Oxford.
 • Opalińska, M. (in print) ‘Continuity and innovation in medieval English prayers’. In: L. Doležalová and J. Čermák (eds.). What Words Remember, and Other Stories. International Medieval Research Series, Brepols.
 • Opalińska, M. 2022. ‘Liryki średnioangielskie z rękopisu Cambridge MS Additional 5943 – na skrzyżowaniu starej i nowej filologii’. W: M. Jakubek-Raczkowska i M. Czyżak (red.). Textus et pictura III. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
 • Opalińska, M. 2019. "Utracone w edycjach - wokół rękopisów i wydań średniowiecznych angielskich przekładów modlitw liturgicznych". W: M. Jakubek-Raczkowska and M. Czyżak (red.). Textus et pictura II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 33-52.
 • Opalińska, M. 2018. “Hearing the inaudible” – on scribal representations of phonological categories in medieval English verse. In: B. Czaplicki, B. Łukaszewicz i M. Opalińska (eds.). Phonology, Fieldwork and Generalisations. Berlin: Peter Lang. 169-184
 • Just, A. i Opalińska, M. 2018. "Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy - reguła czy wyjątek?" W: M. Pastuch, M. Siuciak, W. Wilczek i K. Wąsińska (red.). Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 136-153.
 • Opalińska, M. 2017. "O Ihesu Crist, þe verray lycht": On the Origins of English Christian Tradition in the Light of Versified Prayers. W: M. Błaszkiewicz and Ł. Neubauer (eds.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. Kraków: Wydawnictwo Libron. 21-35.

Artykuły

 • Opalińska, M., P. Pludra-Żuk and E. Chlebus, 2023 (2022 online). 'The Eleventh-Century ‘N’ Psalter from England: New Pieces of the Puzzle', The Review of English Studies 74, 314. 203–221, https://doi.org/10.1093/res/hgac081
 • Opalińska, M. 2022. 'On Kuryłowicz’s Notion of Metrical Equivalences in the Light of Late Old English Versified Prayers'. Token: A Journal of English Linguistics 14. 157-174.
 • Opalińska, M. 2021. 'Signposts on the Page: Reading Devotional Texts Through Scribal Signs and Symbols'. Organon 53, 55-77. DOI 10.4467/00786500.ORG.21.001.14788
 • Opalińska, M. 2021 (2020 online). ‘Mnemonic verses and pastoral care – the case of MS Aldini 69 from Bibliotheca Universitaria in Pavia’. Studia Neophilologica 93:1, 72-91. DOI: 10.1080/00393274.2020.1775117
 • Opalińska, M. 2016. 'The (un)known Beowulf - walking through the shadows of an Old English epic'. Kwartalnik Neofilologiczny 63. 269-280.
 • Opalińska, M. 2015. 'Meandry filologii. Na marginesie lektury książki Jamesa Turnera Philology. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Princeton 2014'. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 9. 312-326. 
 • Opalińska, M. 2010. ‘Medieval manuscripts and false go-betweens: on editions and translations of the Old English Pater Noster’. Przekładaniec. A Journal of Literary Translation. 24. 227-261. 
 • Łukaszewicz, B. and M. Opalińska, 2007. ‘How abstract are children’s representations – evidence from Polish. Journal of Slavic Linguistics 15.2. 263-289.
 • Opalińska, M. 2007. ‘Pre-sonorant h in Old English’. Anglica. An International Journal of English Studies. 83-97. 
 • Łukaszewicz, B. and M. Opalińska, 2006. ‘‘e-raising’ in child Polish: phonetics–phonology interface. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 42. 163-190.
 • Opalińska, M. 2004. ‘Compensatory Lengthening in Old English’. Folia Linguistica Historica 25. 235-251.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • 2023: II Kongres Historyków Języka, Uniwersytet Śląski w Kartowicach, 'Nowe spojrzenie na fragmenty rękopiśmienne jako źródło w badaniach historycznojęzykowych'
 • 2023: TECHNART 2023, Lisbona, “Pb isotope-based studies of manuscripts’ origin: non-invasive tracing of parchment fragments to the 11th century”, B. Wagner (prelegent), J. Karasiński, L. Halicz, P. Targowski, D. Jutrzenka-Supryn, E. Chlebus, P. Pludra-Żuk, M.
  Opalińska, Z. Stos-Gale; (referat dotyczący badań w ramach projektu The N-Psalter Fragments) 
 • 2023: International Medieval Congress, Leeds, 'Connecting the dots: towards a reconstruction of a fragmentary psalter'
 • 2022: University of Warsaw, 1st International Humanities Society Identity Congress, 'Reconstructing a fragmentary psalter from early England – new pieces of the puzzle' (Research Group for the Study of Manuscripts Siglum conference session) 
 • 2022: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. JPII, 'Glimpses from the Past: binding waste found in Poland and an early English psalter' (guest lecture)
 • 2022Textus et Pictura IV, International Conference on Medieval Manuscripts, Mikołaj Kopernik University, Toruń, 'Tropem XI-wiecznego psałterza: fragmenty angielskiego rękopisu w księgozbiorze elbląskiego erudyty'
 • 2022: University of Wasaw, Analiza chemiczna w ochronie zabytków, Tajemnica XVI-wiecznej gramatyki hebrajskiej: fragmenty XI-wiecznego psałterza w badaniach filologicznych i fizyko-chemicznych' (wspólautorzy: P. Targowski, G. Z. Żukowska, M. Kowalska, B. Wagner, D. Jutrzenka-Supryn, P. Pludra-Żuk, E. Chlebus)
 • 2022: University of Warsaw, Ars Culturae Memoriae / The Art of Cultural Memory, an interdisciplinary conference, 'Framing the prayer: mnemonic models of the Pater Noster in medieval England'
 • 2021: Bristol Centre for Medieval Studies, University of Bristol, From Fragment to Whole. Interpreting Medieval Manuscript Fragments, 'A phantom psalter from late Anglo-Saxon England – a new piece of the puzzle'
 • 2019: Medium Ævum Conference, The Dark Archives, Oxford,‘Reconstructing medieval English religious culture: forgotten manuscript sources versus digital media’
 • 2019: keynote speaker at the 7th Medieval Symposium, Koszalin University, ‘Between the land and the sea – on linguistic and editorial cruces in the Old English elegies’
 • 2019: keynote speaker at the 7th Old English Student Conference, Jagiellonian University, Kraków, ‘A dragon or a snake? On linguistic and functional ambiguities of medieval monsters’
 • 2018: 25th International Medieval Congress, University of Leeds ‘Continuity and innovation in medieval English prayers – the case of the Pater Noster’ 
 • 2018: Textus et Pictura II, International Conference on Medieval Manuscripts, Mikołaj Kopernik University, Toruń, ‘A Middle English metrical gloss from Pavia, Ms. Aldini 69’ 
 • 2018: International Conference on English Historical Linguistics SLIN 18, Leopold-Franzens Universität, Innsbruck ‘Romance elements in the architecture of non-canonical variants of medieval English Pater noster
 • 2017: Textus et Pictura I, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ‘Między tekstem a obrazem – staroangielskie poematy liturgiczne w rękopisach i edycjach’ 
 • 2016: I Kongres Historyków Języka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ‘Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy' (we współautorstwie z Anną Just) 
 • 2015: International Linguistic Conference ‘Ways to Religion’, University of Wrocław, ‘Remembrance of things past – metrical patterns in the Paris Psalter psalms’ 
 • 2014: Internationale Wissenschafliche Konferenz Im Rahmen Des Projekts ‘Literatur – Kontexte’, University of Warsaw ‘Can angels be glosses? On the functions of images in medieval English manuscripts’ 
 • 2008: Generative Linguistics in Poland GLiP-6, ‘Conspiracies in Old English: the case of h’. 
 • 2005: 13th Manchester Phonology Meeting, ‘How abstract are children’s representations: evidence from Polish’ (co-speaker: B. Łukaszewicz)
 • 2003: 11th Manchester Phonology Meeting, poster presentation ‘Old English Hiatus’
 • 2002: Generative Linguistics in Poland GLiP-4, ‘Contraction and lengthening in Old English’ 

Inne

Granty i stypendia badawcze

 • 2023-24 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge, stypendium badawcze, projekt 'A reconstruction of an eleventh-century Latin psalter from England based on extant manuscript fragments’
 • 2022 Polska Akademia Nauk, Fundacja Lanckorońskich z Brzezia, stypendium badawcze, projekt „Rekonstrukcja XI-wiecznego psałterza anglosaskiego na podstawie rozproszonych fragmentów (membra disiecta)”
 • 2020 Mikrogrant IDUB, projekt "Analiza multispektralna wybranych kart z rękopisu Oxford, Corpus Christi College MS 69 lub Pavia, Bibliotheca Universitaria MS Aldini 69", we współpracy z Centre for the Study of Manuscript Cultures w Hamburgu
 • 2020 Polska Akademia Nauk, Fundacja Lanckorońskich z Brzezia, stypendium badawcze, projekt “Średnioangielskie wersyfikowane przekłady i parafrazy Pater noster w rękopisach ze zbiorów British Library i Lambeth Palace Library w Londynie”, British Library, Londy
 • 2019 Mikrogrant Rektora UW, British Library, Londyn
 • 2018/2019 The Sassoon Visiting Fellowship 2018/2019, projekt Middle English Metrical Translations and Paraphrases of the Pater Noster in Bodleian Library Manuscripts”, Bodleian Library, University of Oxford
 • 2017 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2016 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2015 Mary and Clifford Corbridge Trust Scholarship, University of Cambridge
 • 2010 Grant badawczy prowadzony w Bodleian Library w Oxford, dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu - N104177736 “Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Przekłąd i opracowanie naukowe”
 • 2008 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002/2003 Fulbright Junior Grant, Stanford University, Stanford

Projekty badawcze i edukacyjne

 • 2020-2021  Projekt badawczy "Multispectral Analysis of palimpsest fragments in Oxford, Corpus Christi College MS 59 and Pavia; Bibliotheca Universitaria MS Aldini 69", w ramach mikrograntu UW IDUB prowadzony we współpracy z ekspertami z Centre for the Study of Manuscript Cultures Uniwersytetu w Hamburgu
 • 2018-2023 Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki “Słownik Historyczny Terminów Gramatycznych” nr 0101/NPRH6/H11/85/2018; rola w projekcie: wykonawca i koordynator prac and źródłami angielskimi; redakcja i opracowanie haseł w języku angielskim
 • 2009-2011 Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N104177736), Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Przekład i opracowanie Naukowe"; rola w projekcie: kierownik
 • 2019-2023 Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”, nr POWR.03.01.00-00-T215/18; funkcja: szkoleniowiec

Organizacja cyklu spotkań mediewistycznych i wykładów otwartych z udziałem gości z kraju i zagranicy:

 • "Meetings with the Psalms and Psalters 2023-2024" (a series of international seminar meetings: https://siglum.uw.edu.pl/wsw/2862-2/)
 • dr Agnieszka Fabiańska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rękopisów, „Habent sua fata libelli. O kolekcji Gabinetu Rękopisów BUW” (8.06.2021)
 • dr Mateusz Marszałkowski, Instytut Historii Nauki PAN, "Dekoracje filigranowe w  średniowiecznych rękopisach pelplińskich" (20.04.2021)
 • dr Łukasz Neubauer, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, "They began to sing him a sorhleoð: possible echoes of the Anglo-Saxon funerary rites in The Dream of the Rood" (24.03.2021)
 • dr Paulina Pludra-Żuk, Instytut Historii Nauki PAN, "Średniowieczne Biblie wierszowane" (7.01.2020)
 • prof. Jan Čermák, Uniwersytet Karola w Pradze, "Constraints of Culture, Limits of Language: Old English Poetry in Czech” (24.10.2019)
 • dr. Tomasz Szybisty, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Między mrokiem a barwą. Percepcja architektury gotyckiej w niemieckiej literaturze pięknej przełomu XVII i XIX wieku” (20.05.2019)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, Warsztaty kodykologiczne w Gabinecie Rękopisów BUW (14.03.2019)
 • prof. Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki PAN, "Glossa biblijna – istotny etap w recepcji tekstu Pisma świętego i w rozwoju średniowiecznej nauki” (23.11.2018)
 • prof. Ronnie Ellenblum, Hebrew University of Jerusalem, ‘Fragility and Climate Change: The Collapse of Complex Civilizations in the Eastern Mediterranean and China during the Medieval Climate Anomaly’ (17.10.2018)
 • dr hab. Magdalena Bator, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, "Cooking recipes in Middle English" (24.04.2018)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, "Valerius Maximus (1st century AD) and Heinrich von Mügeln (ca. 1319-1380). Translating classical exempla into the vernacular" (13.03.2018)
 • dr hab., prof. UW Anna Just, Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, "O perełkach i obdartych śmieciach, czyli niemieckojęzycznych rękopisach z dawnej Biblioteki Załuskich (1747-1795) w zbiorach Biblioteki Narodowej” (17.01.2018)
 • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, "Czy rzeczywiście tak zaczął się Renesans?” (22.11.2017)
 • dr. Sylwester Łodej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, "On the diachronic semantics of pope: from a medieval bishop of Rome to pest of grain crops and a drink of mulled wine” (17.05.2017)
 • prof. Hans Sauer, Uniwersytet w Monachium, "English binomials: structure and history" (26.04.2017)
 • prof. dr. Nine Miedema, Uniwersytet w Saarbrücken, "John Capgrave and the medieval Wonders of Rome" (07.04.2017)
 • dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394)" (16.03.2017)
 • dr Paweł Krupa OP, Instytut Tomistyczny w Warszawie „Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku”(23.11.2016)
 • dr Izabela Winiarska-Górska „Na tropach staropolskiej grafii: Kazania Świętokrzyskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski” (13.05.2016)
 • dr hab. Dominika Skrzypek,  "Futhark. Mysteries and history of the runic alphabet” (19.04.2016)
 • dr Aleksandra Czapelska, IH PAN, "Królowie, którzy stworzyli Anglię. Od Alfreda Wielkiego do Edgara”(11.03.2016)
 • prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, "Saskie początki na Wyspie i na Kontynencie we  wczesnośredniowiecznych przekazach narracyjnych” (15.01.2016)
 • dr hab., prof. KUL Magdalena Charzyńska-Wójcik "The Anatomy of Two Medieval Texts: False Facts and Factual Frauds” (10.12.2015)
 • prof. dr hab. Roman Michałowski, WNH UW, "Renesans karoliński i Anglosasi”(18.11.2015)