dr hab. Monika Opalińska


Theoretical linguistics

associate professor

Room number: 236

Phone: +48 (22) 5531416

email: m.opalinska@uw.edu.pl

  Office hours: Summer semester 2019-2020
Wednesday - 11.30-12.00 and 13.30-14.30
dr hab. Monika Opalińska

Degrees

"M.A., University of Warsaw, 1998

Ph.D., University of Warsaw, 2002

Postdoctoral degree (habilitacja), University of Warsaw, 2015"


Research interests and projects

  • phonetics and phonology
  • historical linguistics
  • historical phonology of Germanic languages
  • history of the English language
  • Old Germanic metrics
  • language and literature of medieval England
  • translation of medieval literature
  • manuscript studies


Selected publications

Books

Czaplicki, B. , Opalińska, M. & Łukaszewicz, B. (Eds.). (2018). Phonology, Fieldwork and Generalisations. . Berlin: Peter Lang.

Opalińska, M. (2016). "Święty Ojcze, który mieszkasz w niebiosach..." Staroangielskie parafrazy Modlitwy Pańskiej. (1st ed.). Kraków-Tyniec: Homini. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.

Opalińska, M. (2014). To the rhythm of poetry. A study of late Old English metrical prayers. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opalińska, M. (2013). Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Chapters

Opalińska, M. (2018). “Hearing the inaudible” – on scribal representations of phonological categories in medieval English verse. In B. Czaplicki , M. Opalińska & B. Łukaszewicz (Eds.). Phonology, Fieldwork and Generalisations. (pp. 169-184). Berlin: Peter Lang.

Just, A. & Opalińska, M. (2018). Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy - reguła czy wyjątek?. In M. Pastuch , M. Siuciak , W. Wilczek & K. Wąsińska (Eds.). Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. (pp. 136-153). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Opalińska, M. (2017). "O Ihesu Crist, þe verray lycht": on the origins of English Christian tradition in the light of versified prayers. In M. Błaszkiewicz & Ł. Neubauer (Eds.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (pp. 21-35). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Articles

Opalińska, M. (2016). The (un)known Beowulf - walking through the shadows of an Old English epic. Kwartalnik Neofilologiczny, 63, (pp. 269-280).

Opalińska, M. (2015). Meandry filologii. Na marginesie lektury książki Jamesa Turnera Philology. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Princeton 2014. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9, (pp. 312-326).

Older publications can be found on the complete list in PBN