dr Maciej Rosiński


Językoznawstwo teoretyczne

adiunkt

Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Koordynacji Działań Informatycznych

Pokój numer: 237

Telefon: +48 (22) 5531416

email: m.rosinski@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Zima 2019/2020
czwartek - 11.30-13.00
dr Maciej Rosiński

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2013

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2018:

"Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts"

Nagroda Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Językoznawstwa Kognitywnego obronioną w roku 2018.


Zainteresowania

  • językoznawstwo kognitywne
  • metafora i metonimia pojęciowa
  • analiza gestów
  • analiza dyskursu multimodalnego
  • Filozofia współczesna: epistemologia i filozofia matematyki


Wybrane publikacje

Rozdział

Fiedorczuk-Glinecka, J. i Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Artykuły

Marhula, J. E. i Rosiński, M. (2017). Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?. Polonica, 37, (s. 23-36).

Marhula, J. E. i Rosiński, M. (2014). Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Resoviensia, , (s. 32-43).

Rosiński, M. (2013). Cognitive models in educational discourse. Acta Philologica, 44, (s. 43-51).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

1. Udział w konferencjach w Polsce:

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 13-16 września 2017, Referat: "Język i Geometria"

New Materialism Conference 2016. Performing Situated Knowledges: Space, Time Vulnerbality, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 21-23 września, 2016, Referat: „Two approaches towards the body in mathematics”

Jezykoznawstwo Kognitywne w 2014 roku, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 15-16 września 2014, Referat: „Metaphor-based Metonymy: A Case Study in Mathematics Education”

Transgresje Matematyczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 15-18 czerwca 2014, Referat: „Metafory w nauczaniu matematyki: przykład zastosowania Teorii Metafory Pojęciowej”

Young Linguists' Meeting in Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 4-6 kwietnia 2014, Referat: „Identifying Metaphor in Discourse: Reliability and Replicability of MIPVU”

2. Udział w konferencjach zagranicznych:

International Cognitive Linguistics Conference 14, University of Tartu, Estonia, Tartu 10-14 Lipca 2017, Referat: "Dynamic approach to metaphor and the emergence of mathematical conepts"

International Conference on Multimodal Communication, Osnabrück Universität, Niemcy, Osnabrück 9-11 czerwca, 2017, Referat:"A multimodal analysis of the emergence of geometrical concepts"

11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor: Metaphor in the Arts, in Media and Communication, Freie Universität Berlin, Niemcy, Berlin, 1-4 czerwca 2016, Referat: „The use of multimodal metaphors in communicating geometrical ideas”

IV International Conference on Metaphor and Discourse: New Cognitive Domains in the 21st Century, Universitat Jaume I. Hiszpania, Castellón de la Plana, 3-4 grudnia 2015. Referat: „Metaphors in Geometry: A Multi-modal Analysis of Mathematics Discourse”

RaAM specialized seminar on Metaphors in/and/of Translation, Leiden University, Holandia, Lejda, 10-12 czerwca 2015, Referat: MIPVU in Polish: Translating the Method

10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, University of Cagliari, Włochy, Cagliari, 20-23 czerwca, 2014, Referat 1: Identyfing Metaphor in Polish Radio Talk, Referat 2: Metaphors in Educational Discourse: the Notion of Function in Mathematics Education