dr Maciej Rosiński


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 3.223

email: m.rosinski@uw.edu.pl

  Dyżur: Aktualne godziny dostępne w formularzu:
https://calendar.app.google/ySxLoQpnthj6rN868
dr Maciej Rosiński

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2013

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2018

Nagroda Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Językoznawstwa Kognitywnego obronioną w roku 2018.


Zainteresowania

 • językoznawstwo kognitywne
 • ikoniczność w językoznawstwie i semiotyce
 • metafora i metonimia pojęciowa
 • analiza gestów
 • analiza dyskursu multimodalnego
 • filozofia współczesna: epistemologia, pojęcie ucieleśnienia, filozofia matematyki


Wybrane publikacje

 

Książki

 • Rosiński, M. (2019). Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

 • Marhula, J. i Rosiński, M. (2019). Linguistic metaphor identification in Polish. W: Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T., i Reijnierse, W. G (Red.). Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world. (184-202). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Fiedorczuk-Glinecka, J. i Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. W: J. Włodarczyk i Z. Ładyga-Michalska (Red.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (s. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Artykuły

 • Marhula, J. i Rosiński, M. (2017). Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?. Polonica, 37, (s. 23-36).
 • Marhula, J. i Rosiński, M. (2014). Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Resoviensia, 11, (s. 32-43).
 • Rosiński, M. (2013). Cognitive models in educational discourse. Acta Philologica, 44, (s. 43-51).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

1. Udział w konferencjach w Polsce:

Cognitive Linguistics in the Year 2019, Uniwersytet w Białymstoku, 26-28 września 2019, Referat: „Challenges with metaphor identification in Polish”

Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass, Uniwersytet Warszawski, 7-9 czerwca 2018, Referat: „Constructions in gesture space”

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 13-16 września 2017, Referat: "Język i Geometria"

New Materialism Conference 2016. Performing Situated Knowledges: Space, Time Vulnerbality, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 21-23 września, 2016, Referat: „Two approaches towards the body in mathematics”

Jezykoznawstwo Kognitywne w 2014 roku, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 15-16 września 2014, Referat: „Metaphor-based Metonymy: A Case Study in Mathematics Education”

Transgresje Matematyczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 15-18 czerwca 2014, Referat: „Metafory w nauczaniu matematyki: przykład zastosowania Teorii Metafory Pojęciowej”

Young Linguists' Meeting in Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 4-6 kwietnia 2014, Referat: „Identifying Metaphor in Discourse: Reliability and Replicability of MIPVU”

2. Udział w konferencjach zagranicznych:

International Cognitive Linguistics Conference 14, University of Tartu, Estonia, Tartu 10-14 Lipca 2017, Referat: "Dynamic approach to metaphor and the emergence of mathematical conepts"

International Conference on Multimodal Communication, Osnabrück Universität, Niemcy, Osnabrück 9-11 czerwca, 2017, Referat:"A multimodal analysis of the emergence of geometrical concepts"

11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor: Metaphor in the Arts, in Media and Communication, Freie Universität Berlin, Niemcy, Berlin, 1-4 czerwca 2016, Referat: „The use of multimodal metaphors in communicating geometrical ideas”

IV International Conference on Metaphor and Discourse: New Cognitive Domains in the 21st Century, Universitat Jaume I. Hiszpania, Castellón de la Plana, 3-4 grudnia 2015. Referat: „Metaphors in Geometry: A Multi-modal Analysis of Mathematics Discourse”

RaAM specialized seminar on Metaphors in/and/of Translation, Leiden University, Holandia, Lejda, 10-12 czerwca 2015, Referat: MIPVU in Polish: Translating the Method

10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, University of Cagliari, Włochy, Cagliari, 20-23 czerwca, 2014, Referat 1: Identyfing Metaphor in Polish Radio Talk, Referat 2: Metaphors in Educational Discourse: the Notion of Function in Mathematics Education

3. Wystąpienia gościnne

"Dynamic and multimodal aspects of metaphors in geometry."  25 czerwca 2019, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)