dr Maciej Rosiński


Department of the English Language

assistant professor

Room number: 3.223

email: m.rosinski@uw.edu.pl

  Office hours: Please use this form for appointments:
https://calendar.app.google/ySxLoQpnthj6rN868
dr Maciej Rosiński

Degrees

M.A. in English, University of Warsaw, 2013

Ph.D. in Linguistics, University of Warsaw, 2018

Award of the Polish Cognitive Linguistics Association for the Best Ph.D. dissertation in Cognitive Linguistics in 2018.


Research interests and projects

  • Cognitive linguistics
  • Iconicity in linguistics and semiotics
  • Conceptual metaphor and metonymy
  • Gesture analysis
  • Multimodal discourse analysis
  • Contemporary philosophy: philosophy of mathematics, epistemology


Selected publications

Books

Rosiński, M. (2019). Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Chapters

Marhula, J. & Rosiński, M. (2019). Linguistic metaphor identification in Polish. In: Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T., & Reijnierse, W. G (Eds.). Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world. (pp. 184-202). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fiedorczuk-Glinecka, J. & Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Articles

Marhula, J. E. & Rosiński, M. (2017). Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?. Polonica, 37, (pp. 23-36).

Marhula, J. E. & Rosiński, M. (2014). Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Resoviensia, , (pp. 32-43).

Rosiński, M. (2013). Cognitive models in educational discourse. Acta Philologica, 44, (pp. 43-51).

Older publications can be found on the complete list in PBN


Conferences

Conferences

Polish conferences

Cognitive Linguistics in the Year 2019, Uniwersytet w Białymstoku, 26-28 września 2019, Referat: „Challenges with metaphor identification in Polish”

Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass, Uniwersytet Warszawski, 7-9 czerwca 2018, Referat: „Constructions in gesture space”

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 13-16 września 2017, Paper: "Język i Geometria"

New Materialism Conference 2016. Performing Situated Knowledges: Space, Time Vulnerbality, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 21-23 września, 2016, Referat: „Two approaches towards the body in mathematics”

Jezykoznawstwo Kognitywne w 2014 roku, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 15-16 września 2014, Paper: „Metaphor-based Metonymy: A Case Study in Mathematics Education”

Transgresje Matematyczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 15-18 czerwca 2014, Paper: „Metafory w nauczaniu matematyki: przykład zastosowania Teorii Metafory Pojęciowej”

Young Linguists' Meeting in Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 4-6 kwietnia 2014, Paper (with Joanna Marhula): „Identifying Metaphor in Discourse: Reliability and Replicability of MIPVU”

International conferences:

International Cognitive Linguistics Conference 14, University of Tartu, Estonia, Tartu 10-14 Lipca 2017, Paper: "Dynamic approach to metaphor and the emergence of mathematical conepts"

International Conference on Multimodal Communication, Osnabrück Universität, Niemcy, Osnabrück 9-11 czerwca, 2017, Paper:"A multimodal analysis of the emergence of geometrical concepts"

11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor: Metaphor in the Arts, in Media and Communication, Freie Universität Berlin, Niemcy, Berlin, 1-4 czerwca 2016, Paper: „The use of multimodal metaphors in communicating geometrical ideas”

IV International Conference on Metaphor and Discourse: New Cognitive Domains in the 21st Century, Universitat Jaume I. Hiszpania, Castellón de la Plana, 3-4 grudnia 2015. Paper: „Metaphors in Geometry: A Multi-modal Analysis of Mathematics Discourse”

RaAM specialized seminar on Metaphors in/and/of Translation, Leiden University, Holandia, Lejda, 10-12 czerwca 2015, Paper (with Joanna Marhula): MIPVU in Polish: Translating the Method

10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, University of Cagliari, Włochy, Cagliari, 20-23 czerwca, 2014, Paper 1 (with Joanna Marhula): Identyfing Metaphor in Polish Radio Talk, Paper: 2 Metaphors in Educational Discourse: the Notion of Function in Mathematics Education

Guest lectures

"Dynamic and multimodal aspects of metaphors in geometry."  25 czerwca 2019, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)