dr Maciej Rosiński


Theoretical linguistics

assistant professor

Institute’s representative for IT coordination

Room number: 237

Phone: +48 (22) 5531416

email: m.rosinski@uw.edu.pl

  Office hours: Summer semester 2019-2020
Thursday - 11:30-13:00
dr Maciej Rosiński

Degrees

M.A. in English, University of Warsaw, 2013

Ph.D. in Linguistics, University of Warsaw, 2018:

"Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts"; Award of the Polish Cognitive Linguistics Association for the Best Ph.D. dissertation in Cognitive Linguistics in 2018.


Research interests and projects

  • Cognitive linguistics
  • Conceptual metaphor and metonymy
  • Gesture analysis
  • Multimodal discourse analysis
  • Contemporary philosophy: philosophy of mathematics, epistemology


Selected publications

Books

Rosiński, M. (2019). Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Chapters

Marhula, J. & Rosiński, M. (2019). Linguistic metaphor identification in Polish. In: Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T., & Reijnierse, W. G (Eds.). Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world. (pp. 184-202). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fiedorczuk-Glinecka, J. & Rosiński, M. (2015). Metafory w każdym życiu: fenomenologia, biosemiotyka, poezja. In J. Włodarczyk & Z. Ładyga-Michalska (Eds.). Po humanizmie: od animal studies do technokrytyki. (pp. 211-240). Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.

Articles

Marhula, J. E. & Rosiński, M. (2017). Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?. Polonica, 37, (pp. 23-36).

Marhula, J. E. & Rosiński, M. (2014). Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Resoviensia, , (pp. 32-43).

Rosiński, M. (2013). Cognitive models in educational discourse. Acta Philologica, 44, (pp. 43-51).

Older publications can be found on the complete list in PBN


Conferences

Conferences

Polish conferences

Cognitive Linguistics in the Year 2019, Uniwersytet w Białymstoku, 26-28 września 2019, Referat: „Challenges with metaphor identification in Polish”

Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass, Uniwersytet Warszawski, 7-9 czerwca 2018, Referat: „Constructions in gesture space”

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 13-16 września 2017, Paper: "Język i Geometria"

New Materialism Conference 2016. Performing Situated Knowledges: Space, Time Vulnerbality, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 21-23 września, 2016, Referat: „Two approaches towards the body in mathematics”

Jezykoznawstwo Kognitywne w 2014 roku, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 15-16 września 2014, Paper: „Metaphor-based Metonymy: A Case Study in Mathematics Education”

Transgresje Matematyczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 15-18 czerwca 2014, Paper: „Metafory w nauczaniu matematyki: przykład zastosowania Teorii Metafory Pojęciowej”

Young Linguists' Meeting in Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 4-6 kwietnia 2014, Paper (with Joanna Marhula): „Identifying Metaphor in Discourse: Reliability and Replicability of MIPVU”

International conferences:

International Cognitive Linguistics Conference 14, University of Tartu, Estonia, Tartu 10-14 Lipca 2017, Paper: "Dynamic approach to metaphor and the emergence of mathematical conepts"

International Conference on Multimodal Communication, Osnabrück Universität, Niemcy, Osnabrück 9-11 czerwca, 2017, Paper:"A multimodal analysis of the emergence of geometrical concepts"

11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor: Metaphor in the Arts, in Media and Communication, Freie Universität Berlin, Niemcy, Berlin, 1-4 czerwca 2016, Paper: „The use of multimodal metaphors in communicating geometrical ideas”

IV International Conference on Metaphor and Discourse: New Cognitive Domains in the 21st Century, Universitat Jaume I. Hiszpania, Castellón de la Plana, 3-4 grudnia 2015. Paper: „Metaphors in Geometry: A Multi-modal Analysis of Mathematics Discourse”

RaAM specialized seminar on Metaphors in/and/of Translation, Leiden University, Holandia, Lejda, 10-12 czerwca 2015, Paper (with Joanna Marhula): MIPVU in Polish: Translating the Method

10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, University of Cagliari, Włochy, Cagliari, 20-23 czerwca, 2014, Paper 1 (with Joanna Marhula): Identyfing Metaphor in Polish Radio Talk, Paper: 2 Metaphors in Educational Discourse: the Notion of Function in Mathematics Education

Guest lectures

"Dynamic and multimodal aspects of metaphors in geometry."  25 czerwca 2019, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)