Badania naukowe z zakresu językoznawstwa w Instytucie Anglistyki


Instytut Anglistyki UW skupia wielu wybitnych naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach językoznawstwa. Opracowania, stanowiące zwieńczenie ich zaangażowania i ciężkiej pracy pojawiły się w wielu spośród najbardziej renomowanych czasopism o tematyce lingwistycznej [lista MNiSW, grupa A] takich jak Linguistic Inquiry, Applied Linguistics, Annual Review of Applied Linguistics i wielu innych. Właśnie owe badania sprawiają, że IA jest wiodącą jednostką w zakresie badań, które są w niej prowadzone. W ramach misji naukowej, ZJA publikuje czasopismo Warsaw Studies in English Historical Linguistics i współpracuje z innymi zakładami działającymi w IA w wydawaniu periodyku Anglica obejmującego zagadnienia z zakresu szeroko pojętej anglistyki.


Oprócz działalności doświadczonych uczonych, ZJA także angażuje młodych naukowców do udziału w życiu naukowym jednostki i czynnego zaangażowania w badania naukowe. Mając to na uwadze, w ramach ZJA stworzono koła naukowe, takie jak Linguists in the Making, dające sposobność najzdolniejszym, by mogli wymieniać się poglądami z kolegami i mentorami oraz by szlifowali umiejętności przydatne w przyszłej pracy badawczej.

Gałęzie językoznawstwa badane w Instytucie Anglistyki: