Badania naukowe z zakresu językoznawstwa w Instytucie Anglistyki


Instytut Anglistyki UW skupia wielu wybitnych naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach językoznawstwa. Opracowania, stanowiące zwieńczenie ich zaangażowania i ciężkiej pracy pojawiły się w wielu spośród najbardziej renomowanych czasopism o tematyce lingwistycznej [lista MNiSW, grupa A] takich jak Linguistic Inquiry, Applied Linguistics, Annual Review of Applied Linguistics i wielu innych. Właśnie owe badania sprawiają, że IA jest wiodącą jednostką w zakresie badań, które są w niej prowadzone. W ramach misji naukowej, ZJA publikuje czasopismo Warsaw Studies in English Historical Linguistics i współpracuje z innymi zakładami działającymi w IA w wydawaniu periodyku Anglica obejmującego zagadnienia z zakresu szeroko pojętej anglistyki.

Gałęzie językoznawstwa badane w Instytucie Anglistyki:

Czym jeszcze zajmują się pracownicy Zakładu Języka Angielskiego?


Nie tylko językiem angielski. Zakład Języka Angielskiego oferuje coś więcej niż tylko możliwość głębszego poznania języka angielskiego. Niezależnie od tego, jaki język Cię interesuje, tak naprawdę możesz zajmować się nim właśnie tutaj. Język portugalski? Nie ma problemu. Nauczane tutaj teorie językoznawcze takie jak fonologia generatywna, w tym teoria optymalności, pozwolą Ci opisywać dowolny język na świecie. Możesz też badać języki regionalne, takie jak język kaszubski i dialekty języka polskiego, takie jak dialekt kurpiowski. Albo zagłębić się w przeszłość i dzięki językoznawstwu historycznemu badać wiekowe teksty i opisywać zmiany zachodzące w języku. A może zastanawiałeś się kiedyś, skąd się biorą błędy językowe? Czy są tak przypadkowe, jak się wydaje? Jeżeli natomiast ciekawią Cię regularności w rozwoju języka u dzieci, możesz zająć się badaniem akwizycji.

Oto przykłady zagadnień, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:

  • Akwizycja fonologiczna
  • Badania nad dialektem kurpiowskim
  • Dialekt kaszubski
  • Językoznawca do zadań specjalnych
  • Portugalski w Instytucie Anglistyki UW
  • Teoria optymalności – Który kandydat zwycięży?