Badania naukowe z zakresu językoznawstwa w Instytucie Anglistyki


Instytut Anglistyki UW skupia wielu wybitnych naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach językoznawstwa. Opracowania, stanowiące zwieńczenie ich zaangażowania i ciężkiej pracy pojawiły się w wielu spośród najbardziej renomowanych czasopism o tematyce lingwistycznej [lista MNiSW, grupa A] takich jak Linguistic Inquiry, Applied Linguistics, Annual Review of Applied Linguistics i wielu innych. Właśnie owe badania sprawiają, że IA jest wiodącą jednostką w zakresie badań, które są w niej prowadzone. W ramach misji naukowej, ZJA publikuje czasopismo Warsaw Studies in English Historical Linguistics i współpracuje z innymi zakładami działającymi w IA w wydawaniu periodyku Anglica obejmującego zagadnienia z zakresu szeroko pojętej anglistyki.

Gałęzie językoznawstwa badane w Instytucie Anglistyki: