Socjolingwistyka

Socjolingwistyka jest gałęzią językoznawstwa badającą zależności pomiędzy językiem a społeczeństwem. Podczas kursów z zakresu tej specjalizacji, studenci zapoznają się ze standardowymi i niestandardowymi odmianami angielszczyzny, w tym odmianami charakterystycznymi dla obszarów geograficznych, grup etnicznych, czy klas społecznych. Specjalne kursy poświęcone są odmianom angielszczyzny używanym w różnych miejscach na świecie.

Inne omawiane zagadnienia to:

  • język a dialekt;
  • język a płeć;
  • język a kontekst;
  • język a komunikacja społeczna;
  • wielojęzyczność.

Kursy z zakresu socjolingwistyki czerpią z prac wybitnych badaczy, takich jak William Labov, Peter Trudgill, czy James Milroy. Oprócz standardowych kursów z zakresu socjolingwistyki, nasz zakład proponuje także kursy z zakresu socjolingwistyki historycznej skupiające się na zależnościach między językiem a społeczeństwem w minionych epokach, nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale także w Ameryce, Australii, Indiach, czy Afryce.