Zastosowanie komputerów w językoznawstwie i przetwarzanie języka naturalnego

Zastosowanie komputerów w językoznawstwie i przetwarzanie języka naturalnego (PJN) stanowią jedne z najprężniej rozwijających się dziedzin badań interdyscyplinarnych. Z jednej strony, technologie informacyjne wyposażyły językoznawców w nowe narzędzia i unaoczniły cechy języka, które pozostawały niezauważone. Z drugiej strony, rozwój inteligentnych technologii (np. przekładu komputerowego, narzędzi rozpoznawania i syntezy mowy, słowników sprawdzających poprawność pisowni oraz edytorów tekstu) opiera się w znacznej mierze na zastosowaniu zaawansowanej wiedzy językoznawczej.

Badania w zakresie PJN stanowią jedną z teoretycznych podstaw sztucznej inteligencji i z tego względu leżą w obszarze zainteresowań zarówno językoznawców, jak i informatyków, matematyków, logików, psychologów i filozofów.

Nasz wydział prowadzi badania w zakresie następujących tematów badawczych:

  • fonetyka akustyczna
  • lingwistyka korpusowa – analiza obszernych baz tekstów
  • leksykografia – pisanie słowników i badanie słownictwa
  • polsko-angielska frazeologia kontrastywna  – porównywanie frazeologizmów i kolokacji w dwóch językach
  • językoznawstwo historyczne – diachroniczna analiza tekstów
  • składnia i morfologia – modelowanie języka naturalnego z zastosowawniem formalizmów
  • nauka języka wspomagana komputerowo (CALL)

Kursy drugiego i trzeciego stopnia proponowane przez ZJA przygotowują studentów do samodzielnej pracy badawczej we wspomnianych obszarach, zaznajamiając ich z rozmaitymi narzędziami, oprogramowaniem, metodami i technikami używanymi w PJN. Studenci mają sposobność poznać potencjał, jaki kryje się zastosowaniu nowych technologii w glottodydaktyce (nauczaniu języków obcych) i przekładzie.