O zakładzie

W swojej ofercie dydaktycznej i badaniach naukowych Zakład Języka Angielskiego jest odpowiednikiem z jednej strony brytyjskiego Department of the English Language, a z drugiej strony amerykańskiego Department of Linguistics. Badania naukowe dotyczą nie tylko samego języka angielskiego, lecz także teorii językoznawczych uprawianych w krajach anglojęzycznych. Teorie te odnoszą się do ogólnego modelu języka, a więc mają zastosowanie do wszystkich języków świata. Oznacza to, że materiałem do badań naukowych jest nie tylko język angielski, ale i inne języki. Szczególną rolę odgrywa tu język polski, gdyż jego budowa ogromnie różni się od budowy języka angielskiego. Jednym z głównych kierunków badań naukowych prowadzonych w Zakładzie jest szukanie odpowiedzi na pytanie, na czym polegają różnice pomiędzy językami i jakie są przyczyny tych różnic.

Tradycja i nowoczesne technologie

Duża grupa pracowników naukowych, w tym wielu wybitnych profesorów, zgłębia wszelkie tajniki języka używając zarówno tradycyjnych metod jak i najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych, takich jak wysokiej jakości sprzęt do rejestracji i analizy mowy czy ogromne bazy danych językowych przeszukiwane przy pomocy odpowiednich programów. Wyniki takich badań często przyczyniają się do dalszego rozwoju technologii obecnej w naszym codziennym życiu. Przykładem mogą być choćby programy do rozpoznawania i syntezy mowy, czatboty czy inteligentne wyszukiwarki, których nie dałoby się stworzyć bez głębokiego zrozumienia struktury języka. Podstawę do badań zawsze stanowi jednak solidny warsztat naukowy rozwijany przez pokolenia naukowców już od stuleci.

Oferta dydaktyczna

Zakład Języka Angielskiego oferuje zajęcia, które skupiają się na opisywaniu i badaniu angielszczyzny, a także innych języków. Dzięki proponowanym przez nas kursom można między innymi dowiedzieć się, czym różnią się od siebie „języki angielskie” w różnych częściach świata, w jaki sposób uczymy się swojego języka ojczystego jako dzieci, jak mógł brzmieć język staroangielski, oraz w jaki sposób naukowcy stosują komputery do badania zjawisk lingwistycznych. Taka wiedza nie tylko pozwala zrozumieć, jak powstał i funkcjonuje język angielski, ale także czyni jego naukę bardziej skuteczną. Na przykład, na naszych zajęciach nauczamy fonetyki i alfabetu fonetycznego – nawet podstawowa znajomość tych zagadnień pozwala uczyć się wymowy języków obcych w znacznie bardziej efektywny sposób niż jedynie przez próbę naśladowania rodzimych użytkowników języka.

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje przedmioty propedeutyczne (Wstęp do językoznawstwa, Fonetyka i fonologia, Składnia oraz Historia języka angielskiego), przedmioty specjalistyczne (kursy) oraz seminaria magisterskie i doktorskie. Bogactwo oferty dydaktycznej jest unikalne nie tylko w skali polskiej, ale także w skali europejskiej, o czym świadczy fakt, iż każdego roku Zakład prowadzi ponad 40 typów różnych zajęć językoznawczych.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne ukierunkowane są na uczenie studentów myślenia kreatywnego, logicznego rozumowania oraz umiejętności analitycznych, a nie tylko prostych faktów. Tym celom służą m.in. zadania badawcze (tzw. "assignments"), których rozwiązanie zlecamy studentom. Nasi absolwenci doskonale sobie radzą na konkurencyjnym rynku pracy i łatwo znajdują dobre zatrudnienie.

 


Zobacz też: