dr hab. Paweł Kornacki


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 237

Telefon: +48 (22) 5531416

email: p.kornacki@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Kornacki

Przebieg kariery

magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1990

doktor nauk humanistycznych, The Australian National University, 1996

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

  • językoznawstwo antropologiczne
  • komunikacja międzykulturowa
  • teoria naturalnego metajęzyka semantycznego


Promotor

2016. Selected Aspects of Verbal Interaction in the Multilingual Society of Kurdistan. A Case Study: Greetings in Erbil. Sardar Bahri Abduljabbar Akrei. Wydział Neofilologii UW, Instytut Anglistyki


Wybrane publikacje

Rozdział

Kornacki, P. (2017). Rènao: What does it mean to have a good time the Chinese way?. W: A. Duszak , A. Jabłoński i A. Leńko-Szymańska (Red.). East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation. (s. 57-82). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS Uniwersytet Warszawski.

Artykuły

Kornacki, P. (2015). A Note on the Grammatical Functions and Patterns of Use of the Function Word 'Ol' in Written Tok Pisin (New Guinea Pidgin). Anglica. An International Journal of English Studies, 24, (s. 49-61).

Kornacki, P. (2013). Tok Pilai: Exploring an Expressive Dimension of Tok Pisin. Acta Philologica, 44, (s. 53-61).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN