dr Marcin Opacki


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 233

email: marcin.opacki@wn.uw.edu.pl

https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/profile/273/


Przebieg kariery

2011 – Uniwersytet Warszawski, magisterium (na podstawie pracy The Influence of Typological Features on Stylometric Text Classification);

2011 – 2016 – Słuchacz Studiów Doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW;

2011 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, wykładowca;

2012 – 2013 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, lingwista (project CESAR);

2013 – 2015 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, leksykograf (projekty NEKST i CLARIN);

2014 – Instytut Badań Edukacyjnych, konsultant ds. badań lingwistycznych;

2014 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, współwykonawca grantu badawczego NPRH (Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii);

2016 – Uniwersytet Warszawski, doktorat (na podstawie rozprawy Reconsidering Early Bilingualism. A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom);

Od 2016 – Uniwersytet Warszawski, adiunktura.


Zainteresowania

 • dyskretne relacje składniowe;
 • zastosowanie metod psycholingwistycznych w weryfikacji hipotez lingwistyki formalnej i teoretycznej;
 • zastosowanie metod lingwistyki korpusowej w weryfikacji hipotez lingwistyki formalnej i teoretycznej;
 • zastosowanie formalizmów składniowych i syn-semantycznych w badaniach psycholingwistycznych;
 • zastosowanie metod lingwistyki korpusowej i analityki lingwistycznej w glottodydaktyce, badaniach edukacyjnych i rozwojowych (R&D);
 • problemy badania składni, morfoskładni i syn-semantyki języka naturalnego w kontekście dwu i wielojęzyczności;
 • składniowe formalizmy regułowe i warunkowe.

Projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe:

 • 2018 (w trakcie) – Pełnomocnik, Trzecia Misja Uniwersytetu (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);
 • 2018 (w trakcie) – Kierownik, Kompetencje XXI Wieku, (Grant NCBiR POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17);
 • 2017 (w trakcie) – Ekspert/współwykonawca, Implementing the CLIL-VET model in vocational schools (Grant UE 2017-1-PL01-KA202-038309), Uniwersytet Warszawski i Instytut Technologii Eksploatacji (Kierownik z ramienia UW: Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
 • 2017 (w trakcie) – Ekspert/sekretarz projektu, Foreign Languages in Research and Teaching (Grant NCBiR WND-POWR.03.04.00-00-d071/16-01), Uniwersytet Warszawski (Kierownik: Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
 • 2016 – 2017 – Kierownik, Corpus-Based Investigations into the Syntax of English (Polish Ministry of Science and Higher Education Grant No. 113705);
 • 2014 – 2016 – Współwykonawca, Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii (Grant NPRH-PH65), Uniwersytet Warszawski (Kierownik: Agnieszka Otwninowska-Kasztelanic);
 • 2014 – Ekspert/Analityk, Badanie efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych (Kierownik: Magdalena Szpotowicz);
 • 2013 – 2014 – Lingwista/Leksykograf, projekt CLARIN: Common Linguistic Resources and Infrastructure, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik Konsorcjum: Steven Krauwer / Kierownik w IPI PAN: Adam Przepiórkowski);
 • 2012 – 2013 – Lingwista/Leksykograf, projekt NEKST: An Adaptive Problem Solving System Based on Electronic Resource Analysis, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik: Jacek Koronacki);
 • 2012 – 2013 – Lingwista, projekt CESAR: CEntral and South-east EuropeAn Resources, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik Konsorcjum: Tamás Váradi / Kierownik w IPI PAN: Adam Przepiórkowski).


Wybrane publikacje

Aktualnie informacje dostępne są tutaj

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Aktualne informacje dot. wystąpień konferencyjnych dostępne są tutaj


Inne

Aktualne informacje dot. projektów badawczych i wdrożeniowych dostępne są tutaj