dr Marcin Opacki


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 233

Telefon: +48 (22) 5531410

email: marcin.opacki@wn.uw.edu.pl

www.anakuma.pl

  Dyżur: Semestr Zima 2019-2020
wtorek - 15.30-17.00

Przebieg kariery

2011 – Uniwersytet Warszawski, magisterium (na podstawie pracy The Influence of Typological Features on Stylometric Text Classification);

2011 – 2016 – Słuchacz Studiów Doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW;

2011 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, wykładowca;

2012 – 2013 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, lingwista (project CESAR);

2013 – 2015 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, leksykograf (projekty NEKST i CLARIN);

2014 – Instytut Badań Edukacyjnych, konsultant ds. badań lingwistycznych;

2014 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, współwykonawca grantu badawczego NPRH (Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii);

2016 – Uniwersytet Warszawski, doktorat (na podstawie rozprawy Reconsidering Early Bilingualism. A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom);

Od 2016 – Uniwersytet Warszawski, adiunktura.


Zainteresowania

 • dyskretne relacje składniowe;
 • zastosowanie metod psycholingwistycznych w weryfikacji hipotez lingwistyki formalnej i teoretycznej;
 • zastosowanie metod lingwistyki korpusowej w weryfikacji hipotez lingwistyki formalnej i teoretycznej;
 • zastosowanie formalizmów składniowych i syn-semantycznych w badaniach psycholingwistycznych;
 • zastosowanie metod lingwistyki korpusowej i analityki lingwistycznej w glottodydaktyce, badaniach edukacyjnych i rozwojowych (R&D);
 • problemy badania składni, morfoskładni i syn-semantyki języka naturalnego w kontekście dwu i wielojęzyczności;
 • składniowe formalizmy regułowe i warunkowe.

Projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe:

 • 2018 (w trakcie) – Pełnomocnik, Trzecia Misja Uniwersytetu (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);
 • 2018 (w trakcie) – Kierownik, Kompetencje XXI Wieku, (Grant NCBiR POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17);
 • 2017 (w trakcie) – Ekspert/współwykonawca, Implementing the CLIL-VET model in vocational schools (Grant UE 2017-1-PL01-KA202-038309), Uniwersytet Warszawski i Instytut Technologii Eksploatacji (Kierownik z ramienia UW: Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
 • 2017 (w trakcie) – Ekspert/sekretarz projektu, Foreign Languages in Research and Teaching (Grant NCBiR WND-POWR.03.04.00-00-d071/16-01), Uniwersytet Warszawski (Kierownik: Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
 • 2016 – 2017 – Kierownik, Corpus-Based Investigations into the Syntax of English (Polish Ministry of Science and Higher Education Grant No. 113705);
 • 2014 – 2016 – Współwykonawca, Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii (Grant NPRH-PH65), Uniwersytet Warszawski (Kierownik: Agnieszka Otwninowska-Kasztelanic);
 • 2014 – Ekspert/Analityk, Badanie efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych (Kierownik: Magdalena Szpotowicz);
 • 2013 – 2014 – Lingwista/Leksykograf, projekt CLARIN: Common Linguistic Resources and Infrastructure, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik Konsorcjum: Steven Krauwer / Kierownik w IPI PAN: Adam Przepiórkowski);
 • 2012 – 2013 – Lingwista/Leksykograf, projekt NEKST: An Adaptive Problem Solving System Based on Electronic Resource Analysis, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik: Jacek Koronacki);
 • 2012 – 2013 – Lingwista, projekt CESAR: CEntral and South-east EuropeAn Resources, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Kierownik Konsorcjum: Tamás Váradi / Kierownik w IPI PAN: Adam Przepiórkowski).


Wybrane publikacje

Książka

Opacki, M. (2017). Reconsidering Early Bilingualism. A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom. . Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

Artykuły

Gozdawa-Gołębiowski, R. i Opacki, M. (2018). Recurrent strings in corpus-based pedagogical research: A reappraisal of the field. Glottodidactica, 45, (s. 134-149).

Haman, E. , Mieszkowska, K. i Białecka-Pikul, M. i in. (2018). Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 0, (s. 1-25).

Haman, E. , Mieszkowska, K. i Białecka-Pikul, M. i in. (2018). Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, (s. 1-25).

Gozdawa-Gołębiowski, R. M. i Opacki, M. (2017). Towards a distribution-based corpus analysis of transfer-susceptible NP modifiers. A case of advanced users of L2 English. KONIŃSKIE STUDIA JĘZYKOWE, 5, (s. 9-35).

Opacki, M. (2014). Interlanguage: A Sui Generis Grammar. Investigationes Linguisticae, 1, (s. 187-198).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • Foryś-Nogala, M.; Otwinowska-Kasztelanic, A.; Broniś, O. & Opacki, M. (2018, September). Metalinguistic knowledge and language proficiency in sensitivity to null subject use in l3 Italian. The 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, Lisbon, Portugal. 
 • Marecka, M.; Otwinowska-Kasztelanic, A.; Durlik, J.; Szewczyk, J.; Opacki, M. Wodniecka, Z. (September, 2018). Calques from English are Processed like Well-formed Collocations by Native Speakers of Polish: Evidence from N400. Architectures and Mechanisms for Language Processing, Berlin, Germany.
 • Gozdawa-Gołębiowski, R. & Opacki, M. (May, 2018). Issues in the Design of a Pan-European CLIL-VET framework. Second International Meeting of the Erasmus+ CLIL-VET Consortium, Pädagogische Hochschule, Vienna.
 • Opacki, M. (2017, February). The Use of Language Corpora in the LSP classroom. Workshop organised by the National Centre for Agricultural Education, Warsaw University Library, Warsaw, Poland.
 • Opacki, M. (2016, November). Corpus design for bilingual research: a review of issues and potential solutions. The Bilingual Child Migrants in a Multilingual Europe Conference. University of Warsaw, Warsaw. 
 • Mieszkowska, K; Otwinowska-Kasztelanic, A. & Opacki, M. (2016, November). Narrative abilities of simultaneous and sequential bilingual children. Young Linguists Meeting in Poznań. Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.
 • Gozdawa-Gołębiowski, R. & Opacki, M. (2016, May). Towards a distribution-based corpus analysis of transfer susceptible NP modifiers. A case of Polish advanced users of L2 English. 28th International Conference of Foreign and Second Language Acquisition. University of Silesia, Szczyrk, Poland;
 • Otwinowska-Kasztelanic, A.; Mieszkowska, K. & Opacki, M. (2016, May). The age factor in discourse abilities: simultaneous vs sequential bilingual children. 28th International Conference of Foreign and Second Language Acquisition. University of Silesia, Szczyrk, Poland;
 • Zembrzuski, D.; Karwacka, A. & Opacki, M. (2016, January). Frequency effects and the restructuring of underlying representations: the case of Polish true geminates. Old World Conference in Phonology. Eötvös Loránd University, Budapest;
 • Otwinowska-Kasztelanic, A.; Opacki, M.; Mieszkowska, K. & Białecka-Pikul, M. (2015, May). Narratives in the Assessment of Polish-English Bilingual Children. Paper presented at ISB10 – The 10th International Symposium on Bilingualism, New Brunswick, Rutgers University, New Jersey, USA; 
 • Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March). Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA; 
 • Banasik N. & Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March). Using a Sentence Repetition Task and Narration as a means of assessing the grammatical competence of monolingual and bilingual children . Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA; 
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. & Opacki, M. (2013, May). Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, University of Silesia, Szczyrk;
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. & Opacki, M. (2013, May). Narrative assessment of Polish pre-schoolers: bilingual vs. Monolingual language production in the telling and retelling modes. Child Language Impairment in a Multiningual Context. Uniwerstytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Kraków, Poland;
 • Opacki, M . (2013, March). Modelling learner grammars through the inference of verbal valency generalisations: a work in progress study of learner language. 22nd PASE Conference: Face to Face, Page to Page. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 

Inne

 • Pełnomocnik ds. projektu (NCBiR): POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 Trzecia misja uniwersytetu;
 • Kierownik projektu (NCBiR): POWR.030100-IP-00-UMO/17 Kompetencje XXI Wieku;
 • Wykonawca projektu (KE): EU 2017-1-PL01-KA202-038309 Implementing the CLIL-VET model in vocational schools;
 • Wykonawca projektu (NCBiR): WND-POWR.03.04.00-00-d071/16-01, POWER Kardy 3.4;
 • P.O. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w ramach Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW – Funkcja dzielona z dr Agnieszką Leńko-Szymańską, ILS UW.