dr hab. Ewa Wałaszewska


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: e.walaszewska@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
wtorki 9.45-11.15, pokój 3.223 (po umówieniu mailowym)
dr hab. Ewa Wałaszewska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995 r.

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1999 r.

Habilitacja, 2017


Zainteresowania

  • teoria relewancji
  • pragmatyka leksykalna
  • pragmatyka kognitywna
  • pragmatyka eksperymentalna
  • teorie uprzejmości
  • semantyka
  • analiza konwersacyjna
  • analiza dyskursu


Wybrane publikacje

Książki

Piskorska, A. i Wałaszewska, E. (Red.). (2017). Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes. . Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wałaszewska, E. (2015). Relevance-Theoretic Lexical Pragmatics: Theory and Applications. . Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania): Cambridge Scholars Publishing.

Rozdziały

Wałaszewska, E. (2017). Contrastive reduplication and relevance theory. W: A. Piskorska i E. Wałaszewska (Red.). Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes. (s. 277-298). Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wałaszewska, E. (2017). The offensiveness of animal metaphors: A relevance-theoretic view. W: S. Bonacchi (Red.). Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht der Sprache. (s. 73-88). Berlin: de Gruyter Mouton.

Wałaszewska, E. (2016). Metafora i ironia z perspektywy teorii relewancji. W: J. Odrowąż-Sypniewska (Red.). PRZEWODNIK PO FILOZOFII JĘZYKA. (s. 447-469). Kraków: WYDAWNICTWO WAM.

Wałaszewska, E. (2014). The butcher-surgeon metaphor revisited: Ad hoc concepts and blends. W: I. Witczak-Plisiecka (Red.). Cognitive and pragmatic aspects of speech actions. (s. 261-271). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły

Wałaszewska, E. (2014). How to Signal Lexical Concept Adjustment: A Relevance-Theoretic Perspective on Hedging. International Review of Pragmatics, 6, (s. 240-262).

Wałaszewska, E. (2013). 'Like' in similes - a relevance-theoretic view. Research in Language, 11, (s. 323-334).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN