dr Paweł Rydzewski


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 237

Telefon: +48 (22) 5531416

email: pawel.rydzewski@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
czwartek 9.00-9.45 i 14.45-15.30 - po mailowym umówieniu
dr Paweł Rydzewski

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2009

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015


Zainteresowania

  • języki słowiańskie
  • fonologia generatywna (w szczególności teoria optymalności)
  • palatalizacja
  • nauka wymowy (wariant amerykański)
  • dialekty północnoamerykańskie
  • exceptionality in phonology


Wybrane publikacje

Książki

Rydzewski, P. (2016). Backness Distinction in Phonology: A Polish Perspective on the Phonemic Status of y. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Artykuły

Rydzewski, P. (2018). Canadian Raising and Flapping in Derivational Optimality Theory. W: B. Czaplicki, Łukaszewicz, B. i Opalińska, M. (Red.). Phonology, Fieldwork and Generalisations. (s. 47-65). Berlin: Peter Lang.

Rydzewski, P. (2017). Coronal Palatalization in Slovak: A DOT Account. Acta Philologica, 50, (s. 47-60).

Rydzewski, P. (2017). Unwarranted exceptionality: The case of Polish y. LINGUA, 189-190, (s. 75-95).

Rydzewski, P. (2016). A Polish Argument for the Underlying Status of [ɨ]. Studies in Polish Linguistics, 11, (s. 111-131).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN