dr Dariusz Zembrzuski


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Kierownik SFK

Pokój numer: 2.320 lub 3.418

Telefon: +48 (22) 5531416

email: d.zembrzuski@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
czwartki 13.15-14.45
pokój 3.418
dr Dariusz Zembrzuski

Przebieg kariery

Dariusz Zembrzuski uzyskał z wyróżnieniem stopień magistra filologii angielskiej na UW w roku 2010. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w 2018 roku i w tym roku również Dariusz Zembrzuski otrzymał stanowisko adiunkta w Instytucie Anglistyki UW.


Wybrane publikacje

Rozdziały

Wrembel, M. , Marecka, M. i Otwinowska-Kasztelanic, A. M. i in. (2015). Do early bilinguals speak differently than their monolingual peers? Predictors of phonological performance of Polish-English bilingual children. W: (Red.). Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015. (s. 207-213). : .

Marecka, M. , Wrembel, M. i Otwinowska-Kasztelanic, A. i in. (2015). Phonological Development in the Home Language among Early Polish-English Bilinguals. W: (Red.). Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. (s. online). : The University of Glasgow.

Otwinowska, A. , Zembrzuski, D. i Marecka, M. i in. (2015). Do early bilinguals speak differently than their monolingual peers? Predictors of phonological performance of Polish-English bilingual children. W: E. Babatsouli i D. Ingram (Red.). Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015. (s. 207-213). : Institute of Monolingual and Bilingual Speech.

Otwinowska-Kasztelanic, A. M. , Zembrzuski , D. i Marecka, M. i in. (2015). Phonological development in the home language among early Polish-English bilinguals. W: (Red.). Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. (s. ). : .

Artykuły

Szewczyk, J. , Krzemiński, M. i Wodniecka, Z. i in. (2018). Bilingual children do not transfer stress patterns: Evidence from suprasegmental and segmental analysis of L1 and L2 speech of Polish–English child bilinguals. International Journal of Bilingualism, online first, (s. 1-22).

Zembrzuski, D. (2014). Cluster Reduction from the Perspective of Articulatory Phonology: a Case of Polish Affricates. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 15-32).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN