prof. dr hab. Jerzy Rubach


Zakład Języka Angielskiego

profesor zwyczajny

Kierownik Zakładu Języka Angielskiego

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: jerzy.rubach@uw.edu.pl

  Dyżur: urlop
prof. dr hab. Jerzy Rubach

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1971

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1975

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1981

profesor, 1988

profesor zwyczajny, 1993


Zainteresowania

 • fonologia generatywna
 • teoria optymalności
 • palatalizacja
 • teorie cech dystynktywnych
 • sylaba
 • zjawisko nieprzejrzystości (opacity)
 • fonologia opisowa:
 • języki germańskie (szczególnie: angielski, niemiecki, holenderski)
 • języki słowiańskie (polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, słowacki, czeski, łużycki, kaszubski, bułgarski, macedoński i słoweński)
 • inne języki: francuski, włoski, hiszpański i koreański
 • dialektologia (zwłaszcza gwara kurpiowska)
 • gramatyka historyczna
 • językoznawstwo historyczne
 • socjolingwistyka
 • nauczanie angielskiego jako języka obcego


Wybrane publikacje

Książki

Rubach, J. (2017). Kurpiowska deklinacja. . Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Rubach, J. (2016). Kurpiowska Koniugacja. (Wydanie I. wyd.). Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Artykuły

Rubach, J. (2018). Liquid Lowering in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 54, (s. 1-34).

Rubach, J. (2017). Derivational Meanders of High Vowel Palatalization. LINGUA, 199, (s. 1-26).

Rubach, J. (2017). Derived Imperfective Tensing in Kurpian. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 53, (s. 251-280).

Rubach, J. (2017). Nasal Vowels in Kurpian. Zeszyty Naukowe OstrołęckiegoTowarzystwa Naukowego, 31, (s. 57-72).

Rubach, J. (2016). Polish Yers: Representation and Analysis. JOURNAL OF LINGUISTICS, 52, (s. 421-466).

Rubach, J. (2014). Final Tensing in Kurpian. Studies in Polish Linguistics, 9, (s. 45-65).

Rubach, J. (2014). Soft Labial Conspiracy in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 50, (s. 185-230).

Rubach, J. (2013). Exceptional Segments in Polish. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY, 31, (s. 1139-1162).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN