prof. dr hab. Jerzy Rubach


Zakład Języka Angielskiego

profesor zwyczajny

Pokój numer: 237

Telefon: +48 (22) 5531416

email: jerzy.rubach@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
wtorek 12.00-13.30
prof. dr hab. Jerzy Rubach

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1971

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1975

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1981

profesor, 1988

profesor zwyczajny, 1993


Zainteresowania

 • fonologia generatywna
 • teoria optymalności
 • palatalizacja
 • teorie cech dystynktywnych
 • sylaba
 • zjawisko nieprzejrzystości (opacity)
 • fonologia opisowa:
 • języki germańskie (szczególnie: angielski, niemiecki, holenderski)
 • języki słowiańskie (polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, słowacki, czeski, łużycki, kaszubski, bułgarski, macedoński i słoweński)
 • inne języki: francuski, włoski, hiszpański i koreański
 • dialektologia (zwłaszcza gwara kurpiowska)
 • gramatyka historyczna
 • językoznawstwo historyczne
 • socjolingwistyka
 • nauczanie angielskiego jako języka obcego


Wybrane publikacje

Książki

Rubach, J. (2017). Kurpiowska deklinacja. . Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Rubach, J. (2016). Kurpiowska koniugacja. (Wydanie I. wyd.). Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Artykuły

Rubach,J. (2020). Chain Effects in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS 56, s. 663-690.

Rubach,J. (2020). High Vowel Decomposition in Midwest American English. (2020).

                           In Approaches to the Study of Sound Structure and Speech, Piotr Gąsiorowski,

                           Agnieszka Kiełkiewicz-Jankowiak and Magdalena Wrembel (eds.). New York:

                           Routledge. (S. 24-41).

Rubach,J. (2019). Surface Velar Palatalization in Polish. NATURAL LANGUAGE and

                           LINGUISTIC THEORY 37:4, s.1421-1462.

Rubach,J.  (2019) Three Arguments for Underspecified Representations. STUDIES IN POLISH     

                          LINGUISTICS 14,(s.191-217).

Rubach, J. and Tomasz Łuszczek (2019) The Vowel System of Podhale Goralian. Research in Language

                                                          17.2 , 105-126.

Rubach, J. (2018). Liquid Lowering in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 54, (s. 1-34).

Rubach, J. (2017). Derivational Meanders of High Vowel Palatalization. LINGUA, 199, (s. 1-26).

Rubach, J. (2017). Derived Imperfective Tensing in Kurpian. POZNAN STUDIES IN CONTEMPORARY

                           LINGUISTICS, 53, (s. 251-280).

Rubach, J. (2016). Polish Yers: Representation and Analysis. JOURNAL OF LINGUISTICS, 52,

                           (s. 421-466).

Rubach, J. (2014). Final Tensing in Kurpian. STUDIES IN POLISH LINGUISTICS, 9, (s. 45-65).

Rubach, J. (2014). Soft Labial Conspiracy in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 50, (s. 185-230).

Rubach, J. (2013). Exceptional Segments in Polish. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY, 31,

                          (s. 1139-1162).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN