prof. dr hab. Jerzy Rubach


Zakład Języka Angielskiego

profesor zwyczajny

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: jerzy.rubach@uw.edu.pl

  Dyżur: Urlop - sem. zimowy 2020/21
prof. dr hab. Jerzy Rubach

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1971

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1975

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1981

profesor, 1988

profesor zwyczajny, 1993


Zainteresowania

 • fonologia generatywna
 • teoria optymalności
 • palatalizacja
 • teorie cech dystynktywnych
 • sylaba
 • zjawisko nieprzejrzystości (opacity)
 • fonologia opisowa:
 • języki germańskie (szczególnie: angielski, niemiecki, holenderski)
 • języki słowiańskie (polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, słowacki, czeski, łużycki, kaszubski, bułgarski, macedoński i słoweński)
 • inne języki: francuski, włoski, hiszpański i koreański
 • dialektologia (zwłaszcza gwara kurpiowska)
 • gramatyka historyczna
 • językoznawstwo historyczne
 • socjolingwistyka
 • nauczanie angielskiego jako języka obcego


Wybrane publikacje

Książki

Rubach, J. (2017). Kurpiowska deklinacja. . Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Rubach, J. (2016). Kurpiowska Koniugacja. (Wydanie I. wyd.). Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Artykuły

Rubach, J. (2018). Liquid Lowering in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 54, (s. 1-34).

Rubach, J. (2017). Derivational Meanders of High Vowel Palatalization. LINGUA, 199, (s. 1-26).

Rubach, J. (2017). Derived Imperfective Tensing in Kurpian. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 53, (s. 251-280).

Rubach, J. (2017). Nasal Vowels in Kurpian. Zeszyty Naukowe OstrołęckiegoTowarzystwa Naukowego, 31, (s. 57-72).

Rubach, J. (2016). Polish Yers: Representation and Analysis. JOURNAL OF LINGUISTICS, 52, (s. 421-466).

Rubach, J. (2014). Final Tensing in Kurpian. Studies in Polish Linguistics, 9, (s. 45-65).

Rubach, J. (2014). Soft Labial Conspiracy in Kurpian. JOURNAL OF LINGUISTICS, 50, (s. 185-230).

Rubach, J. (2013). Exceptional Segments in Polish. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY, 31, (s. 1139-1162).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN