prof. ucz. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski


Zakład Języka Angielskiego

profesor uczelni

Pokój numer: 3237

Telefon: +48 (22) 5531410

email: r.gozdawa@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
poniedziałek 14.00-15.30 (online)

Przebieg kariery

doktor nauk humanistycznych, 1991

doktora habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski 2003

Profesor, 2006


Zainteresowania

  • dydaktyka języka angielskiego
  • metodologia CLIL (content-and-language integrated learning)
  • akwizycja języka pierwszego (model generatywny) i uczenie się języka drugiego/obcego
  • gramatyka pedagogiczna
  • kontrastywna składnia polsko-angielska
  • teoria i praktyka testowania języków obcych


Wybrane publikacje

Rozdziały

Gozdawa-Gołębiowski, R. (2015). Komponent gramatyczny w uniwersyteckich testach certyfikacyjnych. Od teorii do praktyki. W: J. Sujecka-Zając (Red.). Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru. (s. 33-48). Warszawa: Rada Koordynacyjna ds Certyfikacji Biegłości Językowej UW.

Gozdawa-Gołębiowski, R. (2014). The primacy of lexis. In search of an alternative to the analytic / holistic dichotomy. W: M. Paradowski (Red.). Teaching Languages off the Beaten Track. (s. 263-283). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Gozdawa-Gołębiowski, R. (2013). Basic dichotomies in foreign language teaching and learning: A case of formulaic language. W: D. Gabryś-Barker , E. Piechurska-Kuciel i J. Zybert (Red.). Investigations in Teaching and Learning Languages. Studies in Honour of Hanna Komorowska. (s. ). Heidelberg: Springer International Publishing.

Artykuły

Gozdawa-Gołębiowski, R. i Opacki, M. (2018). Recurrent strings in corpus-based pedagogical research: A reappraisal of the field. Glottodidactica, 45, (s. 134-149).

Gozdawa-Gołębiowski, R. M. i Opacki, M. (2017). Towards a distribution-based corpus analysis of transfer-susceptible NP modifiers. A case of advanced users of L2 English. KONIŃSKIE STUDIA JĘZYKOWE, 5, (s. 9-35).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Kierownik inicjatywy POWER Kadry 3.4 na Wydziale Neofilologii UW;

Opiekun Kursów językowych IA UW.

Kordynator międzynarodowego projektu Teaching English as a Content Subject - a Modular Approach, w ramach programu Erasmus+