dr hab. Beata Łukaszewicz


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Kierowniczka Zakładu Języka Angielskiego

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: b.lukaszewicz@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr letni 2020/2021
Google Meet
Piątek 14:00 - 15:30
po uprzednim umówieniu się przez email
dr hab. Beata Łukaszewicz

Przebieg kariery

magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1994

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

 • akwizycja fonologiczna (formalne i empiryczne zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem systemu fonologicznego dziecka)
 • interfejs fonetyczno-fonologiczny (zależności i granice pomiędzy ciągłymi i dyskretnymi kategoriami dźwięków); teoria układów dynamicznych
 • fonologia generatywna (zwłaszcza teoria optymalności)
 • fonetyka akustyczna
 • psycholingwistyczne modele procesowania języka
 • teorie metryczne oraz korelaty fonetyczne akcentu głównego i pobocznego

 

Projekty:

2018 – 2021 Narodowe Centrum Nauki, grant 2017/27/B/HS2/00780 “Percepcyjne i akustyczne korelaty akcentu rytmicznego”; Wykonawca

2016 – 2018 Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/HS2/01455 “Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński”; Kierownik projektu

2007 – 2008    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant N10400732/0523, ‘Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci’; Kierownik Projektu


Wybrane publikacje

 • Łukaszewicz, Beata (2021). The dynamical landscape: phonological acquisition and the phonology-phonetics link. Phonology 38(1), 81-121. https://www.doi.org/10.1017/S0952675721000051
 • Łukaszewicz, Beata (2021). Review of Elena Babatsouli (ed.) (2020). On under-reported      monolingual child phonology. (Communication Disorders across Languages 19.) Bristol & Blue Ridge Summit: Multilingual Matters. Pp. xxi + 453. 38, Phonology 38(1),153-159. https://www.doi.org/10.1017/S0952675721000087
 • Mołczanow, Janina & Beata Łukaszewicz (2021) Metrical structure and licensing: an argument from Ukrainian. Linguistic Inquiry 52(3), 551-577. https://doi.org/10.1162/ling_a_00388
 • Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz (2021). Timing patterns in a hybrid metrical system. Lingua 103066. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2021.103066
 • Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, & Janina Mołczanow (2020) Polish iterative stress and its phonetic parameters in quiet vs. noisy environments. Lingua 102835. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102835
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2019) Bidirectional grammatical stress in a free lexical stress system. [w:] Babatsouli, Elena (red.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019, 75-79.
 • Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz (2019) An acoustic study of vowel undershoot in a system with several degrees of prominence. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association INTERSPEECH 2019, 1756-1760. http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2019-1806
 • Łukaszewicz, Beata (2018). Phonetic evidence for an iterative stress system: the issue of consonantal rhythm. Phonology 35, 115-150.            https://doi.org/10.1017/S0952675717000392
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). Leftward and rightward stress iteration in Ukrainian: acoustic evidence and theoretical implications. [w:] Czaplicki, Bartłomiej, Beata Łukaszewicz, & Monika Opalińska (red.), Phonology, Fieldwork and Generalisations. Berlin: Peter Lang. 259-275.
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). Rhythmic stress in Ukrainian: Acoustic evidence of a bidirectional system. Journal of Linguistics 54, 367-388.  https://doi.org/10.1017/S0022226717000305
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). The role of vowel parameters in defining lexical and subsidiary stress in Ukrainian. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 54, 355-376. https://doi.org/10.1515/psicl-2018-0014
 • Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, & Urszula Krawczyk (2018). The rhythm of heptasyllabic words: Evidence for metrical bidirectionality. Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody 2018, 676-679. https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/170.pdf
 • Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz (2018). Rhythmic stress or word-boundary effects? Comparison of primary and secondary stress correlates in segmentally identical word pairs. Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody 2018, 908-912. https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/173.pdf
 • Łukaszewicz. Beata (2010). Phonological Acquisition in Optimality Theory: Towards an Integrated Comprehension-production grammar. Warszawa: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski.
 • Łukaszewicz, Beata & Bogdan Rozborski (2008). Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci. Prace Filologiczne LIV, 265-283.
 • Łukaszewicz, Beata & Monika Opalińska (2007). How abstract are children’s underlying representations – evidence from Polish. Journal of Slavic Linguistics 15, 263-89.
 • Łukaszewicz, Beata (2007). Reduction in syllable onsets in the acquisition of Polish: deletion, coalescence, metathesis and gemination. Journal of Child Language 34, 53-82.
 • Łukaszewicz, Beata & Monika Opalińska (2006). ‘e-raising’ in child Polish: phonetics-phonology interface. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 42, 163-190.
 • Łukaszewicz, Beata (2006). Extrasyllabicity, transparency and prosodic constituency in the acquisition of Polish. Lingua 116, 1-30.
 • Łukaszewicz, Beata (2006). Acquisition of the +/- back contrast in Polish. [w:] Bański, Piotr, Beata Łukaszewicz, & Monika Opalińska (red.), Studies in Constraint-based Phonology. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 89-109.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

 

Praca na rzecz środowiska naukowego:

 

 

 • Komitet Techniczny/Naukowy konferencji: 

The Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH), 2019 - 2021

Phonetics and Phonology in Europe (PaPE), 2017, 2019, 2021

Old-World Conference in Phonology (OCP), 2020

 

 • Organizacja konferencji

Generative Linguistics in Poland (GLiP-6) (wraz z P. Bańskim i M. Opalińską), 2008

Generative Linguistics in Poland (GLiP-4) (wraz z P. Bańskim), 2002

Generative Linguistics in Poland (GLiP-3) (wraz z P. Bańskim), 2001