prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz


Zakład Języka Angielskiego

profesor uczelni

Kierowniczka Zakładu Języka Angielskiego

Pokój numer: 3.418 (ZJA), 2.221 (Laboratorium fonetyczne)

Telefon: +48 (22) 5531416

email: b.lukaszewicz@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 22/23
czwartek, godz. 13:00 - 14:30
po uprzednim umówieniu mailowym
prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz

Przebieg kariery

magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1994

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

  • akwizycja fonologiczna (formalne i empiryczne zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem systemu fonologicznego dziecka)
  • interfejs fonetyczno-fonologiczny (zależności i granice pomiędzy ciągłymi i dyskretnymi kategoriami dźwięków); teoria układów dynamicznych
  • fonologia generatywna (zwłaszcza teoria optymalności)
  • fonetyka akustyczna
  • psycholingwistyczne modele procesowania języka
  • teorie metryczne oraz korelaty fonetyczne akcentu głównego i pobocznego

 

Projekty:

2023 – 2024 Ministerstwo Edukacji i Nauki, grant Nr 7365/IA/SP/2023 "System ultrasonograficzny do obrazowania mowy w technologii 3D/4D" (inwestycja aparaturowa, przyznane środki: 695 900 PLN); Kierownik Projektu

2018 – 2021 Narodowe Centrum Nauki, grant 2017/27/B/HS2/00780 “Percepcyjne i akustyczne korelaty akcentu rytmicznego”; Wykonawca

2016 – 2018 Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/HS2/01455 “Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński”; Kierownik projektu

2007 – 2008    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant N10400732/0523, ‘Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci’; Kierownik Projektu


Wybrane publikacje

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Talks/Posters

(2023) Łukaszewicz, Anna, Beata Łukaszewicz & Janina Mołczanow. The role of rhythmic stress in the perception of words. The 20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Praga.

(2022) Łukaszewicz, Beata. Akwizycja języka w ujęciu dynamicznym. Wykład gościnny, Konwersatorium orientalistyczne językoznawcze, Wydz. Orientalistyczny UW, 23-11-2022.

(2022) Łukaszewicz, Beata, Janina Mołczanow, & Anna Łukaszewicz. Pretonic lengthening in a hybrid lexical-grammatical stress system. 29th Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK (online), 25-27 May 2022.

(2022) Łukaszewicz, Beata, Janina Mołczanow, & Anna Łukaszewicz. Pretonic lengthening as the lexical stress domain extension. Speech Prosody 11, Lisboa, Portugal, 23-26 May 2022.

(2022) Łukaszewicz, Beata. Akwizycja fonologiczna: percepcja, artykulacja, dynamika. Wykład gościnny, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 17-05-2022.

(2021) Łukaszewicz, Beata. Czynniki fonologiczne i fonetyczne w procesie wytwarzania mowy. Wykład gościnny, Konwersatorium orientalistyczne językoznawcze, Wydz. Orientalistyczny UW, 27-10-2021.

(2021) Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz. Duration adjustment mechanisms in Ukrainian: the case of pretonic lengthening. Societas Linguistica Europaea 54th meeting, Athens, Greece, 31 August-3 September 2021.

(2021) Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz. Pretonic lengthening in Ukrainian as the lexical stress domain extension.Phonetics and Phonology in Europe (PaPE 2021), Barcelona,Spain, 21-23 June 2021.

(2019)  Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz. An acoustic study of vowel undershoot in a system with several degrees of prominence. The Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2019), Graz, Austria, 15-19 September 2019.

(2019)  Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow. Bidirectional grammatical stress in a free lexical stress system. International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISMBS 2019), Chania, Greece, 27-30 August 2019.

(2019) Łukaszewicz, Beata. Interaction between competence and performance factors in phonological acquisition. Invited talk, Universität Potsdam, Department Linguistik und Kognitionswissenschaften, Potsdam, Germany, 7 June 2019.

(2019) Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz. Disentangling metrical prominence from segmental and word-boundary effects. Phonetics and Phonology in Europe (PaPE 2019), Lecce, Italy,17-19 June 2019.

(2018) Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow. Secondary stress iteration in Ukrainian: an argument for the metrical grid. LabPhon 16, Lisboa, Portugal, 19-22 June 2018.

(2018) Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, & Urszula Krawczyk. The Rhythm of Heptasyllabic Words: Evidence for Metrical Bidirectionality. Speech Prosody 9, Poznań, Poland,13-16 June 2018.

(2018) Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz. Rhythmic stress or word-boundary effects? Comparison of primary and secondary stress correlates in segmentally identical word pairs.Speech Prosody 9, Poznań, Poland, 13-16 June 2018.

(2017) Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, Urszula Krawczyk, & Janina Mołczanow. Lombard effect related changes in the production of subsidiary stress. Phonetics and Phonology in Europe (PaPE 2017), Köln, Germany, 12-14 June 2017.

(2017) Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow. Leftward and rightward stress iteration in Ukrainian: acoustic evidence and theoretical implications. Approaches to Phonology and Phonetics (APAP 2017), Lublin, Poland, 23-25 June 2017.

(2016) Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow. Is Ukrainian a bidirectional stress system? Aix Summer School on Prosody 2016. Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription, Aix-en-Provence, France, 6-9 September 2016.

(2016) Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow. Is Ukrainian a bidirectional stress system? 24th Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK, 26-28 May 2016.

(2015) Łukaszewicz, Beata. Polish stress revisited: phonetic evidence of an iterative system. 23rd Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK, 28-30 May 2015.

(2015) Łukaszewicz, Beata. Polish rhythmic stress revisited: phonetic evidence of an iterative system. Phonetics and Phonology in Europe (PaPE 2015), Cambridge, UK, 29-30 June 2015.

(2008) Łukaszewicz, Beata. How specific are child-specific patterns? 39th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, Poland, 11-14 September 2008.

(2008) Łukaszewicz, Beata & Bogdan Rozborski. The acoustic grounding of lexical stress in Polish: A developmental perspective. 39th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, Poland, 11-14 September 2008.

(2008) Łukaszewicz, Beata & Bogdan Rozborski. Acoustic correlates of word stress in child and adult Polish and the acquisition of phonological rhythm.Generative Linguistics in Poland (GLiP – 6), Warsaw, Poland, 5-6 April 2008.

(2008)  Łukaszewicz, Beata & Bogdan Rozborski. Categorizing stress in a multi-dimensional acoustic space: An empirical study based on spontaneous speech of adult and child Polish. Workshop on Empirical Approaches to Speech Rhythm, London, UK, 28 March 2008.

(2005) Łukaszewicz, Beata & Monika Opalińska. How abstract are children’s underlying representations? 13th Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK, 26 – 28 May 2005.

(2002) Łukaszewicz, Beata. Extrasyllabicity, transparency, and prosodic constituency in the     acquisition of Polish. 10th Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK, 23-25 May 2002.

(2002) Łukaszewicz, Beata. Acquisition of Polish extrasyllabic consonants. Generative Linguistics in Poland (GLiP – 4: Morphophonological acquisition in the light of current phonological theories), Warsaw, Poland, 2 March 2002.

(2001) Łukaszewicz, Beata. Acquisition of Polish extrasyllabic consonants. Formal Description of Slavic Languages (FDSL – 4), Potsdam, Germany, 28-30 November 2001.

(2001) Łukaszewicz, Beata. Palatalized consonants and the i – y distinction in the acquisition of Polish. Generative Linguistics in Poland (GLiP – 3: Morphophonological meeting), Warsaw, Poland, 7-8 April 2001.

(2001) Łukaszewicz, Beata. Onset reduction in the acquisition of Polish. Holland Institute of Linguistics – Phonology 5, Potsdam, Germany, 11-13 January 2001.


Inne

Praca na rzecz środowiska naukowego:

  • Komitet Techniczny/Naukowy konferencji: 

The Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH), 2019 - 2021

Phonetics and Phonology in Europe (PaPE), 2017, 2019, 2021

Old-World Conference in Phonology (OCP), 2020

 

  • Organizacja konferencji

Generative Linguistics in Poland (GLiP-6) (wraz z P. Bańskim i M. Opalińską), 2008

Generative Linguistics in Poland (GLiP-4) (wraz z P. Bańskim), 2002

Generative Linguistics in Poland (GLiP-3) (wraz z P. Bańskim), 2001