dr Magdalena Walenta


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 3237

email: m.walenta@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 22/23
piątki 14:30-16:00, po umówieniu mailowym
platforma Zoom
dr Magdalena Walenta

Przebieg kariery

magister inżynier architekt, Politechnika Warszawska, 2001 - studia ukończone z wyróżnieniem

magister, Uniwersytet Warszawski, 2010 - studia ukończone z wyróżnieniem

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2017 - praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału


Zainteresowania

  • akwizycja języka pierwszego (model generatywny)
  • uczenie się języka drugiego/obcego
  • English Medium Instruction (EMI)
  • zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) 
  • nauczanie języka obcego na potrzeby akademickie (EAP) 
  • gramatyka pedagogiczna 
  • teorie składniowe
  • metody badawcze w językoznawstwie


Wybrane publikacje

Książki:

Walenta, M. (2019) Form-function mapping in content-based language teaching. A study of interlanguage restructuring. Springer International. doi.org/10.1007/978-3-030-04699-6

 

Artykuły:

Walenta, M. (2018). Balancing linguistic and extra-linguistic goals in CLIL: A case for content-based structured input. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(5), 578-590. doi: 10.1080/13670050.2018.1482257

 

Rozdziały:

Walenta, M. (2016). Reconciling SLA theories with classroom practice. Designing a principled eclectic bridge. W: M. Pawlak (Red.), Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. (pp. 243-259). Heidelberg - New York: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-30373-4_16

Walenta, M. (2016). Interlanguage stretching. Processing form through meaningful input. W: M. Wysocka, D. Gałajda, A. Kijak i P. Zakrajewski (Red.), Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: research projects. (pp. 171-189). Sosnowiec: Oficyna Wyższej Szkoły Humanitas. ISBN: 978-83-65682-42-0

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

M. Walenta. (2022, July). English-medium university science courses – the potential and the challenge: Case study of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology in Poland.Paper presented at the International ConferenceWorld CLIL 2022. Sharing Classrooms, Sharing Worlds”, the Hague: Universiteit Leiden.

M. Walenta. (2015, May). To speak or not to speak? The role of output and input based practice in enhancing learners’ accuracy during production tasks.Paper presented at the Fourth International ConferenceSpeaking in a foreign language: Enhancing the quality of classroom interaction”, Konin: State Univeristy of Applied Sciences and Adam Mickiewicz University.

M. Walenta. (2014, August). When content gets in the way: researching CLIL learners’ processing strategies. Paper presented at the International Conference “ThinkCLIL2014”, Venice: Ca’ Foscari University of Venice.

M. Walenta. (2013, September). When linguistic theories stumble over classroom needs. Exploring the theory/practice interface in the context of designing form-focused activities for adults. Paper presented at the International Conference:“Classroom-oriented research: reconciling theory and practice”, Konin: State Univeristy of Applied Sciences and Adam Mickiewicz University.

M. Walenta. (2013, March).Adult Interlanguage – beyond the Probable. Paper presented at the Conference “1st Silesian meeting of young scholars”, Szczyrk: University of Silesia.  


Inne

Projekty naukowe:

2020-2023 – współwykonawca (kierownik z ramienia Politechniki Warszawskiej) projektu ERASMUS+ Teaching English as a Content Subject at the Tertiary Level – a Modular Approach (KA203 Strategic Partnerships for higher education; 2020-1-PL01-KA203-081894) prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim; kierownik projektu: Romuald Gozdawa-Gołębiowski; konsorcjanci - Politechnika Warszawska, Instytuty Łukasiewicza ITEE (Radom), Tallinn University (Estonia), Humboldt University (Niemcy), Algarve University (Portugalia), University of Pitesti (Rumania).