dr Jack Harrison


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

pracownik badawczy

email: j.harrison@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
środy 15.30-16.30
dr Jack Harrison

Przebieg kariery

BA in Music, University of Cambridge, 2012

MMus in Advanced Musical Studies (Ethnomusicology Pathway), Royal Holloway: University of London, 2014

PhD in Ethnomusicology, University of Toronto, 2021


Zainteresowania

  • Muzyka, dźwięk i społeczeństwo
  • Studia nad człowiekiem i zwierzętami
  • Humanistyka środowiskowa
  • Etnomuzykologia wielogatunkowa
  • Muzyka w sporcie
  • Taniec
  • Muzyka filmowa


Wybrane publikacje


Chapters


Harrison, J. (Forthcoming). ‘“Public Enemy Number One!”: Music and Mosquito Sound in Disney’s The Winged Scourge (1943)’. In Beyond the Human Voice: Dystopian Soundscapes in the Arts, edited by Martin Ullrich and Susanne Rode-Breymann. Cultural Animal Studies. Berlin, Heidelberg: J.B. Metzler.


Harrison, J. (Forthcoming). ‘Musicking with the Enemy: Mosquito Agency, Control, and Representation on Film’. In Re-Thinking Agency: Non-Anthropocentric Approaches, edited by Paweł Piszczatowski. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.Articles


Harrison, J. (2020). ‘From the Horse’s Mouth: Musical “Originality” in Freestyle Dressage.’ Ethnomusicology Forum 29 (2): 145-165. https://doi.org/10.1080/17411912.2020.1831395.


Harrison, J. and Kruszona, S. (Forthcoming). ‘“The Way of Disc Dog”: Navigating Harmonies in American Canine Frisbee’. European Journal of American Studies.


Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Dr Jack Harrison jest pracownikiem badawczym i członkiem zespołu badawczego "Figurations of Interspecies Harmony". Jego projekt badawczy łączy muzykę i studia nad zwierzętami oraz bada, co można ujawnić na temat związku muzyki ze społeczeństwem, ujętym w kategoriach wielogatunkowych uwikłań. Przed przeprowadzką do Warszawy w 2021 r. Jack studiował na Uniwersytecie w Toronto, gdzie uzyskał tytuł doktora etnomuzykologii. Jego praca doktorska bada, w jaki sposób rytm, melodia, forma choreograficzna i nagrania muzyczne pomagają konfigurować relacje koń-człowiek, pies-człowiek i człowiek-człowiek w brytyjskich sportach międzygatunkowych. Jego obecna praca bada, w jaki sposób idee dotyczące muzyki kształtują i są kształtowane przez dyskursy na temat idealnych relacji międzyludzkich, w tym relacji między ludźmi a komarami oraz między ludźmi a kojotami w USA.