dr Anna Pochmara-Ryżko


Zakład Literatury Amerykańskiej

adiunkt

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: a.pochmara@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 20/21
on-line na platformie Zoom
po umówieniu mailowym
dr Anna Pochmara-Ryżko

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2002, 2005

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009


Zainteresowania

  • literatura i kultura afroamerykańska
  • amerykański realizm i modernizm
  • studia nad białością
  • związki pomiędzy rasą, płcią, seksualnością i klasą w literaturze i kulturze amerykańskiej
  • twórczość pisarzy i artystów związanych z ruchem Harlem Renaissance
  • badania nad uzależnieniem


Wybrane publikacje

Książka

Pochmara-Ryżko, A. , Dayal, S. i Łuczak, E. (Red.). (2019). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. . De Gruyter Open.

Rozdziały

Pochmara-Ryżko, A. (2019). “In the Tangled Lily-bed”: Rhizomatic Textuality and Rooted Cosmopolitanism in Pauline Hopkins’s Of One Blood. W: S. Dayal , A. Pochmara-Ryżko i E. Łuczak (Red.). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. (s. 43-58). : De Gruyter Open.

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Bohaterowie w bezruchu. Przedstawienia męskości w zbiorze Mężczyźni bez kobiet a zmiany w ideologiach genderowych na początku XX wieku. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 75-102). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pochmara-Ryżko, A. (2016). "Harlem Renaissance/New Negro Movement". W: E. Blum , C. Burnidge , E. Conroy-Krutz i D. Kinkela (Red.). America in the World, 1776 to the Present: A Supplement to the Dictionary of American History. (s. 445-447). Farmington Hills, MI: Charles Scribner’s Sons.

Pochmara-Ryżko, A. (2013). Gra w ciemno – dylematy i paradoksy lektury opowiadania. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 47-64). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pochmara-Ryżko, A. D. (2013). Amerykański picaro, „czarni biali” i „półmężczyźni-półkobiety”: kulturowa liminalność a fabuła pikareski i westernu w powieści Thomasa Bergera Mały Wielki Człowiek. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. 128-147). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Pochmara-Ryżko, A. (2018). Cultural Studies as a Dominant, Literary Analysis as a Residual: Teaching American Studies in Poland in the Age of Populism. RSA Journal Rivista di Studi Americani, 29, (s. 169-173).

Pochmara-Ryżko, A. (2018). Enslavement to Philanthropy, Freedom from Heredity: Amelia E. Johnson’s and Paul Laurence Dunbar’s Uses and Misuses of Sentimentalism and Naturalism. Polish Journal for American Studies, 12, (s. 113-128).

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Like Mother Like Daughter?: Matrilineal Opposition in African American Mulatta Melodrama. Anglica. An International Journal of English Studies, 26, (s. 165-192).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. (2017). Notes on the Uses of Black Camp. Open Cultural Studies, 1, (s. 696–700).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. L. (2017). Nobody Knows My Name: The Masquerade of Mourning in the Early 1980s Artistic Productions of Michael Jackson and Prince. Open Cultural Studies, 1, (s. 628–645).

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Review of Anna Hartnell, Rewriting Exodus: American Futures from Du Bois to Obama. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 240-241).

Pochmara-Ryżko, A. (2016). Failed patriarchs, familial villains, and slaves to rum: White masculinity on trial in African American mulatta melodrama. NJES. Nordic Journal of English Studies, 15, (s. 208-235).

Pochmara-Ryżko, A. (2016). Tropes of Temperance, Specters of Naturalism: Amelia E. Johnson’s Clarence and Corinne. Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, 38, (s. 45-62).

Pochmara-Ryżko, A. (2015). Between Elysium and Inferno: The Rhetoric of Ambivalence in Oscar Wilde’s and Rudyard Kipling’s Writings about America. The Journal of Transatlantic Studies, 13, (s. 56-75).

Pochmara-Ryżko, A. (2015). Review of Conseula Francis,The Critical Reception of James Baldwin, 1963–2010 (Rochester, New York: Camden House, 2014). Polish Journal for American Studies, 9, (s. 181-182).

Pochmara-Ryżko, A. (2014). Review of Mita Banerjee, Color Me White: Naturalism/Naturalization in American Literature. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 232-234).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Anna Pochmara jest adiunktem w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dwa tytuły magistra w zakresie literatury oraz kultury amerykańskiej. Jako doktorantka otrzymała stypendium Fundacji Fulbright dla młodych naukowców, dzięki któremu przeprowadziła badania w African American Studies Department, Yale University, za które uzyskała tytuł doktora w 2009. Jej zainteresowania obejmują amerykańską prozę modernistyczną i realistyczną, płeć kulturową, badania nad seksualnością oraz badania dotyczące kultury afro-amerykańskiej. Jest autorką The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality (2011).