dr hab. Anna Pochmara-Ryżko


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 221

Telefon: +48 (22) 5531417

email: a.pochmara@uw.edu.pl

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Pochmara

https://www.facebook.com/ania.pochmara

  Dyżur: Sesja poprawkowa wrzesień 2022:
6/09 - 12.00-, pok. 221

Lato 21/22
czwartek 10.00-11.30
dr hab. Anna Pochmara-Ryżko

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2002, 2005

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009


Zainteresowania

  • literatura i kultura afroamerykańska
  • amerykański realizm i modernizm
  • studia nad białością
  • związki pomiędzy rasą, płcią, seksualnością i klasą w literaturze i kulturze amerykańskiej
  • twórczość pisarzy i artystów związanych z ruchem Harlem Renaissance
  • badania nad uzależnieniem


Wybrane publikacje

Książka

Pochmara-Ryżko, A. , Dayal, S. i Łuczak, E. (Red.). (2019). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. . De Gruyter Open.

Rozdziały

Pochmara-Ryżko, A. (2019). “In the Tangled Lily-bed”: Rhizomatic Textuality and Rooted Cosmopolitanism in Pauline Hopkins’s Of One Blood. W: S. Dayal , A. Pochmara-Ryżko i E. Łuczak (Red.). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. (s. 43-58). : De Gruyter Open.

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Bohaterowie w bezruchu. Przedstawienia męskości w zbiorze Mężczyźni bez kobiet a zmiany w ideologiach genderowych na początku XX wieku. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 75-102). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pochmara-Ryżko, A. (2016). "Harlem Renaissance/New Negro Movement". W: E. Blum , C. Burnidge , E. Conroy-Krutz i D. Kinkela (Red.). America in the World, 1776 to the Present: A Supplement to the Dictionary of American History. (s. 445-447). Farmington Hills, MI: Charles Scribner’s Sons.

Pochmara-Ryżko, A. (2013). Gra w ciemno – dylematy i paradoksy lektury opowiadania. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 47-64). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pochmara-Ryżko, A. D. (2013). Amerykański picaro, „czarni biali” i „półmężczyźni-półkobiety”: kulturowa liminalność a fabuła pikareski i westernu w powieści Thomasa Bergera Mały Wielki Człowiek. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. 128-147). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Artykuły

Pochmara-Ryżko, A. (2018). Cultural Studies as a Dominant, Literary Analysis as a Residual: Teaching American Studies in Poland in the Age of Populism. RSA Journal Rivista di Studi Americani, 29, (s. 169-173).

Pochmara-Ryżko, A. (2018). Enslavement to Philanthropy, Freedom from Heredity: Amelia E. Johnson’s and Paul Laurence Dunbar’s Uses and Misuses of Sentimentalism and Naturalism. Polish Journal for American Studies, 12, (s. 113-128).

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Like Mother Like Daughter?: Matrilineal Opposition in African American Mulatta Melodrama. Anglica. An International Journal of English Studies, 26, (s. 165-192).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. (2017). Notes on the Uses of Black Camp. Open Cultural Studies, 1, (s. 696–700).

Pochmara-Ryżko, A. D. i Wierzchowska, J. L. (2017). Nobody Knows My Name: The Masquerade of Mourning in the Early 1980s Artistic Productions of Michael Jackson and Prince. Open Cultural Studies, 1, (s. 628–645).

Pochmara-Ryżko, A. (2017). Review of Anna Hartnell, Rewriting Exodus: American Futures from Du Bois to Obama. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 240-241).

Pochmara-Ryżko, A. (2016). Failed patriarchs, familial villains, and slaves to rum: White masculinity on trial in African American mulatta melodrama. NJES. Nordic Journal of English Studies, 15, (s. 208-235).

Pochmara-Ryżko, A. (2016). Tropes of Temperance, Specters of Naturalism: Amelia E. Johnson’s Clarence and Corinne. Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, 38, (s. 45-62).

Pochmara-Ryżko, A. (2015). Between Elysium and Inferno: The Rhetoric of Ambivalence in Oscar Wilde’s and Rudyard Kipling’s Writings about America. The Journal of Transatlantic Studies, 13, (s. 56-75).

Pochmara-Ryżko, A. (2015). Review of Conseula Francis,The Critical Reception of James Baldwin, 1963–2010 (Rochester, New York: Camden House, 2014). Polish Journal for American Studies, 9, (s. 181-182).

Pochmara-Ryżko, A. (2014). Review of Mita Banerjee, Color Me White: Naturalism/Naturalization in American Literature. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 232-234).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Anna Pochmara jest adiunktem w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako doktorantka otrzymała stypendium Fundacji Fulbrighta dla młodych naukowców, dzięki któremu przeprowadziła badania w African American Studies Department (Yale University), za które uzyskała tytuł doktora w 2009 roku. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i recenzji z zakresu amerykanistyki oraz książki The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality (Amsterdam University Press, 2011), za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez cztery lata redagowała czasopismo naukowe "Acta Philologica". Wraz z Justyną Wierzchowską współredagowała "On Uses of Black Camp", specjalny numer czasopisma "Open Cultural Studies" (2017).  Jest także współredaktorką antologii New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives (De Gruyter Open, 2019, we współpracy z Ewą Łuczak i Samirem Dayalem). Ukończyła właśnie projekt habilitacyjny  o wstrzemięźliwości i nieumiarkowaniu w literaturze afroamerykańskiej końca XIX i początku XX wieku, który ukaże się jako książka pt. The Nadir and the Zenith: Temperance and Excess in the Early African American Novel nakładem University of Georgia Press w 2021 roku. Obecnie pracuje nad tomem w serii "Mistrzowie Literatury Amerykańskiej" poświęconym twórczości Jamesa Baldwina (WUW, 2021), antologią The African American Novel in the 21st Century (Brill, 2022) oraz numerem specjalnym Late Modern Boredom czasopisma "European Journal of American Studies (2023).