dr hab. Aneta Dybska


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 55 314 12

email: adybska@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 20/21 - online na platformie ZOOM
środa 11.00-12.30

https://us02web.zoom.us/j/87818174357
dr hab. Aneta Dybska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1998

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2005

habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2017


Zainteresowania

  • historia społeczna Stanów Zjednoczonych w XIX i XX w.
  • amerykańskie studia kulturowe:
  • studia miejskie
  • studia nad narodem, rasą i etnicznością
  • studia nad kulturą afroamerykańską
  • studia nad społeczno-kulturową tożsamością płciową


Wybrane publikacje

Książka

Dybska, A. (2016). Regeneration, Citizenship, and Justice in the American City since the 1970s. . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rozdziały

Dybska, A. (2016). An Outlandish Idea or a Staple of Growth? Contradictory Visions of Urban Gardening in Documentary Films about Detroit and Philadelphia. W: J. Kamionowski i J. Partyka (Red.). American Wild Zones: Space, Experience, Consciousness. (s. 29-39). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Dybska, A. (2015). Bleaching Creams and Hair Relaxers: Race Hierarchies Today and in The Past. W: J. Kamionowski i N. Malenko (Red.). Towards better language teaching: Methodological concerns / using cultural and literary studies. (s. 143-160). Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Dybska, A. (2014). The Battle over Squash and Beans: Food Justice Activism in a Polarized City. W: D. Ferens , J. Kociatkiewicz i L. Suchostawska (Red.). Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability. (s. 53-67). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Dybska, A. (2013). The struggle for the "right to the City” in Sarah Schulman’s New York Novels People in Trouble (1990) and Rat Bohemia (1995). W: (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. ). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dybska, A. (2013). The struggle for the "right to the city" in Sarah Schulman's new york novels People In Trouble (1990) and Rat Bohemia (1995). W: E. Bańska , M. Liwiński i K. Rusiłowicz (Red.). Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries. (s. ). Lublin: KUL.

Artykuły

Dybska, A. (2016). „Układ limfatyczny demokratycznej metropolii”: Seksualność a przestrzeń miejska w Nowym Jorku ery AIDS. InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer, 11b , (s. 155-169).

Dybska, A. (2015). Where the War on Poverty and Black Power Meet: A Right to the City Perspective on American Urban Politics in the 1960s. EUROPEAN JOURNAL FOR AMERICAN STUDIES, 10, (s. brak numeracji).

Dybska, A. i Baudry, S. (2015). Introduction. EUROPEAN JOURNAL FOR AMERICAN STUDIES, 10, (s. brak numeracji (online)).

Dybska, A. (2014). The Shrinking City: Real Estate Development Meets Community Activism in Philadelphia’s Green Spaces. Romanian Journal for American Studies, 1, (s. 1-13).

Dybska, A. (2014). Paul Fleischman’s Seedfolks: Community Gardening and Urban Regeneration. Polish Journal for American Studies, 8, (s. 167-179).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN