dr hab. Tadeusz Pióro


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

adiunkt

Pokój numer: 222

Telefon: +48 (22) 5531417

email: t.t.pioro@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
poniedziałek 16.30-18.00
dr hab. Tadeusz Pióro

Przebieg kariery

licencjat, University of Washington, 1984

doktor nauk humanistycznych, University of California, Berkeley, 1993

doktor habilitowany, 2015


Zainteresowania

modernizm i awangarda w literaturach anglojęzycznych


Wybrane publikacje

Książki

Pióro, T. (2019). Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. i Pióro, T. (Red.). (2018). Thomas Pynchon. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pióro, T. (2017). Funtime, Endtime: Reading Frank O'Hara. . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Paryż, M. (Red.). (2016). Bitnicy. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pióro, T. (2016). Wojaczek - przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka. . Kraków: emg.

Ładyga-Michalska, Z. (Red.). (2015). Barth, Barthelme, Coover. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Pióro, T. (2018). Między proroctwem a apokalipsą. W: M. Paryż i T. Pióro (Red.). Thomas Pynchon. (s. 7-16). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pióro, T. (2016). "Owo kakao stworzenia" (ku nowym przekładom Ullisesa). W: P. Sommer (Red.). O nich tutaj (książka o języku i przekładzie). (s. 332-340). Kraków -- Warszawa: Instytut Książki -- Literatura na Świecie.

Pióro, T. (2016). Wczesna twórczość Williama Burroughsa. W: M. Paryż (Red.). Bitnicy. (s. 163-175). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pióro, T. (2015). Forgotten Tongues Never Let You Go: Reading Marc Atkins' The Logic of the Stairwell. W: (Red.). Marc Atkins. (s. 18-19). Liege, Belgia: Collections artistiques de l'Universite de Liege.

Pióro, T. (2015). Rampa Pampa Pam: Szymborska in the USA. W: (Red.). Wisława Szymborska's Poetry Choice of Essays. (s. 213-216). : PL Academic Research / Peter Lang.

Pióro, T. (2015). Poezja Donalda Barthelme'go. W: Z. Ładyga-Michalska (Red.). Barth, Barthelme, Coover. (s. 89-97). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pióro, T. (2014). The Influence of the New York School on Contemporary Polish Poetry. W: M. Wiśniewski (Red.). Exorcising Modernism. (s. 186-203). Warszawa: SWPS.

Artykuły

Pióro, T. (2017). Autobiography and the Politics and Aesthetics of Language Writing. Polish Journal for American Studies, 11, (s. 303-310).

Pióro, T. (2015). Conrad pisany na nowo. Wariacje na temat Lorda Jima w prozie afrykańskiej i afroamerykańskiej. TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE, (s. 183-196).

Pióro, T. (2015). Czytanie poematów O'Hary. Literatura na Świecie, 9-10, (s. 83-113).

Pióro, T. (2015). Jednorazówka?. LITERATURA NA ŚWIECIE, 11-12, (s. 356-362).

Pióro, T. (2013). Death and Heroism in the Work of Frank O'Hara and Andy Warhol. Polish Journal for American Studies, 7, (s. 49-64).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN