dr Wojciech Kasprzak


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

starszy wykładowca

Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Nauczania Bloku Przedmiotów „Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”, Koordynator ds. Lektoratów

Pokój numer: 3.229

email: wkasprzak@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w sesji zimowej : 31.01.24r. godz. 15-16.30 i 6.02.24r. godz. 9.00-10.30

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
wtorki 14.50- 16.20, pokój 3.229
dr Wojciech Kasprzak

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995

doktor, Uniwersytet Warszawski, 2010


Zainteresowania

- Przekładoznawstwo, głównie terminologia przyrodnicza w tłumaczeniach, relacje kultura-natura odzwierciedlane w tłumaczeniach

- Nauczanie i testowanie praktycznego języka angielskiego, zwłaszcza fonetyki, technik prezentacji i debatowania oraz słownictwa


Wybrane publikacje

Artykuł

Borzeński, P. , Czarnocka - Cieciura, A. i Dembicz, I. i in. (2017). Vascular plants of the Łempis nature reserve in the Augustów Forest (NE Poland). Steciana, 21, (s. 107-113).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN