dr Wojciech Kasprzak


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

starszy wykładowca

Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Nauczania Bloku Przedmiotów „Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”, Koordynator ds. Lektoratów

Pokój numer: 235

Telefon: +48 (22) 553 14 34

email: wkasprzak@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
wtorek 15.35-17.05 (235)
dr Wojciech Kasprzak

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995

doktor, Uniwersytet Warszawski, 2010


Zainteresowania

- Przekładoznawstwo. głównie terminologia przyrodnicza w tłumaczeniach, relacje kultura-natura odzwierciedlane w tłumaczeniach

- Nauczanie i testowanie praktycznego języka angielskiego, zwłaszcza fonetyki, technik prezentacji i debatowania oraz słownictwa


Wybrane publikacje

Artykuł

Borzeński, P. , Czarnocka - Cieciura, A. i Dembicz, I. i in. (2017). Vascular plants of the Łempis nature reserve in the Augustów Forest (NE Poland). Steciana, 21, (s. 107-113).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN