dr Magdalena Kizeweter


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

starszy wykładowca

Opiekunka I roku

Pokój numer: 3.411

email: m.kizeweter@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
wtorki 13.00-14.30
(po umówieniu mailowym)
dr Magdalena Kizeweter

Przebieg kariery

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1999

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2005


Zainteresowania

  • przekład literacki i audiowizualny
  • strategie i techniki tłumaczenia
  • problemy językowe i kulturowe przekładu
  • normy w przekładzie
  • funkcjonowanie przekładu w środowisku docelowym, recepcja przekładu, status tłumacza
  • dydaktyka przekładu


Wybrane publikacje

Redakcja naukowa

2011 Manipulation in Translation. Theory and Applications. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. (wspólnie z Joanną Esquibel)

2009 Jakość i ocena tłumaczenia.Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. (wspólnie z Andrzejem Kopczyńskim)

Artykuły

2015 „Elements of translation theory as part of practical translation classes: why, what and how. Remarks by a practical translation teacher” w: Constructing Translation Competence, red. P. Pietrzak, M. Deckert, Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 63-74.

2015 „Voices about Polish voices in foreign films: using an Internet forum as a source of information about the opinions of Polish viewers on dubbing as a mode of AVT” w: Accessing Audiovisual Translation, red. Ł. Bogucki, M. Deckert, Frankfurt am Main: Peter Lang, str.163-178.

2015 „Czytając przekłady: cechy tekstu tłumaczenia, które mogą zwracać uwagę odbiorcy” w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego, red. E. Kujawska-Lis, I. Ndiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, str. 99-112.

2015 „The case for creativity and literalism in practical translation classes” (współautor Barry Keane) Anglica. An International Journal of English Studies 24/ 2, str.129-138.

2012 „Students’ views and expectations regarding the content and form of practical translation classes: the result of a questionnaire” w: Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives, red. Ł. Bogucki, M. Deckert, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, str. 77-91.

2012 „Kuszenie tłumacza, czyli przekładanie jako poprawianie oryginału” w: Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, red. M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, str. 435-445.

2011 „(Un)intentional manipulation in literary translation – an attempt at redefining the role of manipulation in translation” w: Manipulation in Translation. Theory and Applications, red. J. Esquibel, M. Kizeweter, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, str. 17-27.

2010 „Perils or perks? Teaching translation as part of Practical English curriculum for undergraduate English Studies (współautor Joanna Janecka) w: Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, red. Ł. Bogucki, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, str. 99-119.

2010 „Relevance of domesticating techniques in translation of proper names” w: Relevance Studies in Poland: Exploring Translation and Communication Problems, red. M. Kisielewska-Krysiuk, A. Piskorska, E. Wałaszewska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 82-91.

2009 „Obscene and scatological words and expressions in English and Polish: outline of a contrastive study” (współautor Jan Rusiecki) w: PASE Papers in Literature, Language and Culture. Part Two. Papers in Linguistics, red. J. Rubach, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, str. 194-203.

2009 „Przepis na przypis – o przypisach na podstawie wybranych przekładów anglojęzycznej literatury pięknej na język polski” w: Jakość i ocena tłumaczenia, red. A. Kopczyński, M. Kizeweter, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, str. 36-64.

2005 „How to express the f*** idea if you are Polish? – a few remarks about swearing in English-Polish translation” w: Relevance Studies in Poland Volume 2, red. A. Korzeniowska, M. Grzegorzewska, Warszawa.

2005 „Subjective mechanisms governing the decision-making process in the act of translation” (współautor Joanna Janecka) w: Relevance Studies in Poland Volume 2, red. A. Korzeniowska, M. Grzegorzewska,. Warszawa.

2005 „Translating the controversial: taboo vocabulary relating to the human body and its functions in translations of English literary texts into Polish” w: Anglica 14, red. A. Weseliński, J. Wełna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2004 „A study of English and Polish taboo vocabulary relating to the human body and its functions, as presented in English-Polish and Polish-English dictionaries” w: Relevance Studies in Poland Volume I, red. E. Mioduszewska., Warszawa.

2004 „English and Polish taboo vocabulary connected with the human body and its functions in English-Polish dictionaries” w: Perspectives on Language, red. H. Kardela, W.J. Sullivan, A. Głaz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia

Kizeweter, M. (2012, November). Problematyczne aspekty oceny jakości tłumaczeń studentów w kontekście zajęć z przekładu w ramach praktycznej nauki języka angielskiego. Paper presented at the 4th Conference ILS UW Imago Mundi: Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka, Warszawa.

Kizeweter, M. (2011, October). Reception of subtitles for English films by the Polish audience. Paper presented at the Conference: Points of View in Language and Culture. Audiovisual Translation, Kraków.

Kizeweter, M. (2011, October). Students’ expectations regarding the content and form of practical translation classes. Paper presented at the 3rd International Conference on Teaching Translation and Interpreting (TTI 2011), Łódź.

Kizeweter, M. (2011, May). Errors made by students in translations from English into Polish: analysis and suggestions for quality improvement. Paper presented at the20th Annual Conference of the Polish Association for the Study Of English (PASE), Toruń.

Janecka (Esquibel), J., & Kizeweter, M. (2010, June). Teaching Translation Research and Techniques in the European context – making use of translation theory to enhance professional practice. Paper presented at the Conference: Emerging topics in translation and interpreting, Trieste.

Kizeweter, M. (2010, May). Kuszenie tłumacza, czyli przekładanie jako poprawianie oryginału. Paper presented at the 3rd Conference ILS UW Imago mundi: Tłumacz - sługa, pośrednik, twórca?, Warszawa.

Janecka (Esquibel), J., & Kizeweter, M. (2010, April). Teaching (on) translation to MA students within the CLIL framework. Paper presented at the 1st Conference on Content and Language Integrated Learning, Ostrołęka.

Kizeweter, M. (2010, April). The role of paratext in literary translation. Paper presented at the 19th Annual Conference of the Polish Association for the Study Of English (PASE), Kalisz.