prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

profesor uczelni

Pokój numer: 222

Telefon: +48 (22) 5531417

email: e.b.luczak@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 20/21
środa - 10.00-11.30
prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak

Przebieg kariery

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2011

profesor Uniwersytet Warszawski, 2016


Zainteresowania

  • Dyskurs eugeniczny oraz darwinizm społeczny a w literaturze i filmie amerykańskim przed II Wojną Światową
  • Teorie rasy: ich rozwój historyczny oraz Critical Race Theory
  • Medyczna humanistyka
  • Nowy kosmopolityzm
  • Humor, a w szczególności satyra polityczna w literaturze i kulturze amerykańskiej 
  • XX- wieczna literatura afroamerykańska, a w szczególności powieść emigracyjna
  • Teoria powieści, poststrukturalizm, teorie postkolonialne
  • amerykańska literatura autorstwa pisarzy pochodzenia latynoskiego

Ewa Łuczak jest wraz z Agnieszką Piskorską założycielką Humor Lab w Instytucie Anglistyki. Obecnie pracuje nad książką dotyczącą obecności satyry antyeugenicznej w filmie i literaturze USA przed II Wojną Światową. 


Wybrane publikacje

Książki

Pochmara-Ryżko, A. , Dayal, S. i Łuczak, E. (Red.). (2019). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. . De Gruyter Open.

Łuczak, E. (Red.). (2017). Ernest Hemingway. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paryż, M. (Red.). (2016). Bitnicy. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination: Heredity Rules in the Twentieth Century. . New York: Palgrave Macmillan.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. B. (Red.). (2013). Toni Morrison. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (Red.). (2013). Toni Morrison. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Łuczak, E. (2017). Ernest Hemingway: ostani z wielkich modernistów. Wstęp. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 7-20). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2017). Czytając "obcego"; poszukiwanie kosmopolityzmu w Komu bije dzwon. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 173-194). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2017). Czyja Ameryka? Wiosenne potoki jako krytyka dyskursu eugenicznego. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 37-56). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2016). W poszukiwaniu czarnego Beatu: "Preface to a Twenty Volume Suicide Note" LeRoi Jonesa/ Amiri Baraki. W: M. Paryż (Red.). Bitnicy. (s. 177-192). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Wielokulturowość, ironia i solidarność: Louise Erdrich Klub śpiewajacych rzeźników. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 121-136). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Historia, pamięć i estetyka ciszy w "Widoku z Castle Rock". W: M. Bucholtz (Red.). Alice Munro: Wprowadzenie do twórczości. (s. 264-293). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ziarkowska, J. i Łuczak, E. (2015). Wstęp. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 7-18). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2013). "Pisanie jest walką"--męski neohuduizm Ishmaela Reeda. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Łuczak, E. (2013). Eugenic Humanism and Frank Yerby's Plantation Romance. W: R. Cantu (Red.). An Insatiable Dialectic: Essays on Critique, Modernity, and Humanism. (s. 88-103). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Łuczak, E. B. (2013). Coś więcej niż kłótnia rodzinna: Toni Morrison jako krytyk społeczny i literacki. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 163-183). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. B. (2013). Powrót do domu w Pieśni Salomonowej: Nostalgia a budowanie tożsamości. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 75-92). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2013). Toni Morrison a amerykanskie jeremiady. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Łuczak jest autorką Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination (Palgrave 2015) oraz How Their Living outside America Affected Five African American Authors: Toward a Theory of Expatriate Literature (Mellen Press 2010). 
Ponadto jest redaktorką Ernest Hemingway (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017); Pisarza pochodzenia indiańskiego: Alexie, Vizenor, Silko (wraz z Joanną Ziarkowską, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016); Toni Morrison (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015); In Other Words: Dialogizing Race, Ethnicity and Postcoloniality (wraz z Justyną Wierzchowską i Joanną Ziarkowską, Peter Lang 2012), Czarno na białym: Afro-amerykanie, którzy poruszyli Amerykę (wraz z Andrzejem Antoszkiem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009) oraz Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination (wraz z Agatą Preis Smith i Markiem Paryżem, Instytut Anglistyki UW 2009). Wraz z Markiem Paryżem jest również redaktorką serii wydawniczej pt. „Mistrzowie literatury amerykańskiej”  poświęconej znanym pisarzom amerykańskim XX i XXI wieku. Jej najnowsza publikacja to redagowana z Samirem Dayal oraz Anną Pochmarą New Cosmopolitanisms, Race and Ethnicity: Cultural Perspectives (de Grueyter 2018). 
Łuczak jest stypendystką wielu prestiżowych instytucji takich jak Fundacja Kościuszkowska (University of California Irvine 2018; Johns Hopkins University 2012-3); Corbridge Trust (Cambridge University 2017, 2016, 2014);  Komisja Fulbrighta (University of California Riverside 1996-7, University of California Los Angeles 2007-8); American Philosophical Society (Filadelfia 2013); School of Criticism and Theory (Cornell University 2006). Łuczak wielokrotnie gościła na międzynarodowych uniwersytetach gdzie miała okazję przybliżyć słuchaczom swoje badania nad afro-amerykańską literaturą emigracyjną oraz dyskursem eugenicznym w literaturze i kulturze amerykańskiej. Odwiedziła m. innymi California State University, Los Angeles i San Bernardino; the State University of New York, Buffalo; Colorado State University, Fort Collins; Colorado University, Colorado Springs; University of California, Riverside and Los Angeles; Universidad de Santiago di Compostela; Universitat Innsbruck oraz Hebrew University, Jerozolima. Profesor Łuczak jest wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.