prof. ucz. dr hab. Ewa Barbara Łuczak


Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej

profesor uczelni

Pokój numer: 3.239

Telefon: +48 (22) 5531417

email: e.b.luczak@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
środy 16.30-18.00, pokój 3.239
prof. ucz. dr hab. Ewa Barbara Łuczak

Przebieg kariery

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2011

profesor Uniwersytet Warszawski, 2016


Zainteresowania

  • Dyskurs eugeniczny oraz darwinizm społeczny w literaturze i filmie amerykańskim przed II Wojną Światową
  • Teorie rasy: ich rozwój historyczny 
  • Medyczna humanistyka
  • modernizm amerykański 
  • XX- wieczna literatura afroamerykańska, a w szczególności powieść emigracyjna
  • Nowy kosmopolityzm
  • Humor, a w szczególności satyra polityczna w literaturze i kulturze amerykańskiej 
  • amerykańska literatura autorstwa pisarzy pochodzenia latynoskiego

Łuczak jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. Jej najnowsze publikacje to Pathologizing Black Bodies:  The Legacy of Plantation Slavery (współautorstwo z Constante Gonzales Groba i Urszula Niewiadomska-Flis; Routledge 2023) oraz Mocking Eugenics: American Culture against Scientific Hatred (Routledge 2021). 


Wybrane publikacje

Książki

Luczak, Ewa Barbara (2023). Pathologizing Black Bodies:  The Legacy of Plantation Slavery (współautorstwo z Constante Gonzales Groba i Urszula Niewiadomska-Flis. Routledge.

Luczak, Ewa Barbara (2021). Mocking Eugenics: American Culture against Scientific Hatred. Routledge.

Łuczak, Ewa Barbara (2022). William Faulkner. WUW

Pochmara-Ryżko, A. , Dayal, S. i Łuczak, E. (Red.). (2019). New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Cultural Perspectives. . De Gruyter Open.

Łuczak, E. (Red.). (2017). Ernest Hemingway. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination: Heredity Rules in the Twentieth Century. . New York: Palgrave Macmillan.

Ziarkowska-Ciechanowska, J. A. i Łuczak, E. (Red.). (2015). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. B. (Red.). (2013). Toni Morrison. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (Red.). (2013). Toni Morrison. . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały

Łuczak, E. (2017). Ernest Hemingway: ostani z wielkich modernistów. Wstęp. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 7-20). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2017). Czytając "obcego"; poszukiwanie kosmopolityzmu w Komu bije dzwon. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 173-194). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2017). Czyja Ameryka? Wiosenne potoki jako krytyka dyskursu eugenicznego. W: E. Łuczak (Red.). Ernest Hemingway. (s. 37-56). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2016). W poszukiwaniu czarnego Beatu: "Preface to a Twenty Volume Suicide Note" LeRoi Jonesa/ Amiri Baraki. W: M. Paryż (Red.). Bitnicy. (s. 177-192). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Wielokulturowość, ironia i solidarność: Louise Erdrich Klub śpiewajacych rzeźników. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 121-136). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2015). Historia, pamięć i estetyka ciszy w "Widoku z Castle Rock". W: M. Bucholtz (Red.). Alice Munro: Wprowadzenie do twórczości. (s. 264-293). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ziarkowska, J. i Łuczak, E. (2015). Wstęp. W: J. Ziarkowska-Ciechanowska i E. Łuczak (Red.). Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. (s. 7-18). : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2013). "Pisanie jest walką"--męski neohuduizm Ishmaela Reeda. W: M. Paryż i A. Preis-Smith (Red.). Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. (s. ). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Łuczak, E. (2013). Eugenic Humanism and Frank Yerby's Plantation Romance. W: R. Cantu (Red.). An Insatiable Dialectic: Essays on Critique, Modernity, and Humanism. (s. 88-103). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Łuczak, E. B. (2013). Coś więcej niż kłótnia rodzinna: Toni Morrison jako krytyk społeczny i literacki. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 163-183). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. B. (2013). Powrót do domu w Pieśni Salomonowej: Nostalgia a budowanie tożsamości. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. 75-92). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łuczak, E. (2013). Toni Morrison a amerykanskie jeremiady. W: E. Łuczak (Red.). Toni Morrison. (s. ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Łuczak jest autorką Mocking Eugenics: American Culture against Scientific Hatred (Routledge, 2021), która śledzi rozwój satyry anty-eugenicznej w kulturze amerykanskiej przed II Wojną Światową,  Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination (Palgrave 2015) poświęconej obecności dyskursu eugenicznego w literaturze amerykańskiej przełomu XIX i XX wieku oraz How Their Living outside America Affected Five African American Authors: Toward a Theory of Expatriate Literature (Mellen Press 2010), która omawia afro-amerykańską literaturę emigracyjną w latach 50ych i 60ych. Jest także współautorką Pathologizing Black Bodies:  The Legacy of Plantation Slavery (Routledge 2023).


Ponadto Łuczak jest redaktorką lub współredaktorką William Faulkner (WUW 2022); New Cosmopolitanisms, Race and Ethnicity: Cultural Perspectives (z Anną Pochmarą oraz Samirem Dayal, de Grueyter 2018);  Ernest Hemingway (WUW 2017); Pisarze pochodzenia indiańskiego: Alexie, Vizenor, Silko (z Joanną Ziarkowską, WUW 2016); Toni Morrison (WUW 2015); In Other Words: Dialogizing Race, Ethnicity and Postcoloniality (z Justyną Wierzchowską i Joanną Ziarkowską, Peter Lang 2012), Czarno na białym: Afro-amerykanie, którzy poruszyli Amerykę (z Andrzejem Antoszkiem, WUW 2009) oraz Mosaics of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination (z Agatą Preis Smith i Markiem Paryżem, Instytut Anglistyki UW 2009). Wraz z Markiem Paryżem jest również redaktorką serii wydawniczej pt. „Mistrzowie literatury amerykańskiej”  poświęconej znanym pisarzom amerykańskim XX i XXI wieku. 


Łuczak jest stypendystką wielu prestiżowych instytucji takich jak Fundacja Kościuszkowska (University of California Irvine 2018; Johns Hopkins University 2012-3); Corbridge Trust (Cambridge University 2023, 2022, 2017, 2016, 2014);  Komisja Fulbrighta (University of California Los Angeles 2007-8; University of California Riverside 1996-7); American Philosophical Society (Filadelfia 2013); School of Criticism and Theory (Cornell University 2006).

Wielokrotnie gościła na międzynarodowych uniwersytetach, gdzie miała okazję przybliżyć słuchaczom swoje badania nad afro-amerykańską literaturą emigracyjną oraz dyskursem eugenicznym w literaturze i kulturze amerykańskiej. Odwiedziła m. innymi California State University, Los Angeles i San Bernardino; the State University of New York, Buffalo; Colorado State University, Fort Collins; University of Colorado, Colorado Springs; University of California, Riverside and Los Angeles; Universidad de Santiago di Compostela; Universitat Innsbruck oraz Hebrew University, Jerozolima. W r 2018 i 2019 była profesorem wizytującym w NUUA Nanjing China. W roku 2022 została zaproszona do adisory board i jako affiliated scholar do Centre for the Study of American Exile and Expatriation, New York. 

Wraz z prof. Piskorską jest założycielką zespołu badawczego Humor Lab w Instytucie Anglistyki.